Plan daltoński (szkoła laboratorium, system pracowniany) Helen Parkhurst – wybór publikacji

Wybór książek ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Encyklopedia

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P / [red. prowadzący 4 tom Urszula Śmietana ; aut. 4 tomu Krystyna Ablewicz et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", cop. 2005. – 1295, [5] s. – ISBN 83-89501-41-4
Sygnatura: A 0/1 285685/4 (czytelnia)
Ewa Dąbrowa, Sylwia Jaronowska „Parkhurst Helen” s. 45-46, „Plan daltoński” s. 383-384.


Teoria, ocena, zastosowanie

Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / redakcja naukowa Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. – Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. – 263 strony. – ISBN 978-83-7556-893-6
Sygnatura: 316033 (wypożyczalnia)
M.in. Jolanta Kruk „Możliwości wykorzystania planu daltońskiego w procesie kształcenia przyszłych pedagogów” s. 13-25.

Bereźnicki, Franciszek (1937- )
Hasła „nowej szkoły” w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / Franciszek Bereźnicki.  – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. – 213 s. – ISBN 83-7174-150-2
Sygnatura: 276788 (wypożyczalnia); I-C-f-193 276789 (czytelnia)
„System pracowniany” s. 169-185.

Bereźnicki, Franciszek (1937- )
Innowacje pedagogiczne w Polsce (1918-1939) / Franciszek Bereźnicki. – Szczecin : Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1984. – 134, [2] s. – (Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 62)
Sygnatura: 217210, 217211 (wypożyczalnia)
„Nauczanie zindywidualizowane” s. 28-35 - głównie o planie daltońskim (s. 28-34).

Bereźnicki, Franciszek (1937- )
Nowatorstwo dydaktyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Polsce (1918-1939) / Franciszek Bereźnicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1978. – 268, [3] s. – (Rozprawy i Studia / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Szczecinie ; t. 31)
Sygnatura: 169673, 169674 (wypożyczalnia); I-C-f-87 166983 (czytelnia)
„Plan daltoński” s. 185-208.

Chmaj, Ludwik (1888-1959)
Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku / Ludwik Chmaj. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. – 535 s.
Sygnatura: 51839, 51840, 51841, 51842, 51945, 136428 (wypożyczalnia); I-D-a -14 51947 (czytelnia)
„Helena Parkhurst (1887-1957)” s. 164-166.

Domagała, Dorota (pedagog)
Daltońskie drogowskazy : samodzielność / Dorota Domagała. – [Grabina] : Sor-Man, [2019]. – 102, [2] strony. – ISBN 978-83-953565-0-6
Sygnatura: 320902 (wypożyczalnia)

Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. – 425 s. – ISBN 978-83-7850-780-2
Sygnatura: 312245 (wypożyczalnia)
M.in. Dawid Misiak „Idea planu daltońskiego a prawo do indywidualizmu edukacyjnego dziecka” s. 243-258.

Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939 / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski, materiały zebrali Wanda Dzierzbicka i Stanisław Dobrowolski ; Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – IX, 428, [2] s. – (Źródła do Dziejów Myśli Pedagogicznej ; t. 7)
Sygnatura: 53215, 53216 (wypożyczalnia); 53218 (czytelnia)
M.in. Stanisław Dobrowolski „System pracowniany” s. 177-230.

Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu / redakcja naukowa: Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015. – 250 s. – (Próby i Szkice Humanistyczne : consilium pedagogiczne ; t. 9/2015). – ISBN 978-83-8095-126-6
Sygnatura: 315145, 315486 (wypożyczalnia)
M.in. Dorota Domagała „Odpowiedzialność, samodzielność i współpraca dzieci klas I-III w opinii ich rodziców - na przykładzie innowacji edukacyjnej wykorzystującej założenia koncepcji Planu Daltońskiego [!]” s. 203-214.

Hessen, Sergiusz (1887-1950)
Podstawy pedagogiki / Sergiusz Hessen ; przekł. Adam Zieleńczyk. – Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1931. – 430 s. – (Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych ; R. VI nr 25, 26 i 27)
Sygnatura: 71712 tylko na miejscu; 71713 KZ (czytelnia)
Fragmenty poświęcone systemowi daltońskiemu s. 139-142, 340-344.

Hessen, Sergiusz (1887-1950)
Podstawy pedagogiki / Sergiusz Hessen ; przekł. [z niem.] Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. – Warszawa : "Żak", 1997. – 438, [1] s. – (Dzieła wybrane / Sergiusz Hessen ; t. 1). – ISBN 83-86770-41-4
Sygnatura: 274695 (wypożyczalnia); I-C-b-72/1 274696 (czytelnia)
Fragmenty poświęcone systemowi daltońskiemu s. 181-183, 364-368.

Hessen, Sergiusz (1887-1950)
Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen ; przeł. [z niem.] Adam Zieleńczyk. – Warszawa ; Wilno : "Nasza Księgarnia", 1938. – 499 s. – (Biblioteka Dzieł Pedagogicznych. Rok XIII ; No 56, 57)
Sygnatura: 71714 tylko na miejscu, 260576 tylko na miejscu; 79034 KZ (czytelnia)
„Idea szkoły pracy i system daltoński” s. 64-106.

Hessen, Sergiusz (1887-1950)
Szkoła i demokracja na przełomie / Sergiusz Hessen ; przekł. [z niem.] Adam Zieleńczyk ; wybór i oprac. Wincenty Okoń. – Warszawa : "Żak", 1997. – 334, [1] s. – (Dzieła wybrane / Sergiusz Hessen ; t. 2). – ISBN 83-86770-45-7
Sygnatura: 274871 (wypożyczalnia); I-C-b-72/2 274870 (czytelnia)
„Idea szkoły pracy i system daltoński” s. 50-77.

Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / pod red. Danuty Dryndy. – Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2000. – 130, [2] s. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1886). – ISBN 83-226-0988-4
Sygnatura: I-C-f-197 282724 (czytelnia)
M.in. Iwona Wendreńska „Plan daltoński i jego wkład do dydaktyki ogólnej” s. 76-96.

Juljańska, Agata
Pomocnik nauczyciela : sprawdzone pomysły na zmotywowanie i zorganizowanie Twojej klasy / Agata Juljańska, Marta Kwella, Kamila Szymańska. – Łódź : Sor-Man, 2011. – 31, [1] s. – (Biblioteka Alter Edukacji). – ISBN 978-83-924907-4-6
Sygnatura: 303116 (wypożyczalnia)

Karbowniczek, Jolanta (1964- )
Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 613 stron. – ISBN 978-83-7614-233-3 (AI). – ISBN 978-83-277-1127-4
Sygnatura: 316038, 316039 (wypożyczalnia); I-H-c-614 316037 (czytelnia)
„Plan daltoński Helen Parkhurst” s. 530-534.

Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska. – Warszawa : Difin, cop. 2011. – 308 s. – (Engram). – ISBN 978-83-7641-483-6
Sygnatura: I-H-a-96 302413 (czytelnia)
M.in. Agata Jacewicz „Ogólne założenia koncepcji edukacji daltońskiej w nauczaniu elementarnym” s. 124-132.

Krajewski, Mirosław (1946- )
Historia wychowania i myśli pedagogicznej : zarys wykładu / Mirosław Krajewski. – Wyd. 3 uzup. i popr. pracy pt. Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych. – Płock : "Novum", 2005. – 336 s. – ISBN 83-89416-76-X
Sygnatura: 290020 (wypożyczalnia)
„Helen Parkhurst (1887-1973)” s. 192.

Kupisiewicz, Czesław (1924-2015)
Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Czesław Kupisiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – 322 s. – (Pedagogika Nauce i Praktyce). – ISBN 978-83-7587-898-1. – ISBN 978-83-7587-905-6
Sygnatura: 303481, 303482 (wypożyczalnia); I-C-a-88 303374 (czytelnia)
„Helen Parkhurst (1887-1957 [!])” s. 221-222.

Lewowicki, Tadeusz (1942- )
Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa / Tadeusz Lewowicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 333, [2] s.
Sygnatura: 144220, 144221, 144222, 144223, 144224 (wypożyczalnia); I-H-d-39 144226 (czytelnia)
Fragment poświęcony systemowi daltońskiemu s. 35-39.

Michalski, Stanisław
Praca naukowo-badawcza nauczycieli w Drugiej Rzeczypospolitej / Stanisław Michalski. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1994. – 190 s. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 99). – ISBN 83-232-0492-6
Sygnatura: 267596, 267680, 294738 (wypożyczalnia)
„Recepcja i realizacja systemu daltońskiego” s. 56-83.

Michałowska, Ludwika
Odkrywanie świata dzieci : edukacja w pięciu kolorach : plan daltoński w przedszkolu / Ludwika Michałowska. – Łódź : Wydawnictwo Sor-Man, 2017. – 77, [3] s. – ISBN 978-83-924907-9-1
Sygnatura: 318497 (wypożyczalnia); I-I-c-263 318496 (czytelnia)

Nauczyciel wczesnej edukacji wobec zmian społeczno-kulturowych / pod redakcją Wiesławy Leżańskiej i Aleksandry Feliniak. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 182 strony. – (Wczesna Edukacja). – ISBN 978-83-8088-168-6. – ISBN 978-83-8088-169-3 (e-ISBN)
Sygnatura: 315573, 315829 (wypożyczalnia)
M.in. Marta Kwella „Nauczyciel w pedagogice planu daltońskiego” s. 119-127.

Nawroczyński, Bogdan (1882-1974)
Swoboda i przymus w wychowaniu : siedem rozpraw pedagogicznych / Bogdan Nawroczyński. – Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1929. – 208 s. – (Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych ; R. 4 nr 18)
Sygnatura: 79183 tylko na miejscu, 79211 tylko na miejscu; 79190 KZ (czytelnia)
„System Daltoński” s. 131-206.

Nawroczyński, Bogdan (1882-1974)
Swoboda i przymus w wychowaniu : siedem rozpraw pedagogicznych / Bogdan Nawroczyński. – Wyd. 2. – Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1932. – 208 s. – (Bibljoteka Dzieł Pedagogicznych ; Rok IV nr 18)
Sygnatura: 79189 tylko na miejscu
„System Daltoński” s. 135-207.

Nawroczyński, Bogdan (1882-1974)
Wybór tekstów profesora Bogdana Nawroczyńskiego / pod redakcją naukową Bogusława Śliwerskiego, Marka Walancika. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – 231 stron. – ISBN 978-83-8095-382-6 (Impuls)
Sygnatura: 317861 (wypożyczalnia)
„System Daltoński” s. 159-208. Przedruk z: B. Nawroczyński „Swoboda i przymus w wychowaniu. Siedem rozpraw pedagogicznych” Warszawa, 1929.

Nawroczyński, Bogdan (1882-1974)
Zasady nauczania / Bogdan Nawroczyński. – Wyd. 3. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. – 376 s.
Sygnatura: 50622, 50623, 50626, 51190, 107240 (wypożyczalnia); I-H-b-2 50627 (czytelnia)
Fragmenty poświęcone systemowi daltońskiemu s.: 76, 206, 211, 213, 216, 226, 228, 240, 254-256, 259-260.

Nawroczyński, Bogdan (1882-1974)
Zasady nauczania / Bogdan Nawroczyński ; wybór, przedm. i wstęp Anna Mońka-Stanikowa. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 327, [1] s. – (Dzieła wybrane / Bogdan Nawroczyński ; t. 2). – ISBN 83-02-03193-3
Sygnatura: 242414/2, 242415/2, 242416/2 (wypożyczalnia); I-C-b-50/2 243040 (czytelnia)
Fragmenty poświęcone systemowi daltońskiemu s.: 68, 180, 184, 186, 189, 197, 199, 209, 222-223, 226-227.

Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / pod red. Bogusława Śliwerskiego ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego ; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi. – Kraków : "Impuls", 2001. – 663, [1] s. – (Idee, Metody, Inspiracje). – ISBN 83-7308-103-8
Sygnatura: 283700 (wypożyczalnia); I-E-b-403 283701 (czytelnia)
M.in. Jiŕi Prokop „Plan Daltoński [!] w Brnie” s. 545-559.

Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się / Marzena Żylińska (red.). – Stary Toruń : Edukatorium Marzena Żylińska, 2019. – 404 strony. – ISBN 978-83-954073-1-4
Sygnatura: 320824 (wypożyczalnia)
M.in. Anna i Robert Sowińscy „Dlaczego plan daltoński?” s. 167-205.

Parkhurst, Helen (1887-1973)
Wykształcenie według Planu Daltońskiego / Helen Parkhurst ; wstęp napisał T.P. Nunn ; uzup. sprawozdaniami Rosa Bassett, John Eades oraz Belle Rennie ; przekł. [z ang.] Zofji Umińskiej i H.E. Kennedy ; ze wstępem do pol. wyd. T.P. Nunn i słowem wstępnem Belle Rennie. – Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1928. – XIX, [1], 227, [1] s., [1] k. złoż. – (Bibljoteka Przekładów Dzieł Pedagogicznych ; t. 5)
Sygnatura: 932 tylko na miejscu, 47261 tylko na miejscu; 79894 KZ (czytelnia)

Pedagogika : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. – Wydanie nowe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. – 1127, [1] strona. – ISBN 978-83-01-20715-1
Sygnatura: 320558, 320806, 320807 (wypożyczalnia); I-E-a-529 320557 (czytelnia)
M.in. Bogusław Śliwerski „Pedagogika planu daltońskiego” s. 749-761.

Przedszkole - edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? / pod redakcją Agnieszka Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015. – 283 s. – ISBN 978-83-7842-213-6
Sygnatura: 314326, 314396 (wypożyczalnia)
M.in. Anetta Soroka-Fedorczuk „Plan daltoński w przedszkolu drogą do sukcesu dziecka” s. 161-177.

Rowid, Henryk (1877-1944)
System daltoński w szkole powszechnej : z zagadnień współczesnej metodyki / Henryk Rowid. – Wyd. 2. – Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1929. – 99, [1] s.
Sygnatura: 122 tylko na miejscu; 79277 KZ (czytelnia)

Rowid, Henryk (1877-1944)
Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły / Henryk Rowid. – Wyd. 3 popr. i uzup. – Kraków : Gebethner i Wolff, 1931. – VII, 374, [1] s.
Sygnatura: 2601 tylko na miejscu
„Amerykańskie metody nauczania (System daltoński, metoda winnetkowska, metoda projektów)” – o systemie daltońskim s. 325-336.

Rowid, Henryk (1877-1944)
Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia nowej szkoły / Henryk Rowid ; wstępem opatrzył Bogdan Suchodolski. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1958. – XXXII, 410, [1] s.
Sygnatura: 136439 (wypożyczalnia)
„Amerykańskie metody nauczania (System daltoński, metoda winnetkowska, metoda projektów)” – o systemie daltońskim s. 352-364.

Rowid, Henryk (1877-1944)
Szkoła twórcza : podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistnienia „szkoły pracy” / Henryk Rowid. – Kraków : Gebethner i Wolff, 1926. – VIII, 334, [1] s.
Sygnatura: 56167 tylko na miejscu, 79264 tylko na miejscu; 79272 KZ (czytelnia)
Fragmenty poświęcone systemowi daltońskiemu s. 113, 312-317.

Röhner, Roel
Pedagogika planu daltońskiego : praktyczna inspiracja / Roel Röhner & Hans Wenke ; wprowadz. Bogusław Śliwerski ; przekł. Ewa Zygmunt. – [Łódź] : Wydawnictwo Sor-Man, cop. 2011. – 200 s. – ISBN 978-83-924907-3-9
Sygnatura: 303115, 315908, 315909 (wypożyczalnia); I-E-b-625 303114 (czytelnia)

Sobczak, Jędrzej
„Nowe wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) / Jędrzej Sobczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy.  – Wyd. 2 zm. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1998. – 446, [2] s. – ISBN 83-7096-249-1
Sygnatura: 279908 (wypożyczalnia); I-C-f-196 279909 (czytelnia)
Fragment „Próby dostosowania planu daltońskiego do polskich warunków” s. 186-207 (tytuł fragmentu w spisie treści i na stronie 169).

Sobczak, Jędrzej
Recepcja idei „nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami. Cz. 2 / Jędrzej Sobczak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. – Bydgoszcz : WSP, 1979. – 297 s.
Sygnatura: 167456/2 (wypożyczalnia); I-C-f-85/2 166933/2 (czytelnia)
Fragment „Próby dostosowania planu daltońskiego do polskich warunków” s. 23-42 (tytuł fragmentu w spisie treści).

Sowińska, Anna (pedagog)
Od nauczania do uczenia się : nasz plan daltoński / Anna Sowińska, Robert Sowiński ; [wprowadzenie Krystyna Baranowicz]. – Łódź : Sor-Man, 2017. – 173, [3] strony. – ISBN 978-83-924907-8-4
Sygnatura: 317257 (wypożyczalnia)

Spasowski, Władysław (1877-1941)
Wyzwolenie człowieka w świetle filozofii, socjologii pracy i wychowania ludzkości / Władysław Spasowski ; posł. Stanisław Skrzeszewski. – Warszawa : "Książka i Wiedza", 1963. – 715, [1] s., [2] k. tabl.
Sygnatura: 53389, 101363 (wypożyczalnia)
„Metoda daltońska” s. 612-615 (tytuł fragmentu w spisie treści).

Szkoły eksperymentalne w świecie : 1900-1975 / pod red. W. Okonia. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. – 502, [2] s.
Sygnatura: 158332, 158333, 158334 (wypożyczalnia); I-D-a-46 156977 (czytelnia)
M.in. Stanisław Dobrowolski „Plan daltoński” s. 119-133.

Szkoły eksperymentalne w świecie : 1900-1960 / praca zbiorowa pod red. Wincentego Okonia. – Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964. – 455, [3] s. – (Biblioteka Wiedzy Pedagogicznej)
Sygnatura: 55662, 55663, 92369 (wypożyczalnia); 55664 (czytelnia)
M.in. Stanisław Dobrowolski „Plan daltoński” s. 119-135.

Taubenszlag, Rudolf (ante 1900-1943?)
System daltoński : rekonstrukcja planu, zalety, wady, wskazania / Rudolf Taubenszlag. – Wyd. 2. – Warszawa : Skład Główny w Domu Książki Polskiej, 1930. – 31 s. – Odb. z: Ruch Pedagogiczny 1929.
Sygnatura: 802 tylko na miejscu

Wołoszyn, Stefan (1911-2004)
Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie / Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 820, [1] s.
Sygnatura: 53938, 53941, 53943, 53945, 53946, 54057, 54058, 54059, 54060, 54061, 54062, 54063, 54065, 54066, 168759, 289615 (wypożyczalnia); I-C-a-8 167311 (czytelnia)
„Plan daltoński” s. 416-417.

Z zagadnień dydaktycznych : (próby nauczania systemem daltońskim w Państwowem Gimnazjum Żeńskiem im. Emilji Sczanieckiej w Łodzi) / [Romana Pachucka et al.]. – Łódź : Koło Rodzicielskie przy Państwowem Gimnazjum Żeńskiem im. Emilji Sczanieckiej, 1931. – 40 s.
Sygnatura: 344 tylko na miejscu; 79601 KZ (czytelnia)

Ziemnowicz, Mieczysław (1882-1971)
Problemy wychowania współczesnego / Mieczysław Ziemnowicz. – Warszawa ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, 1927. – XII, 284 s.
Sygnatura: 56165 tylko na miejscu; 79893 KZ (czytelnia)
„Daltońska metoda laboratoryjna” s. 209-227.

Ziemnowicz, Mieczysław (1882-1971)
Problemy wychowania współczesnego / Mieczysław Ziemnowicz. – Wyd. 3. – Warszawa ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, 1930. – [4], 268 s.
Sygnatura: 47249 tylko na miejscu
„Daltońska metoda laboratoryjna” s. 191-207.

Ziemnowicz, Mieczysław (1882-1971)
Problemy wychowania współczesnego / Mieczysław Ziemnowicz. – Wyd. 4. – Warszawa ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, 1931. – VI, 268 s.
Sygnatura: 56142 tylko na miejscu, 79588 tylko na miejscu, 79589 tylko na miejscu
„Daltońska metoda laboratoryjna” s. 191-207.

Zimmer, Szczepan Karol (1903-1984)
System daltoński i próby zastosowania go w szkole handlowej : (szkic informacyjny) / Szczepan Zimmer ; Wydawnictwo Szkoły Handlowej we Lwowie. – Lwów : Towarzystwo Szkoły Handlowej, 1931. – 43 s.
Sygnatura: 12098 tylko na miejscu

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3, Pedagogika i szkolnictwo w XX stuleciu / wyboru dokonał Stefan Wołoszyn. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 794, [2] s.
Sygnatura: 62700, 62701, 62703, 62704, 62705, 62706, 62708, 62709, 266577/3, 271512 (wypożyczalnia)
„Zasady daltońskiego planu laboratoryjnego” s. 60-72 – fragmenty książki Helen Parkhurst „Wykształcenie według planu daltońskiego” wydania polskiego z 1928 r.

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. 3 ks.1, Myśl pedagogiczna w XX stuleciu / wybór i oprac. Stefan Wołoszyn ; [red. t. Angelina Rutkowska]. – Wyd. 2 zm. – Kielce : "Strzelec", cop. 1998. – 835, [1] s. – ISBN 83-903528-3-4
Sygnatura: 271739/3/1 (wypożyczalnia); I-C-a-74/3/1 271740/3/1 (czytelnia)
„Zasady daltońskiego planu laboratoryjnego” s. 205-215 – fragmenty książki Helen Parkhurst „Wykształcenie według planu daltońskiego” wydania polskiego z 1928 r.


Czasopismo w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Teoria, zastosowanie

Inspiracje Daltońskie : teoria i praktyka : zeszyty naukowo-metodyczne Polskiego Stowarzyszenia Dalton / [redaktor naczelny Renata Michalak]. – 2018, nr 1– . – [Ostrowiec Świętokrzyski] : Polskie Stowarzyszenie Dalton, 2018- . – Kwartalnik. – ISSN 2545-1014
Sygnatura: C-566 (czytelnia)

katalogi on-line

Inspiracje Daltońskie : teoria i praktyka : zeszyty naukowo-metodyczne Polskiego Stowarzyszenia Dalton / [redaktor naczelny Renata Michalak]. – 2018, nr 1


Wybór artykułów z czasopism, także spoza zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Teoria, ocena, zastosowanie

Bańkowska, Cecylia
Dodatnie strony systemu daltońskiego / C. Bańkowska // Ogniwo. – 1929, nr 4, s. 159-163

Bańkowska, Cecylia
Jeszcze o obronie systemu daltońskiego / C. Bańkowska // Ogniwo. – 1930, nr 2, s. 66-68

Batura-Mańka, Aleksandra
Pomoce do pracy metodą planu daltońskiego / Aleksandra Batura-Mańka // Przedszkole. – 2017, nr 9, s. 60

Brzozowska, Martyna
Jak nauczyć uczniów uczyć się / Martyna Brzozowska // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 6, s. 32-35
Sygnatura: C-18 (czytelnia)

Buser
Nauczanie angielskiego na zasadach systemu daltońskiego w wyższych klasach szkoły średniej dla dziewcząt / Buser // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 54-57

Cook
Współczesne prądy w wychowaniu dzieci w wieku poniżej 12 lat — metoda sub-daltońska w wychowaniu dzieci młodszych / Cook // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 36-40

Crosby
Nauczanie języka Francuskiego systemem daltońskim / Crosby // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 57-59

Czarnecka, St.
System daltoński / St. Czarnecka // Szkoła. – 1929, z. 1, s. 3-17

Czeglik, Agnieszka
Daltońskie refleksje / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 4, s. 22-25
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Davies
Organizacja szkoły według zmodyfikowanego planu daltońskiego : (Sprawozdanie z danej szkoły) / Davies // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 51-54

Dean
Próba systemu daltońskiego / Dean // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 60-63

Denst-Sadura, Aleksandra
Nasz plan rozwoju / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 5, s. 16
Sygnatura: C-1408 (czytelnia)

Domagała, Dorota (pedagog)
Postrzeganie samodzielności przez uczniów klas trzecich uczących się według koncepcji Planu Daltońskiego [!] / Dorota Domagała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2019, nr 1, s. 36-43
Sygnatura: C-337 (czytelnia)

Domagała, Dorota (pedagog)
Rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy możliwością wszechstronnego rozwoju ucznia / Dorota Domagała // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2018, nr 1, s. 443-456

Domańska, Paulina
Minimum słów, maksimum działania : plan daltoński / Paulina Domańska // Przedszkole. – 2015, nr 10, s. 54-56

Dryjas, Katarzyna
Edukacja daltońska w Holandii / Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 14-15
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Dryjas, Katarzyna
Plan daltoński odpowiedzią na indywidualizację w nauczaniu / Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel // Meritum. – 2012, nr 24, s. 37-40

Dryjas, Katarzyna
Przedszkole Publiczne nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim / Katarzyna Dryjas // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2011, nr 2/3, s. 75-78

Dryjas, Katarzyna
Zaskoczenie i pierwsza myśl: „To działa!” / Katarzyna Dryjas // Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. – 2011, nr 9, s. 23

Drzewiecki, Stefan
Niebezpieczeństwa Dalton-Planu : (Na marginesie książki p. Parkhurst) / Stefan Drzewiecki // Ogniwo. – 1929, nr 2, s. 54-59

Durejkowa, I.
System daltoński w Szkole Powszechnej w Lebiedziewie / Ir. Durejkowa // Praca Szkolna. – 1932, nr 5/6, s. 161-166
Sygnatura: C-69 (czytelnia)

Evans, D.H.
Praca w szkole Daltońskiej / D.H. Evans // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 10-14

Forelle, Edmund
[Helen Parkhurst. Wykształcenie według planu daltońskiego] / Edmund Forelle // Praca Szkolna. – 1929, nr 2, s. 58-62

Franczak, Natalia
Pomoce wspierające pracę i realizację koncepcji daltońskiej / Natalia Franczak // Meritum. – 2012, nr 24, s. 44-45

Franczak, Natalia
Zaplanuj nowy rok z innowacyjnymi rozwiązaniami na skuteczną edukację: metoda Numicon, plan daltoński / Natalia Franczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 20-21
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Fundowicz, Elżbieta
Koncepcja edukacji daltońskiej / Elżbieta Fundowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 54-56
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Gayówna, D.
„Dalton plan” na Wyższym Kursie Nauczycielskim / D. Gayówna // Muzeum. – 1928, z. 3, s. 217-223
Sygnatura: C-3 (czytelnia)

Guńka, Karol
System daltoński / Karol Guńka // Miesięcznik Pedagogiczny. – 1926, nr 3, s. 80-84

Hanas, Franciszek
[O rewizję poglądów] / Franciszek Hanas // Przyjaciel Szkoły. – 1929, nr 16, s. 622-624
Sygnatura: C-91 (czytelnia)

Hardy, Jean A.
Geografja prowadzona metodą Daltona / Jean A. Hardy // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 47-50

Hawes, Emma
Plan daltoński w szkole powszechnej (sprawozdanie z zastosowania planu daltońskiego w danej szkole) / Emma Hawes // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 40-44

Heath
Geografja prowadzona wedle systemu Daltońskiego : kurs trwa lat 7 / Heath // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 44-47

H.K.
System daltoński w szkołach elementarnych / H.K. // Ruch Pedagogiczny. – 1926, nr 8, s. 245-251

Hypś-Wolińska, Małgorzata
Plan daltoński / Małgorzata Hypś-Wolińska // Uczyć Lepiej. – 2018/2019, nr 3, s. 10-11
Sygnatura: C-1022 (czytelnia)

Jacewicz, Agata
Pedagogiczne drogowskazy na drodze do profesjonalizmu nauczyciela wczesnej edukacji w koncepcjach Marii Montessori i Helen Parkhurst / Agata Jacewicz // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, 2, s. 325-333

Jakóbiec, Jan
Nauczanie języków obcych w Systemie Daltońskim / Jan Jakóbiec // Neofilolog. – 1930, nr 1, s. 12-24

Janus, Ewa
Jak uczyć dwulatki? / Ewa Janus // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 7/8, s. 13
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Jaxa-Bykowski, Ludwik
System daltoński : próba oceny / Ludwik Jaxa-Bykowski // Muzeum. – 1929, z. 4, s. 260-271
Sygnatura: C-3 (czytelnia)

Jaxa-Bykowski, Ludwik
System daltoński : próba oceny / Ludwik Jaxa-Bykowski // Nowa Szkoła. – 1991, 2, s. 107-112
Sygnatura: C-22 (czytelnia)
Przedruk z Muzeum 1929.

Juljańska, Agata
Realizacja założeń pedagogiki planu daltońskiego / Agata Juljańska // Przegląd Edukacyjny. – 2015, nr 3/4, s. 13-14

Kennedy, Harriette Eleanor
Na marginesie książki E. [!] Parkhurst: „Wykształcenie według Panu Daltońskiego” : (Objaśnienia) / A. [!] E. Kennedy, Zofja Umińska // Muzeum. – 1928, z. 3, s. 193-217
Sygnatura: C-3 (czytelnia)

Kennedy, Harriette Eleanor
Wyrobienie obywatelskie, jako wynik planu daltońskiego / H.E. Kennedy, Z. Umińska // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 2-6

Kluska, Anna
Pedagogika planu daltońskiego przestrzenią do rozwoju dzieci / Anna Kluska // UczMy. – 2019, nr 4, s. 40-42

Kolibowska, Jolanta
Kreowanie indywidualnego modelu uczenia się dziecka w koncepcji planu daltońskiego / Jolanta Kolibowska // UczMy. – 2016, nr 5, s. 26-29

Konieczko, Ewa
Kompetencje dziecka w planie daltońskim : przykład olsztyńskiego przedszkola / Ewa Konieczko // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2012, nr 1, s. 118-130
Sygnatura: C-551 (czytelnia)

Kruszewski, J.
Na marginesie planu daltońskiego / J. Kruszewski // Kultura Pedagogiczna. – 1933, nr 1, s. 17-77
Sygnatura: C-134 (czytelnia)

Kurak, Joanna
W starym zamczysku / Joanna Kurak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 6, s. 32-33
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Librachowa, Maria (1878-1955)
Uwagi na temat planu Daltońskiego / M. Librachowa // Praca Szkolna. – 1929, nr 4, 108-112

Litwin-Ostróg, A.
W sprawie „planu daltońskiego” / A. Litwin-Ostróg // Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wołyńskiego. – 1929, nr 4, s. 109-120

L.R.
Plan  Daltona / L.R. // Szkoła. – 1926, z. 1, s. 3-5

Lynch, A.J.
Swoboda w szkole (ze specjalnem uwzględnieniem systemu daltońskiego) / A.J. Lynch // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 20-24

Łada, Aleksander
System daltoński w Chełmie / Aleksander Łada // Miesięcznik Pedagogiczny. – 1929, nr 6/7, s. 167-170

Łakoma, Marlena
Plan daltoński w przedszkolu / Marlena Łakoma // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2014, nr 33, s. 56-59

Łapot, Mirosław
Innowacje pedagogiczne w Gimnazjum Męskim Żydowskiego Towarzystwa Szkół Ludowych i Średnich we Lwowie (1930-1939) / Mirosław Łapot // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2014, nr 1/2, s. 157-175
Sygnatura: C-67 (czytelnia)
Przedstawiono wykorzystanie: systemu daltońskiego, nauczania pod kierunkiem, metody projektów.

Martin
Nauczanie historji według planu daltońskiego / Martin // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 63-67

Minkowska, Anna
Nauczanie historji systemem daltońskim / Anna Minkowska // Przegląd Pedagogiczny. – 1929, nr 13, s. 300-302 ; 1929, nr 16, s. 381-382
Sygnatura: C-183 (czytelnia)

Misiak, Dawid
Plan daltoński i medytacja / Dawid Misiak // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 117-121
Sygnatura: C-550 (czytelnia)

Młodowska, Jadwiga
System daltoński : (Refleksje po latach 6-ciu) / J. Młodowska // Ogniwo. – 1933, nr 5 s. 107-111

Młodowska, Jadwiga
System daltoński : (wrażenia z wycieczki do Anglji i doświadczenia z własnej szkoły) / J. Młodowska // Ruch Pedagogiczny. – 1926, nr 9, s. 257-265

Młodowska, Jadwiga
Zastosowanie systemu daltońskiego przy zajęciach cichych w szkole powszechnej / J. Młodowska // Szkoła Powszechna. – 1928, z. 4, s. 350-355
Sygnatura: C-5 (czytelnia)

Młodowska, Jadwiga
Zastosowanie systemu daltońskiego w szkole polskiej / J. Młodowska // Szkoła Powszechna. – 1927, z. 3, s. 234-248

Moraczewska, Barbara
Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji : konieczność czy ekstrawagancja? / Barbara Moraczewska // Studia Gdańskie : wizje i rzeczywistość. – T. 10 (2013), s. 351-364

Mozolewski, J.
Próby realizacji systemu daltońskiego w nauce geografii w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Bydgoszczy / J. Mozolewski // Czasopismo Geograficzne. – 1930, nr 2, s. 38-42

Mścisz, M.
Nauczanie geografji a system daltoński / M. Mścisz // Przyjaciel Szkoły. – 1929, nr 13, s. 483-487
Sygnatura: C-91 (czytelnia)

Niemcówna, Stanisława
Geografja w daltońskim systemie pracy szkolnej / Stanisława Niemcówna // Ruch Pedagogiczny. – 1928, nr 9, s. 268-271
Sygnatura: C-88a (czytelnia)

Owczynnik, B.
O rewizję poglądów / B. Owczynnik // Przyjaciel Szkoły. – 1929, nr 17, s. 661-663
Sygnatura: C-91 (czytelnia)

Pyszora, Klemens
O nauczaniu geografji systemem daltońskim / Klemens Pyszora // Czasopismo Geograficzne. – 1929, z. 2/3, s. 141-145

Reinhard, Karolina
Szkoła, uczeń, życie : współczesne wyzwania, niepokoje i nadzieje / Karolina Reinhard // Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. – 2018, 2, s. 79-88

Rennie, Belle
Powstanie i rozwój systemu daltońskiego / Belle Rennie // Wychowanie Nowoczesne. – 1928, nr 7/10, s. 2-6

Rolicz, Z.
Co może dać laboratoryjny plan „daltoński” współczesnemu szkolnictwu w Polsce / Z. Rolicz // Dziennik Urzędowy Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wołyńskiego. – 1929, nr 4, s. 121-132

Rowid, Henryk (1877-1944)
Metody indywidualizujące w nauczaniu / Henryk Rowid // Ruch Pedagogiczny. – 1933/1934, nr 1, s. 23-27
Sygnatura: C-88a (czytelnia)
Część poświęcona głównie laboratoryjnemu planowi daltońskiemu.

Rowid, Henryk (1877-1944)
System Daltoński / H.R. // Ruch Pedagogiczny. – 1924, nr 9/10, s. 220-227

Rowid, Henryk (1877-1944)
System daltoński / H. Rowid // Ruch Pedagogiczny. – 1927, nr 8, s. 242-248 ; 1927, nr 9, s. 279-284 ; 1927, nr 10, s. 307-314
Ciąg dalszy „Systemu daltońskiego w szkole powszechnej”.

Rowid, Henryk (1877-1944)
System daltoński w szkole powszechnej / H. Rowid // Ruch Pedagogiczny. – 1927, nr 2 s. 44-47 ; 1927, nr 3, s. 78-82 ; 1927, nr 4, s. 110-118 ; 1927, nr 5, s. 140-147 ; 1927, nr 6, s. 174-182 ; 1927, nr 7, s. 209-218

Röhner, Roel
Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych / Roel Röhner // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 4, s. 26-29
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Röhner, Roel
Jak dziś wygląda plan daltoński? / Roel Röhner // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 3, s. 27-29
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Röhner, Roel
Plan daltoński wzorcowym narzędziem dla współczesnej edukacji / Roel Röhner // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 11, s. 30-31
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Sakowicz, Agnieszka
Dziecko za sterem : plan daltoński w przedszkolu / Agnieszka Sakowicz // Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. – 2011, nr 9, s. 17-21

S.E.
Wykształcenie wedle planu daltońskiego / S.E. // Tęcza. – 1929, z. 4, [s. 12]

Skibiński, Franciszek
Próba nowej metody nauczania historji, wysnuta z rozmyślań nad systemem daltońskim / Franciszek Skibiński // Ogniwo. – 1929, nr 3, s. 115-118

Sokalowa, Maria
O próbie reformy w organizacji pracy szkolnej / Marja Sokalowa // Praca Szkolna. – 1924, nr 1/2, s. 7-16

Sokalowa, Maria
Z najnowszych prób reformy nauczania / Marja Sokalowa // Szkoła Powszechna. – 1922, nr 2, s. 121-136
Sygnatura: C-5 (czytelnia)

Sowińska, Anna
Dlaczego 4-letnie dzieci w Holandii nie boją się szkoły / Anna Sowińska // Miesięcznik Dyrektora Przedszkola. – 2011, nr 9, s. 22

Sowińska, Anna
Koncepcja planu daltońskiego w praktyce / Anna Sowińska // Meritum. – 2012, nr 24, s. 41-43

Sowińska, Anna
Moje spotkanie z Daltońskim Planem [!] / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. – 2009, nr 12, s. 10
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Sowińska, Anna
Tulipany, wiatraki i chodaki / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 6, s. 16-17
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Sowińska, Anna
W drodze do edukacji daltońskiej w Polsce – od nauczania do uczenia się, czyli nasz plan daltoński / Anna Sowińska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 7/8, s. 8-10
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Sowiński, Robert
Laboratoryjny plan daltoński / Robert Sowiński // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 10, s. 26-27
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Stala, Aleksander
System daltoński / Aleksander Stala // Przyjaciel Szkoły. – 1928, nr 13, s. 449-456
Sygnatura: C-91 (czytelnia)

Suchodolski, Bogdan
Uwagi krytyczne o systemie daltońskim / Bogdan Suchodolski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1930, nr 3, s. 217-236
Sygnatura: C-139 (czytelnia)

Szumilas, Ewa Małgorzata
Koncepcja edukacji daltońskiej / Ewa Małgorzata Szumilas, Ewa Lewandowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 10, s. 24-26, 28
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Szyszkowski, Władysław
Na marginesie daltońskiego planu laboratoryjnego / Władysław Szyszkowski // Przegląd Pedagogiczny. – 1929, nr 20, s. 480-432
Sygnatura: C-183 (czytelnia)

Śmigielski, M.
System laboratoryjny, daltoński / M. Śmigielski // Przyjaciel Szkoły. – 1929, nr 3, s. 98-101
Sygnatura: C-91 (czytelnia)

Taubenszlag, Rudolf (ante 1900-1943?)
System daltoński : rekonstrukcja planu – jego zalety i wady – wskazania / Rudolf Taubenszlag // Ruch Pedagogiczny. – 1929, nr 2, s. 40-50 ; 1929, nr 3, s. 72-78 ; 1929, nr 4, s. 105-115
Sygnatura: C-88a (czytelnia)

Trzcieniecki, Jan
System daltoński w Liceum Krzemienieckiem / Jan Trzcieniecki // Muzeum. – 1929, nr 1, s. 21-30
Sygnatura: C-3 (czytelnia)

Trzcieniecki, Jan
System daltoński w Liceum Krzemienieckiem / Jan Trzcieniecki // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 1, s. 22-27
Sygnatura: C-505 (czytelnia)
Przedruk z Muzeum 1929.

Türschmid, Edward
Metody nauczania w oświetleniu potrzeb Zakładów kształcenia nauczycieli / Edward Türschmid // Ruch Pedagogiczny. – 1929, nr 4, s. 97-105
Sygnatura: C-88a (czytelnia)
M.in. ocena metody daltońskiej.

Warzkiewicz, Małgorzata
Kolory i zjawiska atmosferyczne babiego lata : scenariusz zajęć z elementami planu daltońskiego / Małgorzata Warzkiewicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2014, nr 33, s. 35

Warzkiewicz, Małgorzata
Zimowe sporty : scenariusz zajęć z elementami planu daltońskiego / Małgorzata Warzkiewicz // Doradca Nauczyciela Przedszkola. – 2014, nr 33, s. 36-37

Wenke, Hans
Zasady planu daltońskiego w kontekście współczesnym / Hans Wenke // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 1, s. 64-66
Sygnatura: C-1034 (czytelnia)

Wiącek, Stanisław
Laboratoryjny plan daltoński / Stanisław Wiącek // Życie Szkolne. – 1930, nr 2, s. 64-68 ; 1930, nr 3, s. 102-107 ; 1930, nr 4, s. 145-153
Sygnatura: C-206 (czytelnia)

Wiącek, Stanisław
Laboratoryjny Plan Daltoński w najmłodszych klasach szkoły powszechnej / St. Wiącek // Praca Szkolna. – 1929, nr 4, s. 100-107

Wojeński, Teofil
Realizacja systemu daltońskiego na gruncie szkolnictwa polskiego / Teofil Wojeński // Ogniwo. – 1929, nr 1, s. 13-16

Wołowska, Z.A.
System daltoński a przedszkola / Z.A. Wołowska // Wychowanie Przedszkolne. – 1929, nr 12, s. 241-243

Woźnowski, Mieczysław
System daltoński, a nauczanie geografji / Mieczysław Woźnowski // Czasopismo Geograficzne. – 1929, z. 2/3, s. 146-149

Wójcik-Łagan, Hanna
Historia i Laboratoryjny Plan Daltoński [!] / Hanna Wójcik-Łagan // Przegląd Humanistyczny. – 1987, nr 12, s. 125-142
Sygnatura: C-322 (czytelnia)

Wróbel, Anna
Organizacja przestrzeni edukacyjnej w planie daltońskim / Anna Wróbel // Meritum. – 2013, nr 28, s. 36

Zalas, Katarzyna
Innowacje pedagogiczne w częstochowskim szkolnictwie powszechnym okresu międzywojennego / Katarzyna Zalas // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. T. 25, nr 1 (2016), s. 669-682

Zawadzki, Bohdan
O wartości metody daltońskiej / Bohdan Zawadzki // Ogniwo. – 1929, nr 5/6, s. 222-232


Informacje, recenzje

B.G.
Wykształcenie według Planu Daltońskiego / Helen Parkhurt. – Lwów ; Warszawa, 1928. – Rec.: B.G. // Przegląd Pedagogiczny. – 1929, nr 9, s. 222
Sygnatura: C-183 (czytelnia)

Dąbrowski, P.
Wykształcenie według Planu Daltońskiego / Helen Parkhurt. – Lwów ; Warszawa, 1928. – Rec.: Dąbrowski P. // Muzeum. – 1928, z. 3, s. 252-253
Sygnatura: C-3 (czytelnia)

Kurak, Joanna
Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach / Joanna Kurak, Katarzyna Dryjas // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 64-66
Sygnatura: C-19 (czytelnia)
Sprawozdanie ze spotkania pedagogów holenderskich i polskich.

Lewandowska, Ewa
Pedagogika planu daltońskiego / Roel Röhner & Hans Wenke. – Łódź, 2011. – Rec.: Lewandowska Ewa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 62-63
Sygnatura: C-19 (czytelnia)

Majewiczówna, Maria
Konferencja w sprawie systemu daltońskiego / Marja Majewiczówna // Ruch Pedagogiczny. – 1928, nr 7, s. 215-217
Sygnatura: C-88a (czytelnia)
Sprawozdanie ze spotkania pedagogów angielskich i polskich.

Młodowska, Jadwiga
Ankieta w sprawie systemu daltońskiego / J. Młodkowska // Ruch Pedagogiczny. – 1929, nr 4, s. 127
Sygnatura: C-88a (czytelnia)
Prośba do dyrektorów szkół o odpowiedzi na pytania dotyczące pracy systemem daltońskim.

Nowak-Kulczyński, Konrad
Konferencja międzynarodowa: „Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka”, 19 listopada 2014 roku / Konrad Nowak-Kulczyński // Biuletyn Historii Wychowania. – Nr 32 (2014), s. 158-161

P.
Wycieczka angielskich pedagogów daltońskich do Polski / P. // Przegląd Pedagogiczny. – 1928, nr 17, s. 402
Sygnatura: C-183 (czytelnia)
Zapowiedź wycieczki.

P.D.
Przegląd nowości pedagogicznych polskich / P.D. // Muzeum. – 1929, [z. 3], s. 219-226
Sygnatura: C-3 (czytelnia)
Omówiono między innymi książki „System daltoński w szkole powszechnej. Z zagadnień współczesnej metodyki” wyd. 2. H. Rowida i „System daltoński. Rekonstrukcja planu, zalety, wady, wskazania” R. Taubenszlaga (odbitka z Ruchu Pedagogicznego 1929).

Semil, Edmund
Wykształcenie według Planu Daltońskiego / Helen Parkhurst. – Lwów ; Warszawa, 1928. – Rec.: Semil Edm. // Ruch Pedagogiczny. – 1929, nr 1, s. 25
Sygnatura: C-88a (czytelnia)

wt
Jeszcze szkoła daltońska / wt // Przegląd Pedagogiczny. – 1928, nr 34, s. 847
Sygnatura: C-183 (czytelnia)

wt
Metoda daltońska, czy jej karykatura / wt // Przegląd Pedagogiczny. – 1929, nr 35, s. 836-837
Sygnatura: C-183 (czytelnia)

Wycieczka pedagogów angielskich w Polsce // Głos Nauczycielski. – 1928, nr 32, s. 498-501