Bibliografia

DrukujDrukujWyślij e-mailemWyślij e-mailem

Wybór publikacji ze zbiorów PBP w Poznaniu

 

1. Banaszczyk, Tadeusz (1941-1998)
Studia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w durkheimowskiej szkole socjologicznej / Tadeusz Banaszczyk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Filozoficznych. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 203 s. - ISBN 83-04-03195-7
Sygnatura: 260855 – 260856 (wypożyczalnia)

 

2. Durkheim, Émile (1858-1917)
Elementarne formy życia religijnego : system totemiczny / 'Emile Durkheim ; przeł. [z fr.] Anna Zadrożyńska ; wstęp i red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - XLVI, [1], 442, [3] s., [24] s. - ISBN 83-01-09367-6
Sygnatura: 259377, 259375 (wypożyczalnia)

 

3. Durkheim, Émile (1858-1917)
O podziale pracy społecznej / Émile Durkheim ; przeł. Krzysztof Wakar ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - XVII, 565, [5] s. - ISBN 83-01-12508-X
Sygnatura: 281925, 281383, 278438 (wypożyczalnia)

 

4. Durkheim, Émile (1858-1917)
Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2011. - 500, [8] s. - ISBN 978-83-7737-004-9
Sygnatura: 301594 (wypożyczalnia)

 

5. Durkheim, Émile (1858-1917)
Zasady metody socjologicznej / 'Emile Durkheim ; przeł. [z ang.] Jerzy Szacki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - XII, 190, [1] s. - ISBN83-01-13276-0
Sygnatura: 281515 (wypożyczalnia)

 

6. Mauss, Marcel (1872-1950)
Socjologia i antropologia / Marcel Mauss ; przeł. Marcin Król, Krzysztof Pomian i Jerzy Szacki ; wstęp Claude Lévi-Strauss ; cz. 8 : O niektórych pierwotnych formach klasyfikacji, oprac. przy współudz. E. Durkheima. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - LVII, [1], 880, [2] s.
Sygnatura: 111535, 111533 (wypożyczalnia)

 

7. Szacki, Jerzy (1929- )
Durkheim / Jerzy Szacki ; [teksty zamieszczone w wyborze tł. z fr. J. Szacki]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964. - 248, [4] s.
Sygnatura: 58164 (wypożyczalnia)

 

8. Światowa myśl pedagogiczna XX wieku : wybrani przedstawiciele : praca zbiorowa / pod red. Ewy Brodackiej-Adamowicz. - Wyd. 2 zm. i popr. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2009. - 183 s. - ISBN 978-83-7051-561-4
Sygnatura: I-C-a-87 298576 PNS (czytelnia)
Książka omawia sylwetki i dorobek przedstawicieli XX wiecznej myśli pedagogicznej (A.Adler, E.Clapar~'ede, P.de Coubertin, O.J.Decroly, J.Dewey, W.Dilthey, E.Durkheim, C.Freinet, M.K.Gandhi, I.Illich, G.Kerschensteiner, E.Key, L.Baden-Powell, M.Montessori, A.S.Neill, P.Petersen, H.Read, R.Steiner).

 

9. Tarkowska, Elżbieta (1944- )
Ciągłość i zmiana socjologii francuskiej : Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss / Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 277, [2] s.
Sygnatura: 113891 – 113892 (wypożyczalnia)

 

10. Władyka, Maria
Teoria faktu społecznego w systemie socjologicznym Emila Durkheima / Maria Władyka. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1974. - 164, [3] s.
Sygnatura: 109192 – 109193 (wypożyczalnia)

 

 

Wybór artykułów z czasopism dostępnych w Czytelni PBP

 

1. Burdziej, Stanisław

Od "Religii Obywatela" Jana Jakuba Rousseau do "Civil Religion" Roberta N. Bellaha : wokół koncepcji religii obywatelskiej / Stanisław Burdziej // Kultura i Społeczeństwo. - 2007, nr 3, s. [115]-132

Sygnatura: C-236

Klasyczne koncepcje Rousseau i Durkheima. Religia obywatelska na gruncie amerykańskim. Związki między religią a polityką.

 

2. Dominiak, Łukasz M.

Między nauką i autobiografią : Samobójstwo Émile’a Durkheima / Łukasz M. Dominiak // Studia Socjologiczne. - 2008, nr 3, s. [75]-104

Sygnatura: C-334

Debata nad jednym z najważniejszych tekstów kanonicznych socjologii - "Le suicide" É. Durkheima. Podejście biograficzne w interpretacji tekstu dzieła niezwykle związanego ze swoją epoką i indywidualnymi doświadczeniami autora.

 

3. Durkheim, Émile

Samobójstwo : studium z socjologii / Émile Durkheim // Rec.: Jerzy Szacki Nowe Książki 2007, nr 3, s. 26-27

Sygnatura: C-34

 

4. Hałas, Elżbieta

Sybolizm społeczny - formy i funkcje : perspektywa pragmatyczna / Elżbieta Hałas // Studia Socjologiczne. - 2003, nr 4, s. [7]-26

Sygnatura: C-334

Artykuł dotyczący tworzenia i funkcjonowania znaczeń w społeczeństwie. Przedstawienie argumentów wskazujących na możliwość integracji orientacji interakcjonizmu symbolicznego z durkheimowską tradycją badań nad symbolizmem społecznym, przyjmując perspektywę działań zbiorowych i stanowiska pragmtyzmu.

 

5. Kaczmarczyk, Michał

Idea moralności kooperacyjnej w socjologii Durkheima / Michał Kaczmarczyk // Studia Socjologiczne. - 2002, nr 4, s. [5]-35