Doskonalenie warsztatu nauczyciela

Zgłoszenia przyjmuje Natalia Maćkowiak-Janowska, kierownik Działu Informacji Pedagogicznej
telefon:  577 001 385
e-mail:  nmj@pbp.poznan.pl

Uwaga!
Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu szkolenia niż podane poniżej.

Temat: Wpływ czytania na rozwój dziecka

Forma: wykład

Opis: celem spotkania jest uświadomienie uczestnikom - nauczycielom pracującymi z najmłodszymi dziećmi, jak ważne jest częste i regularne czytanie dzieciom. Uczestnicy poznają zalety czytania, dowiedzą się, co czytać dzieciom w poszczególnych grupach wiekowych oraz poznają tytuły najciekawszych książek dla dzieci

Termin: grudzień-maj

 

Temat: Storytelling - tworzenie angażujących opowieści

Forma: warsztaty

Opis: zapoznanie z podstawowymi zasadami skutecznego storytellingu oraz modelami i fabułami narracyjnymi

Termin: październik-czerwiec

 

Temat: Praca z książką obrazkową

Forma: warsztaty

Opis: ukazanie form pracy z książką obrazkową oraz zapoznanie z jej najciekawszymi przykładami

Termin: styczeń-maj

 

Temat: Notatka graficzna, karta pracy

Forma: warsztaty

Opis: zapoznanie z podstawowymi zasadami tworzenia notatek graficznych i kart pracy dla uczniów (odręcznie oraz w programie Canva)

Termin: październik-czerwiec

 

Temat: Stres i radzenie sobie ze stresem

Forma: warsztaty

Opis: celem zajęć jest omówienie zagadnienia stresu oraz jego wpływu na nasze życie. Uczestnicy poznają również różne techniki radzenia sobie ze stresem

Termin: kwiecień-maj


Temat: Podstawy Mindfulness

Forma: warsztaty

Opis: uczestnicy warsztatów dowiedzą się czym jest mindfulness i jakie są korzyści jego stosowania w edukacji. Ponadto poznają przykładowe ćwiczenia uważności, które można wykorzystać w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz które mogą praktykować sami w celu zwiększenia własnej uważności

Termin: maj

Temat: Aplikacja LearningApps, Kahoot, Wordwall i Quizziz

Forma: warsztaty

Opis: celem zajęć jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami programów do tworzenia interaktywnych quizów, które mogą wpłynąć na uatrakcyjnienie procesu nauczania

Termin: kwiecień, maj, czerwiec


Temat: Canva

Forma: warsztaty (grupy do 10 osób)

Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z programem graficznym Canva, dzięki któremu można w prosty sposób tworzyć ciekawe plakaty, wizytówki, ulotki oraz infografiki

Termin: marzec-maj

 

Temat: Padlet

Forma: warsztaty

Opis: celem zajęć jest zaznajomienie z możliwościami aplikacji Padlet, dzięki której można w prosty sposób gromadzić zasoby oraz dzielić się nimi

Termin: styczeń- maj

 

Temat: Korzystanie z możliwości Dysku Google

Forma: warsztaty

Opis: uczestnicy zajęć poznają możliwości Dysku Google takie jak: Dokumenty Google, Arkusze i Prezentacje Google, pakiet biurowy umożliwiający wspólne edytowanie dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, rysunków, formularzy. Dysk Google może być przydatnym narzędziem do wspólnej pracy z uczniami

Termin: grudzień, styczeń, kwiecień, maj

 

Temat: Prawo autorskie

Forma: wykład

Opis: celem zajęć jest zaznajomienie nauczycieli z prawem autorskim przydatnym w pracy zawodowej w szkole i bibliotece oraz nauczenie ich korzystania z wolnych zasobów edukacyjnych

Termin: styczeń-maj

 

Temat: Książki zakazane

Forma: wykład

Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z funkcjonowaniem cenzury w Polsce i na świecie oraz poznanie książek zakazanych w bibliotekach i szkolnictwie na przestrzeni dziejów

Termin: styczeń- maj


Temat: Warsztaty biblioterapeutyczne

Forma: warsztaty

Opis: wstępne zapoznanie z celami i sposobami przeprowadzania zajęć z elementami biblioterapii, prezentacja literatury teoretycznej i tekstów do wykorzystania

Termin: styczeń-maj


Temat: Ibuk Libra

Forma: warsztaty

Opis: uczestnicy zajęć poznają platformę udostępniającą publikacje elektroniczne oraz zasoby edukacyjne z portfolio Grupy PWN oraz kilkuset innych wydawców. Uczestnicy otrzymają kody dostępu do platformy po założeniu konta w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Poznaniu

Termin: październik - grudzień


Temat: Opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych

Forma: warsztaty

Opis: zapoznanie z zasadami tworzenia rekordów opisów bibliograficznych w formacie MARC21

Termin: wrzesień - październik, maj - czerwiec

 

Temat: Wybrane systemy informacyjno-wyszukiwawcze

Forma: warsztat

Opis: zapoznanie z systemem SOWA SQL, KOHA, bibliotekarz.net

Termin: kwiecień


Temat: Komputeryzacja bibliotek szkolnych

Forma: indywidualne zajęcia warsztatowe

Opis: wsparcie nauczycieli bibliotekarzy w automatyzacji procesów bibliotecznych

Termin: grudzień - maj


Temat: DBN w bibliotece - modyfikacja rekordów

Forma: warsztat

Opis: modyfikacje zbiorowe rekordów bibliograficznych w ramach kolekcji lokalnych, uzupełnienie pól: forma i typ, odbiorca, przynależność kulturowa, gatunek, dziedzina i ujęcie. Modyfikowanie rekordów na podstawie schematów przekształceń BN

Termin: listopad, grudzień, maj

 

Temat: Regionalna Izba Pamiątek Oświatowych w pracy dydaktycznej

Forma: Wykład połączony z ćwiczeniami

Opis: historia i charakterystyka zbiorów Regionalnej Izby Pamiątek Oświatowych. Ćwiczenia z kaligrafii w “starej klasie”

Termin: wrzesień, kwiecień, maj

 

Temat: Oferta Biblioteki na szkolenia rad pedagogicznych

Forma: prezentacja, wykład

Opis: zapoznanie uczestników z zasadami korzystania z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu, prezentacja katalogów online, prezentacja nowości pedagogicznych oraz czasopism metodycznych

Termin: wrzesień, marzec, czerwiec

 

Temat: Nauczajmy z komiksem

Forma: wykład

Opis: podczas wykładu uczestnicy zapoznają się z historią komiksu, zdobędą informacje na temat tego, czym jest komiks oraz dowiedzą się, jak można wykorzystać go w procesie nauki. Ponadto zostanie omówione, dlaczego warto pracować z komiksami lub metodą komiksu.

Termin: styczeń-czerwiec

 

Temat: Manga

Forma: wykład

Opis: celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z japońską mangą. Uczestnicy poznają różne kategorie mangi oraz anime, a także dowiedzą się o rekomendowanych seriach.

Termin: styczeń-czerwiec