Projekt „Cyfrowa lekcja”

Cyfrowa lekcja to projekt bibliotek pedagogicznych województwa wielkopolskiego oferujący nauczycielom materiały wspomagające nauczanie zdalne wszystkich przedmiotów na różnych poziomach nauczania

Biblioteka szkolna
Bibliotekarz – scenariusze lekcji
Biologia - szkoła podstawowa
Biologia - szkoła ponadpodstawowa
Chemia - szkoła podstawowa
Chemia - szkoła ponadpodstawowa
Doradztwo zawodowe - przedszkole, klasa 1-3 szkoła podstawowa
Doradztwo zawodowe - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Doradztwo zawodowe - szkoła ponadpodstawowa
Edukacja dla bezpieczeństwa – III etap edukacyjny
Edukacja wczesnoszkolna
Etyka - szkoła podstawowa
Etyka - szkoła ponadpodstawowa
Fizyka - szkoła podstawowa
Fizyka - szkoła ponadpodstawowa
Geografia - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Geografia - szkoła ponadpodstawowa
Godzina wychowawcza - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Godzina wychowawcza - spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
Historia - szkoła podstawowa
Historia - klasa 1 szkoła ponadpodstawowa
Historia - klasa 2 szkoła ponadpodstawowa
Historia - klasa 3 szkoła ponadpodstawowa
Historia - klasa 4
szkoła ponadpodstawowa
Informatyka - szkoła podstawowa
Informatyka - szkoła ponadpodstawowa

Język angielski - szkoła podstawowa
Język polski - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Język polski - szkoła ponadpodstawowa
Matematyka - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Matematyka - szkoła ponadpodstawowa
Muzyka - klasa 1-3 szkoła podstawowa

Muzyka - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Muzyka - szkoła ponadpodstawowa

Pedagogika specjalna
Plastyka - klasa 4-8 szkoła podstawowa
Praca psychologiczno-pedagogiczna

Podstawy przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych (liceum ogólnokształcące, technikum)
Przyroda - nauczanie początkowe i klasa 4 szkoły podstawowej
Religia - szkoła podstawowa
Religia - szkoła ponadpodstawowa
Świetlica - szkoła podstawowa
Technika
Wiedza o społeczeństwie - szkoła podstawowa
Wychowanie fizyczne - szkoła podstawowa
Wychowanie fizyczne - szkoła ponadpodstawowa
Wychowanie przedszkolne