Literatura przedmiotowa

DrukujDrukujWyślij e-mailemWyślij e-mailem

1. Książki o Bolesławie Prusie i jego twórczości

Fita, Stanisław
Wspomnienia o Bolesławie Prusie / zebrał i oprac. Stanisław Fita. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. - 300 s.
Sygnatura: 51885

Gloger, Maciej
Bolesław Prus i dylematy pozytywistycznego światopoglądu / Maciej Gloger. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007. - 260, [1] s. - ISBN 978-83-7096-618-8
Sygnatura: 298480

Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku. T. 1 / pod red. Elwiry J. Kryńskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2006. - 270 s. - ISBN 83-89190-71-0.
Sygnatura: I-C-k-196/1 291186 PNS

Kulczycka-Saloni, Janina
Bolesław Prus / Janina Kulczycka-Saloni. - Wyd. 3 poszerz. i zm. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967. - 491, [1] s., [11] k. tabl.
Sygnatura: 66930

Markiewicz, Henryk
Prus i Żeromski : rozprawy i szkice literackie / Henryk Markiewicz. Wyd. 2 popr. i rozszerz. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - 363, [1] s.
Sygnatura: 55562

Melkowski, Stefan
Bolesław Prus : 1847-1912 : poradnik bibliograficzny / Stefan Melkowski ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1962. - 258, [4] s.
Sygnatura: B-III-14 51890 B

Pauszer-Klonowska, Gabriela
Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi / Gabriela Pauszer-Klonowska. - Wyd. 2 rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. - 291, [1] s., [4] k. tabl.
Sygnatura: 160244

Pieścikowski, Edward
Bolesław Prus / Edward Pieścikowski. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1998. - 114, [2] s. - ISBN 83-7120-460-4
Sygnatura: 277085, 277086

Tokarzówna, Krystyna
Młodość Bolesława Prusa / Krystyna Tokarzówna. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - 182, [2] s. - ISBN 83-06-00603-8
Sygnatura: 190612, 190611

Tyszkiewicz, Teresa
Bolesław Prus (Aleksander Głowacki) / oprac. Teresa Tyszkiewicz ; pod kier. Zygmunta Szweykowskiego i Jarosława Maciejewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. - 201, [3] s. - ISBN 83-06-00104-4
Sygnatura: P XXIX:I 180973 P, 180974 B

Wróblewski Zbigniew (1920-1989)

To samo ramię / Zbigniew Wróblewski ; [słowo wstępne Stefan Treugutt]. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984. - 201, [3] s., [8] s. tabl. – ISBN 83-11-07127-6
Sygnatura: 207741


2. Opracowania „Lalki”

Bachórz, Józef 
Spotkania z "Lalką" : mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa / Józef Bachórz. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/obraz Terytoria, cop. 2010. - 385, [6] s. – ISBN 978-83-7453-937-1
Sygnatura: 300109

Budrewicz, Tadeusz
"Lalka" : konteksty stylu / Tadeusz Budrewicz ; [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie]. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1990, - 230, [2] s.
Sygnatura: 262466

Klukowski, Bogdan
Bolesław Prus "Lalka" / oprac. Bogdan Klukowski. - Warszawa : "Jota", 1992, - 47, [1] s.
Sygnatura: 235611, 235612

Kott, Jan
O "Lalce" Bolesława Prusa / Jan Kott. - Wyd. 3. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950. - 125, [2] s.
Sygnatura: 269647

Lubicz, Tadeusz
"Lalka" Bolesława Prusa / oprac. Tadeusz Lubicz. - Warszawa : "Suplement", [1991], - 15 s.
Sygnatura: 263236, 263238, 263237

Markiewicz, Henryk
"Lalka" Bolesława Prusa / Henryk Markiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1967, - 363, [1] s.
Sygnatura: 60816, 60817, 60818

Nowe stulecie trójcy powieściopisarzy : praca zbiorowa / pod red. nauk. Andrzeja Z[dzisława] Makowieckiego. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 1992, - 329, [1] s.
Sygnatura: 266914

Paczoska, Ewa
"Lalka" czyli Rozpad świata / Ewa Paczoska. Białystok : "Trans Humana", 1995, - 183, [2] s. - ISBN 83-86696-10-9
Sygnatura: 271381

Przybyła, Zbigniew
Lalka Bolesława Prusa : semantyka, kompozycja, konteksty / Zbigniew Przybyła. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1995, - 339, [1] s. - ISBN 83-86246-42-1
Sygnatura: 253968, 253969

Szweykowski, Zygmunt
"Lalka" Bolesława Prusa / Zygmunt Szweykowski. - Warszawa : nakł. Gebethnera i Wolffa, 1935, - 343 s.
Sygnatura: 50359, 282915

Zakrzewska Maria

Stanisław Wokulski : bohater "Lalki" B. Prusa : próba ustalenia charakterystycznych cech osobowości postaci literackiej / Maria Zakrzewska ; [Oddział Doskonalenia Nauczycieli]. - Szczecin : ODN, 1989. - 115, [1] s.
Sygnatura: 256819 - 256820

3. Opracowania innych utworów Prusa:

Baczewski, Antoni
Zagadnienia stylu w nowelach Bolesława Prusa / Antoni Baczewski. Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1989. - 133 s.
Sygnatura: 255387

Bobrowska, Barbara
Małe narracje Prusa / Barbara Bobrowska. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003. - 331 s. - ISBN 83-7072-287-3
Sygnatura: 297691

Fita, Stanisław
"Placówka" Bolesława Prusa / Stanisław Fita. Warszawa : "Czytelnik", 1980. - 250, [1] s.
Sygnatura: 185010, 185011, 185012

Kulczycka-Saloni, Janina
Faraon Bolesława Prusa / Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967. - 129, [2] s.
Sygnatura: 234494

Kulczycka-Saloni, Janina
Nowelistyka Bolesława Prusa / Janina Kulczycka-Saloni. Warszawa : "Czytelnik", 1969. - 255, [4] s., [12] k. tabl.
Sygnatura: 70348, 70346, 70347

Labuda, Aleksander Wit
Studium o "Antku" Prusa : recepcja, konstrukcja, konteksty / Aleksander Wit Labuda ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. 179, [1] s. - ISBN 83-04-01175-1
Sygnatura: 193689

Mikołajczak, Stanisław
Składnia wybranych utworów Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego / Stanisław Mikołajczak. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1983. - 174 s.
Sygnatura: 203132

Pieścikowski, Edward
"Dzieci" Bolesława Prusa / Edward Pieścikowski ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 131, [1] s. - ISBN 83-04-00629-4
Sygnatura: 178560, 178559

Pieścikowski, Edward
"Emancypantki" Bolesława Prusa / Edward Pieścikowski. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. - 210, [2] s.
Sygnatura: 81115, 81116

Pieścikowski, Edward
Nad twórczością Bolesława Prusa / Edward Pieścikowski. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989. - 234, [2] s. - ISBN 83-210-0854-2
Sygnatura: 233997, 233998, 233999

Prus : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Edward Pieścikowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 453, [2] s. - ISBN 83-01-05734-3
Sygnatura: 246936, 246937

Szcześniak, Janina
Wartości patriotyczne i obywatelskie w nowelistyce B. Prusa / Janina Szcześniak ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu. Zamość : WiMBP, 1981. - 12 s.
Sygnatura: 189172 KB

Szweykowski, Zygmunt
Twórczość Bolesława Prusa / Zygmunt Szweykowski. - Wyd. 2. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972. - 476 s.
Sygnatura: 94811, 94813

Wierzchołowska, Danuta
Świat kobiecy w "Emancypantkach" Bolesława Prusa / Danuta Wierzchołowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielona Góra : Wydawnictwo WSP, 2001. - 169, [1] s. - ISBN 83-7268-038-8
Sygnatura: 284927