Współpraca nauczyciela z rodzicami

Książki i artykuły w pracach zbiorowych - wybór publikacji za lata 2014-2020

Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / redakcja naukowa: Aleksandra Kamińska i Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2016. – 368 stron – (Edukacja Jutra ; 2). – ISBN 978-83-64788-52-9 ; 978-83-61991-60-1
M.in. Sonia Wawrzyniak „Współpraca rodziców i nauczycieli wobec zróżnicowanych problemów wychowawczych i dydaktycznych”, strony 263-275
Sygnatura: 314663 (wypożyczalnia)

Bezpieczna i przyjazna szkoła / redakcja Przemysław Ziółkowski. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki, 2016. – 651 stron. – ISBN 978-83-65507-02-0
M.in. Przemysław Ziółkowski „Efektywna współpraca z rodzicami warunkiem bezpiecznej i przyjaznej szkoły”, strony 61-86
Sygnatura: 315869 ( wypożyczalnia)

Być nauczycielem - uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego ? / redakcja naukowa Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska. – Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – 179, [1] strona. – ISBN 978-83-61601-94-4
M.in. Beata Cieśleńska, Alicja Skibicka-Piechna „Warunki dobrej współpracy w relacji nauczyciel-rodzic”, strony 141-147
Sygnatura: 317019 (wypożyczalnia)

Celuch, Małgorzata
Szkoła oparta na współpracy : 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców / [Małgorzata Celuch]. – Warszawa : Wiedza i Praktyka. Oświata Grupa Wydawnicza, copyright 2019. – 191 stron – (Profesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych). – ISBN 978-83-269-8042-8
Sygnatura: 319782 (wypożyczalnia)

Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacyjnego / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. – 298 stron. – ISBN 978-83-7587-468-6 , 978-83-8095-182-2
M.in. Aneta Czerska „Duńska szkoła postrzegania  z perspektywy nauczycieli, uczniów i rodziców”, strony 139-152
Sygnatura: 318104 (wypożyczalnia), I-H-c-464/11 316903 (czytelnia)

Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Stefan T. Kwiatkowski, Dominika Walczak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, copyright 2017. – 288 stron. – ISBN 978-83-64953-76-7
M.in. Karolina Malinowska „Kompetencje interpersonalne nauczycieli a ich relacje z rodzicami uczniów”, strony 159-169
Sygnatura: 319222 (wypożyczalnia)

Kwatera, Anna
Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. – 209 stron. – ISBN 978-83-8095-498-4
Sygnatura: 319190, 318822 (wypożyczalnia)

Łoskot, Małgorzata
Rady pedagogiczne w szkole / Małgorzata Łoskot, Aleksandra Kubala-Kulpińska, Magdalena Goetz. – Poznań : Forum Media Polska, 2017. – 28 stron. – ISBN 978-83-260-2625-6
Sygnatura: 317227 (wypożyczalnia)

Nauczyciele i rodzice : komunikacja, relacje, współpraca / redakcja Joanna Łukasiewicz-Wieleba. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014. – 200 stron. – ISBN 978-83-62828-97-5
Sygnatura: 319208 (wypożyczalnia)

Pedagogika dialogu : dialog jako droga rozumienia i samorozumienia / pod redakcją Doroty Jankowskiej i Marleny Grzelak-Klus. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. – 266, [1] strona. – ISBN 978-83-64953-41-5
M.in. Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Maria Trzcińska-Król „Komunikacja, relacje i współpraca nauczycieli i rodziców : koherencja ocen jako element dialogu pomiędzy nauczycielami i rodzicami”, strony 233-242
Sygnatura: 316209, 316194 (wypożyczalnia)

Przedszkolak : książka dla nauczycieli i rodziców / [redakcja merytoryczna Wanda Papugowa ; autorzy: Jolanta Bień, Agata Gładowicz-Bojarska, Wioletta Górska, Marta Kosiecka-Nowak, Wanda Papugowa, Anna Skoczek, Alicja Sowa, Małgorzata Sypka, Agnieszka Szczepanek, Aleksandra Uran, Agnieszka Urbańska, Stella Wicher, Marta Wronka]. – Kraków : CEBP 24.12, 2019. – 127 stron. – ISBN 978-83-64631-27-6
Sygnatura: 320358 (wypożyczalnia)

Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji : role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. – 204 strony. – ISBN 978-83-8095-373-4
M.in. Anna Śliwa, Sławomir Śliwa „Współpraca szkoły z rodzicami jako ustawiczne wyzwanie w pracy nauczyciela-wychowawcy”, strony183-190
Sygnatura: 319196 (wypożyczalnia)

Tradycja, teraźniejszość, przyszłość edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / redakcja naukowa Anna Pękala, Agnieszka Leszcz-Krysiak ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2016. – 281 stron. – ISBN 978-83-7455-492-3
M.in. Maria Janukowicz „Elektroniczne formy współpracy nauczycieli z rodzicami w dobie przyspieszenia cywilizacyjnego”, strony 249-260
Sygnatura: . 318149 (wypożyczalnia)

Trzcińska-Król, Maria
Media w komunikacji nauczycieli i rodziców/ Maria Trzcińska-Król, Barbara Pilipczuk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2015. – 200 stron. – ISBN 978-83-64953-26-2
Sygnatura: 316310 (wypożyczalnia)

Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty / pod redakcją Jacka Pyżalskiego. – Łódź : theQ studio, 2015. – 237 stron. – ISBN 978-83-941942-0-8
M.in. Donata Honkowicz-Bukowska, Katarzyna Rabęda „Współpraca z rodzicami w islandzkiej szkole jako podstawowy element w profilaktyce przemocy i budowaniu właściwej postawy ucznia”, strony 95-114
Sygnatura: 313323 (wypożyczalnia)


Artykuły z czasopism

Jak zachęcać dziecko do współpracy? Praktyczne porady dla nauczycieli i rodziców // Monitor Dyrektora Przedszkola. – T. 80, marzec (2017), s. 30-31, (Narzędziownia)
Sygnatura: C-1494

Klimek-Markowicz, Katarzyna
Techniki użyteczne w budowaniu współpracy / Katarzyna Kliumek-Markowicz // Terapia specjalna dzieci i dorosłych. – 2018, nr 4, s. 10-12
Sygnatura: C-1041

Krasuska-Betiuk, Marta
Społeczne reprezentacje współpracy, zaufania i sprawiedliwości w edukacji szkolnej / Marta Krasuska-Betiuk // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 63, nr 3 (2018), s. 74-98
Sygnatura: C-213

Kupiec, Monika
Oczekiwania nauczycieli wobec rodziców i wzajemnej współpracy / Monika Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 6, s. 27-38
Sygnatura: C-337

Mróz-Harbarczyk, Karolina
Siedem grzechów głównych w komunikacji między nauczycielem a rodzicem / Karolina Mróz-Harbarczyk // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 5, s. 18-20
Sygnatura: C-1034

Niepokólczycka-Gac, Jagna
Jak efektywnie współpracować z rodzicami? Część 1 / Jagna Niepokólczycka-Gac // Szkoła : miesięcznik dyrektora. – 2019, nr 11, s. 26-29
Sygnatura: C-562

Niepokólczycka-Gac, Jagna
Jak efektywnie współpracować z rodzicami? Część 2 / Jagna Niepokólczycka-Gac // Szkoła : miesięcznik dyrektora. – 2020, nr 1, s. 28-30
Sygnatura: C-562

Poprawa, Magdalena
Jeśli rodzić zaufa - zaufa dziecko / Magdalena P;oprawa // Wychowawca . – 2020, nr 1, s. 26
Sygnatura: C-1009

Skupień, Sylwia
Tutoring rodzinny jako przykład współpracy nauczycieli z rodzicami / Sylwia Skupień // Wychowawca. – 2019, nr 10, s. 12-14
Sygnatura: C-1009