Struktura Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu

Dyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu
Danuta Wielbowicz

telefon: 577 003 922  
e-mail: dyrektor@pbp.poznan.pl

Wicedyrektor Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu
Wiesława Borkowicz-Olejniczak

telefon:  577 004 964   
e-mail: wb@pbp.poznan.pl 

Działy

Dział Gromadzenia Zbiorów

Kierownik: Roksana Suchan

telefon:  577 005 435   
e-mail: gromadzenie@pbp.poznan.pl

Dział Opracowania Zbiorów

Kierownik: Natalia Maćkowiak-Janowska

telefon: 577 001 385  
e-mail: opracowanie@pbp.poznan.pl

Dział Udostępniania Zbiorów

Kierownik: Joanna Bednarek

telefon: 577 001 312   
e-mail:
wypozyczalnia@pbp.poznan.pl

Księgowość

Główna księgowa: Małgorzata Mager

telefon:  577 004 196   
e-mail: malgorzata.mager@pbp.poznan.pl

Dział Administracyjno-Obsługowy

Specjalista: Joanna Sobczyk

telefon: 577 004 216   
e-mail: kadry@pbp.poznan.pl