Diagnoza pedagogiczna

wybór książek z lat 2012-2018

Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik.-  Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. - 263 strony. - ISBN 978-83-7556-893-6
Sygnatura: 316033 (wypożyczalnia)

Biela, Agnieszka
Diagnoza przedszkolna : karty pracy / Agnieszka Biela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2014.- [1], 27, [1] strona. - ISBN 978-83-02-14369-4
Sygnatura: I-I-c-249  310288 (czytelnia)

Biela, Agnieszka
Diagnoza dojrzałości szkolnej : karty pracy : roczne przygotowanie przedszkolne / Agnieszka Biela. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017. - 80 stron. - ISBN 978-83-02-17081-2
Sygnatura: I-H-c-615/2 317360 (czytelnia)

Deptuła, Maria
Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 226 stron. - ISBN 978-83-01-19043-9
Sygnatura: B 12  315391 (czytelnia); 315392, 315639 (wypożyczalnia)

Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 372 strony. - ISBN 978-83-8095-142-6
Sygnatura: E 4  316799 (czytelnia)

Diagnoza w socjoterapii / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin, 2017. - 160 stron. - ISBN 978-83-8085-333-1
Sygnatura: B 12  316249 (czytelnia)

Diagnozowanie i terapia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod redakcją Ewy Smak, Agnieszki Włoch, Mariusza Garbca ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015. - 438 stron. - ISBN 978-83-7395-665-0
Sygnatura: B 12  315367 (czytelnia); 313424 (wypożyczalnia)

Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym / pod redakcją Wandy Hajnicz i Agnieszki Koniecznej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013. - 257,[1] strona. - ISBN 978-83-62828-80-7
Sygnatura : I-H-c-552  308533 (czytelnia)

Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska.-  Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2015. - 319,[2] strony. - ISBN 978-83-65231-07-9
Sygnatura: 314015 (wypożyczalnia)

Górniewicz, Ewa
Diagnozowanie trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2017. - 321 stron. - ISBN 978-83-63955-48-9
Sygnatura: 316441 (wypożyczalnia)

Gruszczyk-Kolczyńska, Edyta
Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci : metody, interpretacje i wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : Nowa Era, cop. 2013. - 195 stron. - ISBN 978-83-267-1222-7
Sygnatura: IX-A-11 309125 (czytelnia)

Kałużny, Anna
Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Anna Kałużny. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. - 222,[2] strony. -  ISBN 978-83-7696-605-2
Sygnatura: 309116 (wypożyczalnia)

Kulesza, Marta
Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Marta Kulesza. - Warszawa : Difin, 2017.-  156 stron. - ISBN 978-83-8085-297-6
Sygnatura: I-J-b-529 315559 (czytelnia);  315585, 315928 (wypożyczalnia)

Lewandowska-Kidoń, Teresa
Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - 167 stron. - ISBN 978-83-7784-858-6
Sygnatura: 315633 (wypożyczalnia)

Paszkiewicz, Aneta
Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2017. - 185 stron. - ISBN 978-83-8085-223-5
Sygnatura: 316809, 317312 (wypożyczalnia)

Paszkiewicz, Aneta
Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz. -  Warszawa : Difin, 2015. - 232 strony. - ISBN 978-83-7930-606-0
Sygnatura: I-M-h-600 312026 (czytelnia);  312265 (wypożyczalnia)

Poleszak, Wiesław
Diagnoza i wspomaganie w rozwoju dzieci uzdolnionych : Test Uzdolnień Wielorakich i materiały dydaktyczne / Wiesław Polaszek, Robert Porzak, Grzegorz Kata, Aldona Kopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.- 230, [1] strona. - ISBN 978-83-64915-17-8
Sygnatura: B 5  312794 (czytelnia);  312795 (wypożyczalnia)

Program pracy z uczniami zagrożonymi wypadnięciem z systemu oświaty / [pod redakcją Beaty Sochy]. - Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2013. - 95 stron. - ISBN 978-83-7834-256-4
Sygnatura: I-G-c-97  307347 (czytelnia)

Riebisch, Roswitha
Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014. -  153 strony. -  ISBN 978-83-7489-551-4
Sygnatura: I-H-i-157 308077 (czytelnia); 308078 (wypożyczalnia)

Skarbek, Karolina
Diagnoza i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku przedszkolnym : wskazówki dla nauczycieli dotyczące organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Karolina Skarbek, Irmina Wrońska. Wydanie 3. poprawione. - Kraków : CEBP 24.12, 2017. - 187,[12] stron. - ISBN 978-83-64631-67-2
Sygnatura: 317040 (wypożyczalnia)

Szkolak, Anna
Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. - 132, [3] strony. - ISBN 978-83-8084-033-1
Sygnatura: 317288, 317417 (wypożyczalnia)

Tanajewska, Alicja
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : karty pracy / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 122,[5] stron. - ISBN 978-83-7134-736-8
Sygnatura: B 12  309451 (czytelnia)

Tanajewska, Alicja
Diagnoza rozwoju dziecka przedszkolnego przed rozpoczęciem nauki w szkole : program do diagnozy i obserwacji dzieci przedszkolnych / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. -  65,[2] strony. -  ISBN 978-83-7134-737-5
Sygnatura: I-I-a-112  309118 (czytelnia)

Tanajewska, Alicja
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : arkusz monitoringu rozwoju ucznia / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 155,[4] strony. - ISBN 978-83-7134-729-0
Sygnatura: B 12 309452 (czytelnia)

Tanajewska, Alicja
Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014. - 75, [2] strony. - ISBN 978-83-7134-731-3
Sygnatura: 13187 Pd (czytelnia)

Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / pod redakcją Jolanty Rybskiej-Klapy, Hanny Stępniewskiej-Gębik. - Kraków : Wydawnictwo Libron-Filip Lohner, 2016. - 322, [1] strona. - ISBN 978-83-65148-37-7
Sygnatura: 313622 (wypożyczalnia)

Wójtowicz-Szefler, Małgorzata
Diagnozowanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Małgorzata Wójtowicz-Szefler. - Warszawa : Difin, 2018. - 162 strony. - ISBN 978-83-8085-571-7
Sygnatura: B 9 318418, (czytelnia), 318419 (wypożyczalnia)

Wysocka, Ewa
Diagnostyka pedagogiczna : nowe obszary i rozwiązania / Ewa Wysocka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013. - 359 stron. -  ISBN 978-83-7587-909-4
Sygnatura: I-E-b-671 306922 (czytelnia); 306921 (wypożyczalnia)

Załęska, Sławomira
Badanie gotowości szkolnej : karty diagnostyczne / [autorka Sławomira Załęska ; ilustracje Elżbieta Śmietanka-Combik]. - Wydanie 2. zmienione. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, 2017. - 60 stron. - ISBN 978-83-262-2914-5
Sygnatura: I-H-c-615/1 317355 (czytelnia)

 więcej informacji : katalogi online (hasło przedmiotowe:  diagnoza pedagogiczna)

Artykuły z czasopism prenumerowanych w bibliotece - wybór z lat 2015-2018

Appelt, Karolina
Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Appelt  // Remedium. - 2017, nr 1, s. 1-5
Sygnatura: C - 1012

Banaszak, Sławomir
Diagnoza : pojęcie, cechy diagnostyczne i zastosowania w badaniach edukacyjnych / Sławomir Banaszak // Studia Edukacyjne. - 2018, nr 47, s. [137]-146
Sygnatura: C-565

Goetz, Magdalena
Diagnoza i co dalej / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. -  2017, nr 47, s. 12
Sygnatura: C-1408

Goetz, Magdalena
Dobry start : jak pomóc? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2018, nr 51/52, s. 20
Sygnatura: C-1408

Goetz, Magdalena
O potrzebie trafnej diagnozy traumy / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. - 2017, nr 6, s. 1-2
Sygnatura: C- 1026

Goetz, Magdalena
PTSD - rozpoznać i pokonać / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. -  2017, nr 6, s. 3-6
Sygnatura: 1026

Konieczna, Monika
Diagnoza na potrzeby sądu / Monika Konieczna, Elżbieta Kuleszko // Niebieska Linia. - 2017, nr 4, s. 27-28
Sygnatura: C-1026

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Zaburzenia zachowania w ujęciu eksternalizacjnym i internalizacyjnym / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. -  2017, nr [1] (85), s. 47-49
Sygnatura: C-1033

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Diagnoza podstawą działań, czyli o rozporządzeniu dotyczącym działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej podejmowanej w celu przeciwdziałania narkomanii / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Monitor Dyrektora Szkoły. -  2018, nr [4] (82), s. 52-54
Sygnatura: C-1495

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr [5] (99), s. 59-62
Sygnatura: C-1033

Kubala-Kulpińska, Aleksandra
Oswoić Przymusowy odruch - wsparcie ucznia z zaburzeniami tikowymi / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr [6], s. 60-64
Sygnatura: C-1033

Krzymowska, Ewelina
Profilaktyka, diagnoza i terapia a skuteczność kształcenia / Ewelina Krzymowska. // Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 6-7
Sygnatura: C - 1009

 Ławicka, Joanna
Osoba ze spektrum : terapia czy wsparcie? / Joanna Ławicka //  Głos Pedagogiczny. -  2018, nr [5] (99), s. 10-16
Sygnatura: C-1033

Łoskot, Małgorzata
Prawidłowa diagnoza ucznia / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 65, s. 46-49
Sygnatura: C - 1033

Łoskot, Małgorzata
Przedszkolak zaniedbywany w środowisku rodzinnym / Małgorzata Łoskot // Monitor Dyrektora Przedszkola. -  2018, nr 95, s. 57-60
Sygnatura: C-1494

Mądrowska, Wiesława
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka / Wiesława Mądrowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2019, t. 99, luty, s. 14-17
Sygnatura: C-1494

Nowel, Ewa
Wartości jako przedmiot szkolnej diagnozy / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum : Zeszyty Kieleckie.-  2018/2019, nr 2, s. 106-109
Sygnatura: C-399a

Odowska-Szlachcic, Bożenna
Wczesna diagnoza zaburzeń SI : o istocie oddziaływań na zmysły dziecka / Bożenna Odowska-Szlachcic ; rozmawia Marta Kaczmarczyk // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, T. 79, luty, s. 10-14
Sygnatura: C-1494

Soboń Joanna
Uczeń z giełkotem : procedura diagnozowania / Joanna Soboń // Życie Szkoły. - 2019, nr 1, s. 39-42
Sygnatura: C-20

Solewicz, Kinga
Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz // Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2018/2019, R. 2, nr 2, s. 7-19
Sygnatura: C-269c

Wójcik, Magdalena
Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem - funkcjonalna ocena rozwoju / Magdalena Wójcik // Szkoła Specjalna . - 2017, nr 2, s. 104-115
Sygnatura: C- 258

Zielińska-Graf, Agnieszka
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku od 3 do 6 lat / Agnieszka Zielińska-Graf // Monitor Dyrektora Przedszkola . - 2015, nr 59, s. 61-62
Sygnatura: C – 1494

Bednarek, Dorota
Neuropsychologiczne mechanizmy dysleksji u osób głuchych : przegląd badań = Neuropsychological mechanisms of dyslexia in deaf individuals : an overview / Dorota Bednarek, Elżbieta Szeląg // Przegląd Psychologiczny. -  2017, T. 60, nr 3, s. 335-362
Sygnatura:  C-169