Spotkanie sieci nauczycieli bibliotekarzy

 

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na stacjonarne spotkanie sieci e-bibliotekarz.

Termin: 31.05.2022  (wtorek), godzina 14.00

Miejsce: sala wykładowa Biblioteki
 

W programie:

  • depresja dzieci i młodzieży – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży – literatura fachowa ze zbiorów Biblioteki

  • depresja, lęk, zaburzenia zachowania - propozycje literatury biblioterapeutycznej ze zbiorów Biblioteki

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja)

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właściwie Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, to święto obchodzone 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku.

Książka miesiąca IBUKLibra

 

W maju książką miesiąca IBUKLibra został tytuł „Pętla dobrego samopoczucia”. To książka o tym, jak dobre samopoczucie przekształciło się w obowiązek i obróciło się przeciwko nam. Carl Cederström i Andre Spicer zaprezentowali błyskotliwe studium przymusu dobrego samopoczucia i sposobów, w jakie przerodziło się ono w moralny imperatyw odwracając tym samym naszą uwagę od politycznego i społecznego zaangażowania.