Awans zawodowy

Na pytania dotyczące awansu zawodowego odpowie Wioletta Stępczyńska nauczyciel dyplomowany, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
e- mail: ws@pbp.poznan.pl


Obowiązujące aktualnie przepisy dotyczące awansu zawodowego:
1.   Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.)
      Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli
2.   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zobacz bibliografię dotyczącą awansu zawodowego