Konsultacje

Gromadzenie zbiorów:

 • Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną: gromadzenie i ewidencja zbiorów (selekcja, skontrum)
  Wioletta Stępczyńska e-mail: ws@pbp.poznan.pl
Opracowanie zbiorów:
 • Formalne opracowanie zbiorów
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Rzeczowe opracowanie zbiorów: metody i formy opracowania wg UKD i SJHP BN, Deskryptory BN
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Przydatność systemów wyszukiwawczych dla bibliotekarzy – bazy BN, KaRo, NUKAT w pracy bibliotekarzy szkolnych
  Marzanna Sroka e-mail: ms@pbp.poznan.pl
Udostępnianie zbiorów:
 • Obsługa katalogu on-line Biblioteki, platforma Ibuk Libra
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
 • Punkty biblioteczne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu
  Mariola Muszyńska e-mail: mm@pbp.poznan.pl
 • Baza Edukacja – wyszukiwanie artykułów w czasopismach
  Joanna Bednarek e-mail: jb@pbp.poznan.pl
Informacja pedagogiczna:
 • Czasopisma elektroniczne, biblioteki cyfrowe, biblioteczne bazy danych, czytelnie on-line
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl
 • Awans zawodowy nauczyciela: procedura awansu zawodowego, podsumowanie stażu – przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu przed komisją, rola i zadania opiekuna stażu
  Wioletta Stępczyńska e-mail: ws@pbp.poznan.pl
Komputeryzacja biblioteki:
 • Komputeryzacja biblioteki szkolnej w programie „Mol”
  Wiesława Borkowicz-Olejniczak e-mail: wb@pbp.poznan.pl
 • Specjalne narzędzia wyszukiwawcze
  Natalia Maćkowiak-Janowska e-mail: nmj@pbp.poznan.pl