Warsztaty

Oferta zajęć warsztatowych dla:

nauczycieli

 • Awans zawodowy nauczyciela: procedura awansu zawodowego, podsumowanie stażu – przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu przed komisją, rola i zadania opiekuna stażu
  Wioletta Stępczyńska e-mail: ws@pbp.poznan.pl
 • Gromadzenie i ewidencja zbiorów (selekcja, skontrum)
  Wioletta Stępczyńska e-mail: ws@pbp.poznan.pl
 • Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów zwartych (UKD, hasła przedmiotowe)
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
  Joanna Ciszak e-mail: jc@pbp.poznan.pl
 • Mindfulness
  Barbara Misiarz e-mail: bm@pbp.poznan.pl
  Roksana Suchan e-mail: roksana.suchan@pbp.poznan.pl
 • Potencjał terapeutyczny książki
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
 • Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
 • Techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się 
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
 • Bezpieczeństwo w sieci
  Małgorzata Ostrykiewicz e-mail: mo@pbp.poznan.pl
 • Warsztaty infobroker – wyszukiwanie informacji w sieci
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Warsztaty informacyjno-wyszukiwawcze (m.in. katalog PBP, KaRo, NUKAT, BN, wyszukiwanie artykułów z czasopism, SOWA, Ibuk Libra, Academica, wyszukiwanie obrazem, wg typu dokumentu)
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Wykorzystanie zbiorów Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych w pracy dydaktycznej
  Bożena Andrzejewska e-mail: bj@pbp.poznan.pl
  Mariola Muszyńska e-mail: mm@pbp.poznan.pl
 • Zbiory specjalne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu (eksponaty w RIPO)
  Bożena Andrzejewska e-mail: bj@pbp.poznan.pl
  Mariola Muszyńska e-mail: mm@pbp.poznan.pl
 • Zrób sobie książkę (StoryJumper)
  Bożena Andrzejewska e-mail: ba@pbp.poznan.pl
  Joanna Koterba e-mail: jk@pbp.poznan.pl
 • Programy graficzne (Paint, Canva)
  Joanna Koterba e-mail: jk@pbp.poznan.pl
 • Aplikacje interaktywne przydatne w pracy nauczyciela
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
  Joanna Koterba e-mail: jk@pbp.poznan.pl
uczniów
 • Mindfulness
  Barbara Misiarz e-mail: bm@pbp.poznan.pl
  Roksana Suchan e-mail: roksana.suchan@pbp.poznan.pl
 • Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
 • Techniki zapamiętywania i efektywnego uczenia się 
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
 • Bezpieczeństwo w sieci
  Małgorzata Ostrykiewicz e-mail: mo@pbp.poznan.pl
 • Zajęcia z elementami biblioterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym (agresja, materializm)
  Karolina Obstalecka e-mail: kr@pbp.poznan.pl
 • Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai
  Mariola Muszyńska e-mail: mm@pbp.poznan.pl
  Marzanna Sroka e-mail: ms@pbp.poznan.pl
 • Jak stworzyć prezentację multimedialną w programie PowerPoint / Prezi
  Barbara Misiarz e-mail: bm@pbp.poznan.pl
 • Warsztaty infobroker – wyszukiwanie informacji w sieci
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Learning Apss, Kahoot
  Joanna Koterba e-mail: jk@pbp.poznan.pl
 • Tajemnice dysku Google
  Joanna Koterba e-mail: jk@pbp.poznan.pl
 • Warsztaty informacyjno-wyszukiwawcze (m.in. katalog PBP, KaRo, NUKAT, BN, wyszukiwanie artykułów z czasopism, SOWA, IbukLibra, Academica, wyszukiwanie obrazem, wg typu dokumentu)
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
rodziców
 • Bezpieczeństwo w sieci
  Małgorzata Ostrykiewicz e-mail: mo@pbp.poznan.pl
 • Wpływ czytania na rozwój dziecka
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl