Punkty biblioteczne

Zapraszamy do współpracy nauczycieli chcących założyć w swoich szkołach/placówkach oświatowych Punkty biblioteczne ze zbiorami naszej Biblioteki. Wypożyczanie książek w punkcie odbywa się na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych. W punkcie realizowane są zapisy do Biblioteki Pedagogicznej, wypożyczenia, zwroty książek oraz przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych książek. Aby wypożyczyć książkę należy wypełnić zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki Pedagogicznej. W ten sposób nauczyciele mogą korzystać z dostępu do nowości pedagogicznych i psychologicznych w swojej placówce.

Biblioteka prowadzi obecnie kilkanaście punktów w następujących placówkach edukacyjnych w Poznaniu:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Piątkowska Szkoła Społeczna im. dr Wandy Błeńskiej
Przedszkole nr 46
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 14 im. Władysława Łokietka
Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Zespół Szkół Mistrzostawa Sportowego nr 2
Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta
Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 im. ks. Piotra Wawrzyniaka
Zespół Szkół Specjalnych nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica
Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego
oraz powiecie poznańskim:
Gimnazjum w Komornikach im. Edwarda hr. Raczyńskiego
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

Zapraszamy kolejne placówki do współpracy.
Kontakt:
Mariola Muszyńska e-mail: mm@pbp.poznan.pl
Joanna Koterba e-mail: jk@pbp.poznan.pl