Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w rodzinie

DrukujDrukujWyślij e-mailemWyślij e-mailem

Wybór publikacji ze zbiorów PBP w Poznaniu

 

1. Aly, Monika
Dziecko specjalnej troski : pierwszy rok życia / Monika Aly ; przekł. Arleta Perchthaler. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002. - 143, [1] s. - ISBN 83-87957-98-4
Sygnatura: I-M-b-127 286367 PNS (czytelnia)
Książka ta adresowana jest do rodziców i członków rodzin "dzieci specjalnej troski". Ma ona pomóc im znaleźć odpowiedzi na pierwsze pojawiające się pytania, ułatwić zorientowanie się w sytuacji, kiedy przychodzą z noworodkiem do domu i mimo uspokajających słów usłyszanych od lekarza, wciąż mają uczucie, że "coś" jest nie tak.

 

2. Balejko, Antoni (1935- )
Zmysły - ich funkcje : sprawdź jak rozwija się Twoje dziecko : mamo, tato już Was widzę i słyszę / Antoni Balejko. - Białystok : Wydawnictwo Logopedyczne, 2007. - 67 s. - ISBN 978-83-60428-05-4
Sygnatura: 293758 (wypożyczalnia)
W przystępnej formie przedstawiono rozwój dziecka w pierwszym roku życia. Opis stopniowych postępów dziecka to jednocześnie wskazówki dla rodziców dot. opieki wychowania maluszka. Narracja skierowana do rodziców. Dodano test służący ocenie osiągnięć rozwojowych dziecka.

 

3. Barańska, Małgorzata
Pokaż oko, pokaż nos : 102 wierszyki z gestami kształcące orientację w schemacie ciała / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 111, [1] s. - ISBN 978-83-7134-473-2
Sygnatura: 302030 (wypożyczalnia)

 

4 Białecka, Bogna (1971- )
Od niemowlaka do przedszkolaka / Bogna Białecka. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha. Wydawnictwo Święty Wojciech, cop. 2010. - 217 s. - ISBN 978-83-7516-264-6
Sygnatura: 298644 (wypożyczalnia)
Praktyczny poradnik obejmujący rozwój dziecka od okresu prenatalnego do 3 lat. Poradnik oparty na konwencji macierzyństwa jako wspaniałej przygody. Autorka proponuje wiele oryginalnych zabaw rozwijających umiejętności dziecka i przyczyniających się do poczucia szczęścia u rodziców.

 

5. Bieńkowska, Katarzyna
Jak dzieci uczą się mówić / Katarzyna Bieńkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. - 111 s. - ISBN 978-83-200-4361-7
Sygnatura: 303284; 303199 (wypożyczalnia)

 

6. Chcę tego dotknąć! : zabawy rozwijające zmysł dotyku / wybór i oprac. Rudolf Seitz ; [tł. Paweł Tkaczyk]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 116 s. - ISBN 83-7224-409-X
Sygnatura: 298584
Publikacja przydatna w pracy wychowawców w przedszkolach, nauczycieli nauczania początkowego oraz rodziców. Książka omawia znaczenie zmysłu dotyku u dzieci od 3 do 8 lat (m.in. temat ilustracji dla dzieci niewidomych i nauki czytania dzieci niewidomych) oraz opisuje zabawy wspierające rozwój tego zmysłu.

 

7. Cieszyńska, Jadwiga (1955- )
Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008. - 326 s. - ISBN 978-83-89434-19-7
Sygnatura: 295706, 295738, 295739 (wypożyczalnia), I-M-b-182 295707 PNS (czytelnia)
Przedstawiono dziedziny rozwoju dziecka (rozwój sprawności motorycznej i manualnej, rozwój spostrzegania wzrokowego, rozwój percepcji słuchowej, rozwój mowy, rozwój zabawy, rozwój zachowań społecznych i emocji) z podziałem na: pierwszy rok życia, wiek poniemowlęcy, wiek przedszkolny. Omówiono: kształtowanie się dominacji stronnej, pamięć (krótko), wczesną naukę czytania w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. Podany w książce czas pojawienia się kolejnych umiejętności dotyczy dzieci prawidłowo rozwijających się i służy ocenie, kiedy brak określonych funkcji należy uznać za niepokojący. Do każdego zagadnienia podano propozycje ćwiczeń usprawniających.

 

8. Cudak, Sławomir
Wychowawcze i emocjonalne funkcjonowanie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym / Sławomir Cudak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2007. - 239 s.
Sygnatura: 293245 (wypożyczalnia), I-M-a-203 293246 PNS (czytelnia)
Praca przedstawia szczegółową diagnozę z zakresu wychowania dziecka niepełnosprawnego w rodzinie, postaw rodzicielskich, stopnia i zakresu zaspokojenia potrzeb psychospołecznych i biologicznych oraz świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziców w realizacji zadań rozwojowych dziecka niepełnosprawnego. Autor w swojej publikacji omawia instytucje i organizacje społeczne wspierające rodzinę z dzieckiem niepełnosprawnym, podaje klasyfikację kategorii niepełnosprawności dzieci, etiologię i charakterystykę funkcjonowania tych dzieci i młodzieży.

 

9. Dawson, Peg
Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejetności wykonawczych / Peg Dawson, Richard Guare ; przekł. Witold Turopolski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012. - XV, 379, [1] s. - ISBN 978-83-233-3274-9
Sygnatura: 305952 (wypożyczalnia), B 9 304848 (czytelnia)
Publikacja skierowana do wychowawców i rodziców dzieci w wieku 4-14 lat z deficytem umiejętności wykonawczych, objawiającym się problemami z wykonaniem i organizacją swoich działań, samokontrolą oraz utrzymaniem dobrych relacji z otoczeniem. Autorzy objaśniają, czym są umiejętności wykonawcze, jaka jest ich funkcja, jak się rozwijają od chwili urodzenia. Wskazują jak pomóc dziecku rozwijać umiejętności wykonawcze takie jak: wykonywanie codziennych czynności, pamięć robocza, hamowanie reakcji, zwiększanie kontroli emocjonalnej, utrzymywanie uwagi, rozpoczynanie zadań, planowanie i ustalanie priorytetów, poprawienie organizacji, umiejętne zarządzanie czasem, pobudzenie elastyczności, zwiększenie wytrwałości w dążeniu do celu i kształtowanie umiejętności metapoznania, czyli zdolności nabrania dystansu i spojrzenia na siebie z boku. Autorzy zamieszczają też informacje jak współpracować ze szkołą w zakresie zwiększenia umiejętności wykonawczych, jak szukać fachowej pomocy, gdy sami sobie nie radzimy oraz jak pomóc dziecku w kolejnych etapach życia.

 

10. Dryżałowska, Grażyna
Pokochaj mnie mamo czyli Dwadzieścia dziewięć kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka / Grażyna Dryżałowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2008. - 186, [1] s. - ISBN 978-83-89501-91-2
Sygnatura: I-J-c-338 295301 PNS (czytelnia)
Praca zawiera wiele wskazówek dla rodziców posiadających niepełnosprawne dziecko wspomagających ich w jego zaakceptowaniu. Autorka przybliża problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, proces wychowania i problemy wychowawcze, pedagogikę dialogu oraz metody terapeutyczne (Metoda Dobrego Startu, Metoda Integracji Sensorycznej, kinezjologia edukacyjna, metoda F.Affloter, metoda Kniessów, program aktywności M.i Ch. Knillów).

 

11. Dyer, Laura
Mowa dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka / Laura Dyer ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K.E. Liber, 2006. - 208 s. - ISBN 83-60215-12-X
Sygnatura: B 9 292319 (czytelnia)
Autorka prezentowanej publikacji omawia zagadnienia dotyczące zdolności językowych oraz zaburzeń mowy. Przedstawia sposoby wspomagania rozwoju językowego i czynniki, które na niego wpływają, a także najczęstsze problemy. Zwraca uwagę na przydatność nauki języka migowego oraz dwujęzyczność i naukę drugiego języka. Omawia rozwój językowy dziecka od urodzenia do siódmego roku życia.

 

12. Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 308 s. - ISBN 83-7308-725-7
Sygnatura: 290360 (wypożyczalnia), I-M-b-154 290361 PNS (czytelnia)
Zbiór artykułów dotyczący: diagnozy dziecka z zaburzeniami w rozwoju, diagnozy psychologicznej i testowego diagnozowania intelektu, podejścia diagnostycznego wobec dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, diagnozy i terapii deficytów poznawczych dziecka autystycznego oraz dziecka z dysleksją, programów wczesnej interwencji O.I.Lovaasa i S.Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem, strategii utrwalania wiedzy przez dzieci z uszkodzonym słuchem, wczesnego wspomagania rozwoju psychomotorycznego małego dziecka z zastosowaniem metody R.Castillo Moralesa, wpływu rehabilitacji w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem.

 

13. Eliot, Lise
Co tam się dzieje? : jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia / Lise Eliot ; przeł. [z ang.] Andrzej Jankowski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003. - 695 s. - ISBN 83-7278-032-3
Sygnatury: 290423 (wypożyczalnia), B 9 287360 (czytelnia)
Autorka przedstawiła w tej pracy dane o rozwoju mózgu i o tym, w jaki sposób wpływa na niego środowisko i doświadczenie. Omówiła, jaki wpływ na formowanie osobowości mają rodzice, nauczyciele i społeczeństwo. W książce tej można prześledzić etapy rozwoju mózgu dziecka od okresu prenatalnego aż do piątego roku życia.

 

14. Fisher, Robert (1943- )
Lepszy start : jak rozwijać umysł dziecka / Robert Fischer [!] ; il. Tom Fisher ; przeł. Jolanta Kubiak. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2002. - 379 s. - ISBN 83-7301-217-6
Sygnatura: I-I-a-72 285125 PNS (czytelnia)
Lepszy Start to program stworzony na podstawie najnowszych badań nad inteligencją. Wyjaśnia rodzicom (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym) w jaki sposób pomóc dziecku rozwijać inteligencję wykorzystując możliwości mózgu dziecka; jak zachęcać dziecko do rozmów z rodzicami i sprawić, żeby czytanie i pisanie były dla niego przyjemnością; jak pomóc dziecku w zrozumieniu takich pojęć matematycznych, jak liczby, figury geometryczne i miary; jak rozwijać samoświadomość dziecka i jego zdolność kontrolowania emocji.

 

15. Franek, Anna
Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka / Anna Franek, Marzena Riegel. - Gdańsk :"Harmonia", 2009. - 120 s. - ISBN 978-83-7134-316-2
Sygnatura: 297248 (wypożyczalnia)
Książka polecana logopedom i rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym.
Książka adresowana do rodziców dzieci od urodzenia do 7 lat pragnących przez zabawę skutecznie prowadzić ćwiczenia warg, języka i podniebienia miękkiego oraz ćwiczenia oddechowe, słuchowe i ortofoniczne. Autorki krótko charakteryzują etapy rozwoju mowy oraz zasady skutecznego przeprowadzania zabaw logopedycznych. Zasadniczą część książki wypełniają propozycje zabaw oraz wzory wykonania zabawek na szydełku lub z papieru.

 

16. Friedl, Johanna (1964- )
Zabawy, które uczą : jak wspierać rozwój małego dziecka? / Johanna Friedl ; [tł. Paulina Filippi-Lechowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006. - 140 s. - ISBN 83-7442-025-1
Sygnatura: I-I-d-105 292577 PNS (czytelnia)
Zadaniem publikacji jest wspieranie rodziców i wychowawców w rozwoju psychofizycznym dzieci od trzeciego roku życia aż do pójścia do szkoły. Autorka zwraca uwagę na rozwój osobowości, emocjonalny, percepcji, rozwijanie kreatywności, pamięć i koncentrację oraz logiczne myślenie. Każda z omówionych zabaw podaje wiek i liczbę uczestników, potrzebne materiały oraz rodzaj umiejętności które rozwija.

 

17. Gajewska, Grażyna
Wsparcie dziecka w rozwoju : konteksty opieki i edukacji / Grażyna Gajewska ; [Uniwersytet Zielonogórski]. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. - 504 s. - ISBN 978-83-7481-271-9
Sygnatury: 298581 (wypożyczalnia), D 15 298582 (czytelnia)
W pierwszej części pracy przedstawiono pojęcia dotyczące wsparcia w procesie opieki i edukacji. W części drugiej autorka omawia kierunki badań nad wsparciem (interdyscyplinarne ujęcie wsparcia interpersonalnego i społecznego, wsparcie dziecka w perspektywie integracji i indywidualizacji, wsparcie społeczne i pomoc w procesie opieki i edukacji dziecka, problemy wsparcia społecznego dziecka w procesie rozwoju, struktura wsparcia społecznego w środowisku, wsparcie społeczne w wybranych instytucjach opiekuńczo-wychowawczych).

 

18. Gerhardt, Sue (1953- )
Znaczenie miłości : jak uczucia wpływają na rozwój mózgu / Sue Gerhardt ; przekł. Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 190, [1] s. - ISBN 978-83-233-2807-0
Sygnatura: 302687; 302399 (wypożyczalnia), B 25 299237 (czytelnia)
Książka jest odpowiedzią na pytanie - dlaczego miłość ma tak ogromne znaczenie dla rozwoju mózgu dziecka? Autorka wnikliwie analizuje interakcje między dziećmi i rodzicami oraz wynikające z tych relacji konsekwencje dla układu nerwowego. Ukazuje, w jaki sposób rozwój mózgu wpływa na późniejsze życie emocjonalne i jak niektóre sytuacje z okresu dzieciństwa mogą warunkować brak odporności na stres lub przyczyniać się do takich zaburzeń, jak anoreksja, uzależnienia czy zachowania antyspołeczne.

 

19. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )
Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Gruszczyk-Kolczyńska Edyta, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. - 240 s. - ISBN 83-02-09383-1
Sygnatura: 289517 – 289518 (wypożyczalnia), B 9 289519 (czytelnia)
Autorki próbują odpowiedzieć na pytanie dlaczego dobra pamięć jest warunkiem szkolnych sukcesów uczniów, podają krótką charakterystykę mnemotechnik, w tym także ich zalety i ograniczenia. Zauważają odmienność funkcjonowania dziecięcej pamięci w stosunku do pamięci dorosłych, dlatego też charakteryzują pamięć u dorosłych i pamięć dziecięcą. Prezentują aktualną wiedzę dotyczącą uwagi. Przedstawiają teorię skryptów i planów, przydatną przy konstruowaniu programów wspomagania dzieci w skupianiu uwagi i zapamiętywaniu. Prezentują programy oraz scenariusze zajęć wspomagające te zdolności u sześciolatków i siedmiolatków. Przy niewielkich korektach programy te można realizować w domu, poradnich pedagogiczno- psychologicznych i świetlicach.

 

20. Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta (1940- )
Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków : książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - 288 s. - ISBN 83-02-08922-2
Sygnatura: I-I-a-74 PNS 286916 (czytelnia)
Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola.
Przebieg procesu uczenia się dzieci czteroletnich i pięcioletnich, wspomaganie ich rozwoju umysłowego, kształtowanie świadomości własnego "Ja" oraz orientacji przestrzennej to tematy, które omawia ta praca. W części drugiej zawiera wiele scenariuszy zajęć przedszkolnych pomocnych w pracy z dziećmi w czwartym i piątym roku życia, np.: wiem, jak wyglądam i jak się nazywam, a także gdzie mieszkam; układam i rozgrywam gry planszowe typu "ściganki"; potrafię ułożyć historyjkę obrazkową i opowiedzieć ją; dostrzegam sens w kolejności wydarzeń; zaczynam liczyć na palcach i innych zbiorach zastępczych; porównuję wielkości przedmiotów i układam je w serie rosnące i malejące.

 

21. Ilg, Frances Lillian (1902- )
Rozwój psychiczny dziecka. [Cz. 1], Od 0 do 10 lat / Frances L. Ilg, Louise Bates Ames, Sidney M. Baker ; przeł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Wyd. 7. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 359 s. - ISBN 83-7489-043-6
Sygnatura: 291155 (wypożyczalnia)

 

22. Jankowiak-Siuda, Kamila
Ciekawość świata : o pamięci i twórczości małego dziecka / Kamila Jankowiak-Siuda, Marta Komorowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 113, [3] s. - ISBN 978-83-7134-349-0
Sygnatura: 302653 (wypożyczalnia), B 31 298089 (czytelnia)
Zbiór wiadomości z zakresu psychologii dziecka od 2 do 7 lat oraz neurobiologii i genetyki zachowania. Celem pracy jest pomoc rodzicom pragnącym wesprzeć rozwój poznawczy swojego dziecka (zdolności intelektualne, pamięć, koncentracja uwagi, twórczość). Autorki omawiają m. in. również wpływ genów na rozwój poznawczy oraz rozwijanie kreatywności myślenia (inteligencja wieloraka, komunikowanie, emocje, ADHD a kreatywność).

 

23. Kirby, Amanda
Dyspraksja : rozwojowe zaburzenia koordynacji / Amanda Kirby ; tł. Zuzanna Ostafin. - Wyd. 2. - Warszawa : Fundacja "Szkoła Niezwykła", 2010. - 240 s. - ISBN 978-83-930207-2-0
Sygnatura: 302744, 302745 (wypożyczalnia)
Kompleksowe ujęcie problematyki dyspraksji, jej przyczyn, objawów i konsekwencji dla chorego oraz jego otoczenia. Przedstawienie metodyki postępowania z osobą dyspraktyczną od jej narodzin po dorosłość, przede wszystkim w procesie edukacji. Omówienie narzędzi umożliwiających wczesną interwencję ze strony nauczycieli, terapeutów i lekarzy. Porady jak wyposażyć osobę dotkniętą rozwojowym zaburzeniem koordynacji w niezbędne umiejętności społeczne oraz odkryć jej talenty i zainteresowania.

 

24. Kirkilionis, Evelin (1952- )
Więź daje siłę : emocjonalne bezpieczeństwo na dobry początek / Evelin Kirkilionis ; przeł. Jowita Maksymowicz-Hamann. - Warszawa : Mamania, 2011. - 166, [1] s. - ISBN 978-83-62829-17-0
Sygnatura: 301680 (wypożyczalnia)

 

25. Kowalewska, Barbara
Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku / Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 366, [1] s. - ISBN 978-83-7587-594-2
Sygnatura: 302063 (wypożyczalnia), I-E-b-617 301833 PNS (czytelnia)

 

26. Kranowitz, Carol Stock
Nie-zgrane dziecko : zaburzenia przetwarzania sensorycznego - diagnoza i postepowanie / Carol Stock Kranowitz ; przeł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 272, [2] s. - ISBN 978-83-7744-015-5
Sygnatura: B 12 303920 (czytelnia)

 

27. Kranowitz, Carol Stock
Nie-zgrane dziecko w świecie gier i zabaw : zajęcia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego / Carol Stock Kranowitz ; przeł. Joanna Angelika Kamrowska, Karolina Majcher, Patricia Sorensen. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 340, [3] s. - ISBN 978-83-7744-016-2
Sygnatura: G 11 303921 (czytelnia)

 

28. Kulisiewicz, Beata
Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 106 s. - ISBN 978-83-7587-597-3
Sygnatura: 302523 (wypożyczalnia)
Rys historyczny na temat wykorzystania zwierząt w psychoterapii (od starożytności do czasów współczesnych). Autorka omawia ćwiczenia i zabawy z psem, których celem jest m.in. wspomaganie rozwoju u dziecka apercepcji, orientacji przestrzennej, mowy, samodzielności, sprawności ruchowej, koordynacji ruchowo-wzrokowej, umiejętności liczenia, umiejętności syntezy i analizy, umiejętności klasyfikacji i przewidywania (myślenia przyczynowo-skutkowego).

 

29. Löscher, Wolfgang (1949- )
Jak to pachnie i smakuje? : zabawy rozwijające zmysł węchu i smaku / Wolfgang Löscher ; [tł. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002. - 91, [1] s. - ISBN 83-7224-528-2
Sygnatura: 298598 (wypożyczalnia)
Publikacja przydatna w pracy wychowawców w przedszkolach, nauczycieli nauczania początkowego oraz rodziców. Książka omawia znaczenie zmysłu węchu i smaku u dziecka od 3 do 8 lat oraz opisuje zabawy rozwijające te zmysły.

 

30. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Dziecko ryzyka a wychowanie : elementarz dla rodziców / Elżbieta Maria-Minczakiewicz, Barbara Grzyb, Łukasz Gajewski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - 308, [1] s. - ISBN 83-7308-537-8
Sygnatura: 289931 (wypożyczalnia), I-J-c-283 PNS 288727 (czytelnia)
Książka zawiera informacje na temat: rozwoju małego dziecka i czynników wspomagających ów postępujący rozwój, wskaźników ułatwiających poznanie dziecka i jego możliwości, potrzeb dziecka i możliwości ich zaspokajania, zabawy jako podstawowej działalności małego dziecka, znaczenia przykładu i wzoru zachowań otoczenia dla społecznego rozwoju małego dziecka. Przedstawia przykłady wzorów dokumentów, np.: Program stymulacji funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju, Kwestionariusz do badania umiejętności komunikacyjnych u dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Arkusz zachowania sie dziecka w zabawie, Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, adresy i nazwy ośrodków i punktów wczesnej interwencji i pomocy rodzinie. Omawia środki dydaktyczne dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo.

 

31. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Psychoruchowy rozwój dziecka : diagnoza : propozycje wsparcia i pomocy rodzinie / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009. - 83 s. - ISBN 978-83-7587-148-7
Sygnatura: 298158 – 298159 (wypożyczalnia)

 

32. Minczakiewicz, Elżbieta Maria
Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 210, [1] s. - ISBN 978-83-7308-622-7
Sygnatura: 290673 (wypożyczalnia), I-I-d-94 PNS 290674 (czytelnia)
Zamieszczono opis etapów rozwój dziecka w wieku od 4 mięsięcy do 2 lat, które słyszy, i wskazówki do postępowania i zabaw z dzieckiem, które nie reaguje prawidłowo na bodźce słuchowe; omówienie funkcji sygnałów dźwiękonaśladowczych w rozwoju umiejętności komunikacyjnych; ukazanie znaczenia zabawy symbolicznej, znaczenia zabawy w rozwoju dziecka. Propozycje zabaw rodzinnych np. mały konstruktor, podróż po literowym świecie. Dla prowadzących grupy przedszkolne lub terapeutyczne podano wskazówki do zabaw włączających do grupy dzieci nieśmiałe lub mało aktywne, zabawy w "teatr z łyżki" integrujące z grupą dzieci z deficytami (podano wierszowane scenariusze).

 

33. Minor, Ewa
Poznanie przez działanie : gry i zabawy wspomagające rozwój dziecka / Ewa Minor, Marcin Minor. - Warszawa : Difin, 2009. - 203, [3] s. - ISBN 978-83-7641-094-4
Sygnatura: 296774 (wypożyczalnia)
Publikacja adresowana do rodziców, dziadków, opiekunów (także zawodowych). Krótko omówiono metody wspierające rozwój dziecka (terapeutyczne) i umiejętności, które chcemy rozwijać u dziecka. Zamieszczono wskazówki do korzystania z zabaw. Zabawy przeznaczone są dla dzieci od 1. roku życia do dla dzieci powyżej 8. roku życia. Przedstawiono: zabawy na podwórku, spacerze na wczasach; zabawy przy użyciu sprzętu sportowego i specjalistycznego; zabawy bez sprzętu oraz z użyciem przedmiotów codziennego użytku i popularnych zabawek; zabawy dynamiczne; zabawy artystyczne; zabawy w grupie powyżej 8 osób; zabawy na niewielkiej przestrzeni, np.: w samochodzie, pociągu, autokarze; zabawy wyciszające i relaksujące. Opis każdej zabawy zawiera: wiek uczestników, wielkość grupy, materiały przebieg, zastosowanie (wyrażone za pomocą piktogramów).

 

34. Mountstephen, Mary
Jak wykryć zaburzenia rozwojowe u dzieci i co dalej? : praktyczne rozwiązania do pracy z dziećmi w domu i w szkole / Mary Mountstephen ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011. - 164 s. - ISBN 978-83-61309-86-4
Sygnatura: 302804 (wypożyczalnia), B 9 302803 (czytelnia)
Książka przeznaczona głównie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, którzy mieszkają lub pracują z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Opisano w niej zachowania dziecka mogące wskazywać na opóźniony rozwój jego umiejętności wzrokowych, słuchowych, motorycznych, przetwarzania informacji lub innych. Autorka wskazała również, jakie badania lekarskie i psychologiczne należy wykonać, by postawić diagnozę.

 

35. Neurofizjologiczne metody usprawniania dzieci z zaburzeniami rozwoju / pod red. Ludwiki Sadowskiej ; Akademia Wychowanie Fizycznego we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2004. - 266, [1] s. - ISBN 83-89156-24-5
Sygnatura: I-M-i-176 288721 PNS (czytelnia)
Pojęcia rozwoju oraz sporządzanie bilansów i profilów rozwojowych za pomocą metod diagnostycznych. Przedstawienie zastosowania pedagogiki Marii Montessori. Usprawnianie dzieci metodą Bobathów od okresu niemowlęcego. Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Wczesna diagnostyka i terapia zaburzeń rozwoju mowy i umiejętności komunikowania się w procesie wzrastania dziecka na przykładzie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wg Rodolfo Castillo Moralesa. Metody wspomagające proces rehabilitacji dziecka, takie jak budowanie więzi emocjonalnych wyrażanych językiem serca przez dotyk i ruch rozwijający oraz sztukę muzyczną. Piktogramy w komunikacji.

 

36. Nitsch, Cornelia (1946- )
Wspieranie rozwoju dziecka : zabawa a rozwój dziecka : różne potrzeby na różnych etapach rozwoju, odkrywanie i rozwijanie talentów i umiejętności / Cornelia Nitsch, Gerald Hüther ; konsultacja wyd. pol. Paweł Adamus ; [tł. Przemysław Hodyra]. - Ożarów Mazowiecki :Wydawnictwo Olesiejuk, cop. 2011. - 240 s. - ISBN 978-83-7626-923-8
Sygnatura: 301980 (wypożyczalnia)

 

37. Pentecost, David (1959- )
Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD / David Pentecost ; [tł. z ang.] Ewa Niezgoda. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", cop. 2005. - 144 s. - ISBN 83-88839-82-9
Sygnatura: 290052 (wypożyczalnia), I-M-b-152 PNS 290053 (czytelnia)
Poradnik dla rodziców wychowujących dzieci z ADD i ADHD. Autor przekazuje podstawowe informacje na temat sposobów wykrywania ADD i ADHD oraz różnych metod wychowywania dzieci z tymi problemami. Książka zawiera specjalny program ADDapt, który ma pomóc rodzicom wprowadzić zmiany i zminimalizować trudności wychowawcze. Program ten składa się z 12 kroków szczegółowo opisanych.

 

38. Pisula, Ewa
Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 216, [3] s. - ISBN 978-83-01-16940-4
Sygnatura: I-M-e-230 304201 PNS (czytelnia)

 

39. Pitamic Maja
Naucz mnie samodzielności : zajęcia metodą Montessori dla Ciebie i Twojego dziecka / Maja Pitamic ; [przekł. Iwona Wiśniewska]. - Warszawa :Wydawnictwo Kropki Trzy, 2010. - 165, [11] s. - ISBN 978-83-62569-00-7
Sygnatura: 300975 (wypożyczalnia)

 

40. Praca z dzieckiem wymagającym. Cz. 1 / red. Ewa Przygońska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - 210 s. - ISBN 978-83-7611-762-1
Sygnatura: 301770 (wypożyczalnia), I-M-a-232/1 300146 PNS (czytelnia)
Praca adresowana do rodziców i nauczycieli. Omówiono specyficzne cechy rozwoju i podano wskazówki do pracy z dzieckiem: uzdolnionym, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie, konfliktowym, nieśmiałym, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z padaczką, z dysleksją rozwojową.

 

 

41. Program pracy z dziećmi z wadą słuchu lub zagrożonymi wadą słuchu w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (0-6 lat) : poradnik dla nauczycieli i terapeutów / aut. Joanna Szuchnik (et al.) ; [Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu]. - Warszawa : MENiS, 2005. - 66, [1] s.
Sygnatura: 289104 (wypożyczalnia), I-M-g-212 289105 PNS (czytelnia)
Znaczenie wczesnego wychowania słuchowego dzieci z wadą słuchu. Propozycje ćwiczeń dla dzieci niedosłyszących w poszczególnych latach życia od 0 do 6 r. życia. Wytyczne do pomocy rodzicom niesłyszącym i rodzicom niedosłyszącym, którzy wychowują słyszące lub niedosłyszące dziecko, oraz rodzicom niesłyszącym, którzy wychowują niesłyszące dziecko; wskazówki do pracy z ich dziećmi w wieku od 0 do 6 lat. Podstawowe wiadomości dot. centralnych zaburzeń słuchu rady dla nauczycieli pracujących z dziećmi z takimi zaburzeniami. Zalecenia ogólne do postępowania terapeutycznego z dziećmi z jednostronnym uszkodzeniem słuchu. Informacje nt. aparatów słuchowych i implantów ślimakowych i rehabilitacji z wykorzystaniem tych urządzeń.

 

42. Przybylska, Ewa (metodyka nauczania)
Aby nasze dzieci poprawnie mówiły : zabawy usprawniające aparat artykulacyjny u dzieci / Ewa Przybylska. - Gorzów Wielkopolski : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2006. - 40 s. - ISBN 83-89560-16-X
Sygnatura: I-I-d-100 292018 PNS (czytelnia)
Część teoretyczna książki omawia rozwój mowy u dziecka oraz czynniki, które na nią wpływają. Praktyczna zawiera różne ćwiczenia usprawniające język, wargi, żuchwę, podniebienie, ćwiczenia oddechowe oraz bajki logopedyczne. Praca przeznaczona jest dla rodziców i nauczycieli dzieci przedszkolnych.

 

43. Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka / pod red. Doroty Danielewicz i Ewy Pisuli ; [aut. Danielewicz Dorota et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2011. - 284, [3] s. - ISBN 978-83-62828-34-0
Sygnatura: I-J-b-501 303967 PNS (czytelnia)

 

44. Rojkowska, Katarzyna
Naucz małe dziecko myśleć i czuć : zabawa w czytanie!, matematykę! i muzykę! od 1. do 5. roku życia! / Katarzyna Rojkowska. - Wyd. 3 popr. - Łódź : Wydawnictwo "Aha!" : JK, 2008. - 158 s. - ISBN 978-83-7229-183-7
Sygnatura: 295199 (wypożyczalnia)
Poradnik dla rodziców dzieci w wieku 1-5 lat pragnących wspomóc ich rozwój intelektualny i emocjonalny. Autorka omawia pracę mózgu dziecka oraz wpływ ruchu na jego rozwój. Praca zawiera opisy zabaw matematycznych, muzycznych oraz w czytanie.

 

45. Saint-Pierre, Frédérique (1968- )
Seksualność dziecka : co każdy rodzic wiedzieć powinien : rozwój psychoseksualny dziecka od urodzenia do dwunastego roku życia / Frédérique Saint-Pierre, Marie-France Viau ; z fr. przeł. Andrzej Wróblewski. - Warszawa : Bauer-Weltbild Media : "Klub dla Ciebie", cop. 2008. - 192 s. - ISBN 978-83-7404-784-5
Sygnatura: I-E-f-222 296136 PNS (czytelnia)
Autorki omawiają seksualność dziecięcą jako jeden z elementów rozwoju osobowości dziecka. Podają różnice pomiędzy seksualnością dorosłych i dziecka. Przedstawiają rozwój psychoseksualny dziecka w wieku od 0 do 12 lat, zachowania i zabawy o podłożu seksualnym, nietypowe zachowania (homoseksualizm, zaburzenia tożsamości płciowej, dziecko upośledzone) oraz zwracają uwagę na wychowanie seksualne i zapobieganie agresji seksualnej wobec dzieci.

 

46. Sassé, Margaret
Smart start : praktyczne ćwiczenia według metody "Udanego startu" / Margaret Sassé ; il. Georges McKail ; [tł. Zuzanna Ferenc-Warchałowska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2010. - 156 s. - ISBN 978-83-7660-141-0
Sygnatura: 303511 (wypożyczalnia)

 

47. Silberg, Jackie (1934- )
Gry i zabawy z maluchami / Jackie Silberg ; il. Linda Greigg ; przeł. [z ang.] Jolanta Jaworska i Teresa Maciejewska. - Poznań : "Media Rodzina", [2002]. - 263 s. - ISBN 83-85594-49-3
Sygnatura: 290785 (wypożyczalnia)

 

48. Skórczyńska, Małgorzata
Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych : perspektywa edukacyjna / Małgorzata Skórczyńska. - Kraków : "Impuls", 2006. - 136 s. - ISBN 83-7308-732-X
Sygnatura: 290820 (wypożyczalnia), I-M-a-181 290821 PNS (czytelnia)
W części teoretycznej omówiono środowiskowy kontekst rozwoju człowieka, współudział rodziny w tworzeniu i realizowaniu programów wczesnej interwencji. W części praktycznej opisano wybrane sposoby wspomagania rozwoju dziecka, takie jak: sytuacyjne uczenie się, dzielenie wspólnej uwagi, uczenie się przez pośrednictwo oraz czas podłogowy wg S.I. Greenspana. Przedstawiono doświadczenia w zakresie stosowania wczesnej interwencji w Szwecji, Austrii, Niemczech i Włoszech.

 

49. Sosnowska-Wieczorek, Iwona
Jak pomóc małemu dziecku z wadą słuchu : poradnik dla rodziców, opiekunów i terapeutów pracujących z małym dzieckiem niesłyszącym / Iwona Sosnowska-Wieczorek ; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM". - Katowice : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM", 2002. - 54 s. - ISBN 83-88838-06-7
Sygnatura: 296631 (wypożyczalnia)
Poradnik dla rodziców, opiekunów i terapeutów pracujących z małymi dziećmi z wadą słuchu. Autorka podzieliła etapy rozwoju mowy oraz wczesnej rehabilitacji na dwa poziomy. Wśród nich znalazły się pozawerbalne sposoby komunikowania się, stymulacja słuchu dziecka, usprawianie narządów artykulacji, znaczenia zmysłów w procesie usprawniania na wyższym etapie zabawy terapeutyczne m.in. wspomagające zasób słownictwa, zabawy usprawniające wrażliwość słuchową.

 

50. Straßmeier, Walter (1938- )
Interwencja wczesnodziecięca : 260 praktycznych ćwiczeń dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju / Walter Straßmeier ; przeł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - 301, [1] s. - ISBN 978-83-7744-019-3
Sygnatura: B 12 304433 (czytelnia)

 

51. Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! : projekt edukacyjny dla rodzin dzieci niepełnosprawnych niemówiących, używających komunikacji alternatywnej i wspomagającej / Alina Smyczek [et al.]. - Kraków : Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się "Mówić bez Słów", 2006. - 160, [2] s. - ISBN 83-912671-8-0
Sygnatura: I-M-g-228 290770 PNS (czytelnia)
Omówiono sytuację dzieci nieniepełnosprawnych z zaburzeniami w porozumiewaniu się, ich rodziców i rodzeństwa, opinie rodziców i rodzeństwa o znaczeniu korzystania z metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w porozumiewaniu się z dzieckiem. Przedstawiono: założenia i cele projektu edukacyjnego dla rodzin dzieci niemówiących, 8 scenariuszy warsztatów dla rodziców i rodzeństwa użytkowników AAC (wraz z materiałami pomocniczymi do zajęć), ocenę projektu dokonaną przez rodziców i rodzeństwo dzieci niemówiących

 

52. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. - 462 s. - ISBN 978-83-7308-719-4

Sygnatura: 297887 (wypożyczalnia)

Artykuły dot. dzieci od wieku noworodkowego i niemowlęcego do wieku przedszkolnego. Prace odnoszą się np. do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z rozszczepem podniebienia, z wadą słuchu, z wadą wzroku, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Retta, z autyzmem, z zespołem Aspergera. Przedstawiono też m.in.: najczęściej popełniane błędy we wczesnym wspomaganiu rozwoju, zabawę tematyczną jako czynnik wspomagający rozwój dziecka, przyczyny nadmiernych trudności w rozpoznawaniu kolorów przez dzieci w wieku przedszkolnym, diagnostykę i terapię metodą Vojty, zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej, wczesną interwencję związaną z problemami adaptacji dziecka do przedszkola, diagnozę i wczesną interwencję traumy dziecięcej.

 

53. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi / red. Teresa Kaczan, Robert Śmigiel. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 197, [2] s. - ISBN 978-83-7850-080-3
Sygnatura: 304647 (wypożyczalnia)

 

54. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin ; Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. - 212 s.
Sygnatura: 289100 (wypożyczalnia), I-M-g-220 289101 PNS (czytelnia)
Przedstawiono: ocenę funkcjonowania dziecka i zasady prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, model opieki realizowany w Ośrodku Wczesnej Interwencji, studium przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym (ocena funkcjonalna i terapia), wady słuchu i wychowanie słuchowe dziecka poniżej 1 miesiąca życia, wspomaganie rozwoju oparte na samodzielności i naturalnej aktywności dziecka z opóźnieniami w rozwoju zwłaszcza intelektualnymi, wczesną interwencję w autyzmie dziecięcym i studium przypadku dziecka z autyzmem, zasady finansowania programów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wraz z rozporządzeniem z 4. 04. 2004 r.

 

55. Wnukowska, Katarzyna
Czy moje dziecko mówi poprawnie : poradnik logopedyczny / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk :Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 72, [1] s. - ISBN 978-83-7134-471-8
Sygnatura: 299835 (wypożyczalnia)
Praktyczny poradnik dla rodziców, nauczycieli i wychowawców, opisujący przyczyny (uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, narządu słuchu, nieprawidłowa budowa aparatu artykulacyjnego, problemy emocjonalne) i metody radzenia sobie z problemami dotyczącymi mowy dziecka. Wyjaśniony został proces mówienia, etapy jego rozwoju (głużenie, gaworzenie, okres melodii, wyrazu, zdania, swoistej mowy dziecięcej), wybór specjalisty (logopeda, neurologopeda, surdologopeda) oraz sposoby wspomagające rozwój mowy: czytanie bajek, mówienie do dziecka i śpiewanie mu, zajęcia ruchowe i manualne - przykłady zabaw i ćwiczeń, rozmowy i uważne słuchanie. Książka zawiera również słowniczek terminów logopedycznych.

 

56. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. - Kraków :Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 142, [1] s. - ISBN 978-83-7587-021-3
Sygnatura: 303518 (wypożyczalnia), I-M-b-234 303246 PNS (czytelnia)
W części teoretycznej autorzy skupiają się na wyjaśnieniu zjawiska ryzyka dysleksji oraz na zasadach jej diagnozowania. Poruszają także tematykę roli placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych w pracy nad dziećmi z objawami dysleksji. Część druga ma charakter terapeutyczno-profilaktyczny. Zawiera metody pracy z dziećmi (np. metodę glottodydaktyki przedszkolnej i szkolnej) oraz przykłady zajęć stymulujących i wspomagających ich rozwój (m. in. ćwiczenia, gry i zabawy korekcyjno-kompensacyjne). Praca adresowana do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutów pedagogicznych, pedagogów szkolnych, studentów kierunków pedagogicznych, a także do rodziców, którzy chcą się aktywnie włączyć w oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne wobec własnych dzieci.

 

57. Wspólnie z dziećmi : o wspieraniu rozwoju małego dziecka : praktyka i teoria / [cz. 1 pod red. Haliny Mazur [et al.] ; cz. 2 pod red. Haliny Mazur, Anny Rudyk, Lucyny Telki ; oprac. nutowe Jacek Rutkowski ; Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej]. - Łódź : "Tercja", 2005. - 423 s. - ISBN 83-923109-0-X
Sygnatura: 291561 (wypożyczalnia), I-I-c-176 PNS 291562 (czytelnia)
Zbiór scenariuszy zabaw dla dzieci od 6 miesięcy do 3 lat pozwalający poznawać dzieciom świat przyrody i świat społeczny. W części drugiej omówiono: rolę wychowawcy w żłobku, doskonalenie jego pracy oraz rolę instytucji opiekuńczo-wychowawczych w rozwoju potrzeb dziecka. Zwrócono uwagę na rolę jaką ma czytanie książek w rozwoju emocjonalnym dziecka. Zawarto teksty wierszy i piosenek. Praca przeznaczona dla wychowawców pracujących w żłobkach oraz rodziców małych dzieci.

 

58. Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : profilaktyka - diagnoza - terapia / pod red. Hanny Krauze-Sikorskiej & Kingi Kuszak ; Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji, 2008. - 242 s. - ISBN 978-83-60038-02-4
Sygnatura: 302161 (wypożyczalnia), I-M-b-188 296468 PNS (czytelnia)
W artykułach przedstawiono m.in.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rolę rodziny i szkoły w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dziecka, współdziałanie rodziny i szkoły dla dobra dziecka, znaczenie przedszkola dla rozwoju dziecka, protodiagnozę pedagogiczną, ocenę dojrzałości szkolnej dziecka z grupy ryzyka dysleksji, trudności w diagnozowaniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, ocenę emocjonalnego funkcjonowania dziecka na podstawie znaków i symboli jego rysunku, problemy diagnozy dzieci z FAS, terapię psychopedagogiczną w edukacji, doniosłe znaczenie rodziców w terapii dzieci z utrudnieniami w rozwoju, wolontariat jako formę pomocy dziecku i rodzinie, dziecko przewlekle chore w relacjach z rówieśnikami. Większość prac ma charakter teoretyczny, część - badawczy.

 

59. Zalewski, Mirosław
Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - 125, [1] s. - ISBN 978-83-89163-84-4
Sygnatura: 303434; 301077 (wypożyczalnia), E 68 300515 (czytelnia)

 

Wybór artykułów z czasopism dostępnych w Czytelni PBP w Poznaniu

 

1. Brzezińska, Anna

Wczesna edukacja a rozwój dziecka / Anna I. Brzezińska // Remedium. - 2011, nr 5, s. 1-3

Rola i zadania dorosłych względem rozwijającego się małego dziecka.

Sygnatura: C-1012

 

2. Brzezińska, Anna

Wczesne dzieciństwo - szanse i zagrożenia rozwoju / Anna Brzezińska // Remedium. - 2003, nr 4, s. 4-7

Sygnatura: C-1012

 

3. Grzelczak, Beata

Dziecko 5-letnie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera : (opis przypadku) / Beata Grzelczak // Rewalidacja. - 2008, nr 2, s. 22-32

Sygnatura: C-552

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program terapii psychologicznej, pedagogicznej i program terapeutyczny kształtowania i rozwoju mowy.

 

4. Jeziorczak, Barbara

Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności! : wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia / Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr 7/8. Dodatek s. I-VII

Sygnatura: C-1007

"Parasol ochronny" - zbiór zasad do zastosowania wobec dzieci, u których występują objawy rozwojowej niepłynności mówienia.

 

5. Kastory-Bronowska, Monika

Wczesna Interwencja - interdyscyplinarność działań wobec dziecka / Monika Kastory-Bronowska // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 4-30

Sygnatura: C-552

Model pracy zespołowej - na podstawie doświadczeń Ośrodka Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 

6. Patyk, Katarzyna

Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, [nr] 1/2, s. 72-76

Sygnatura: C-505

Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie dziecka.

 

7. Piszczek, Maria

Wczesne wspomaganie rozwoju. Cz. 1 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. [5]-11

Sygnatura: C-552

Programy profilaktyczne dla rodzin wychowujących małe dzieci.

 

8. Piszczek, Maria

Wczesne wspomaganie rozwoju. Cz. 2 / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2003, nr 1, s. 9-20

Sygnatura: C-552

 

9. Skoczylas, Anna

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - studium przypadku / Anna Skoczylas // Rewalidacja. - 2010, nr 2, s. 77-80

Sygnatura: C-552

 

10. Skoczylas, Anna

Wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa - studium przypadku / Anna Skoczylas // Rewalidacja. - 2009, nr 1, s. 40-45

Sygnatura: C-552

 

11. Stecko, Elżbieta

Znaczenie oceny i wczesnej stymulacji logopedycznej dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia / Elżbieta Stecko // Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 71-76

Sygnatura: C-552

Ocena i wczesna stymulacja logopedyczna dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.

 

12. Urban, Anna

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku 0-6 lat - wybrane metody terapeutyczne / Anna Urban, Leszek Szewczyk // Rewalidacja. - 2006, nr 1, s. [3]-18

Sygnatura: C-552

Metody pracy z dziećmi wykazującymi poważne zaburzenia rozwoju (Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona, Metoda Integracji Sensorycznej A.J. Ayers, Metoda Felicji Affolter, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne).

 

13. Wojciechowska, Julita

Wczesne dzieciństwo - zagrożenia rozwoju / Julita Wojciechowska // Remedium. - 2003, nr 6, s. 4-5

Sygnatura: C-1012

Zagrożenia rozwoju dziecka w drugim i trzecim roku życia.

 

14. Zalewski, Mirosław

Wczesna interwencja w kontekście kompleksowej stymulacji rozwoju dziecka / Mirosław Zalewski // Wychowanie na Co Dzień. - 2011, nr1/2. Dodatek s. I-V

Sygnatura: C-1007

Przykładowy scenariusz terapii przez sztukę dla nauczycieli-terapeutów i rodziców - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.