Retoryka, dyskusja, debata on-line

Retoryka, dyskusja, debata - wybrane materiały dostępne on-line – strony internetowe, teksty, filmy, prezentacje

Akademickie Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich
Debaty oksfordzkie, w tym Debata Oksfordzka w formacie AMPDO - film Instruktażowy
- Zasady debaty oksfordzkiej

Bielecka, Jolanta Debata jako metoda nauczania

Bogołebska, Barbara, Worsowicz, Monika Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych

Budzyńska-Daca, Agnieszka Gatunki rywalizacyjne z perspektywy krytyki retorycznej. W: Retoryka i wartości
Publikacja na platformie IBUK Libra (kod dostępny w Wypożyczalni Biblioteki)

Porównanie cech: debaty konkursowej, slamu poetyckiego, three minute thesis

Cecocho, Ania Jak dyskutować? Poradnik dialogu społecznego

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Debaty
Demokracja to rozmowa, czyli uczmy się dyskutować i debatować
Bąk, Nina Józefina, Naruszewicz, Zuza Stwórz klimat do rozmów czyli Jak o energii i zmianach klimatu debatować w szkole
Kopcińska, Patrycja Debatować, radzić, rozmawiać...

Chełmińska, Żaneta O uczniowskiej debacie i debatowaniu

Chrzanowska, Joanna Maria Dialog – dyskusja – debata

Czakon, Michał Jak uczyć dyskutowania – Debata Oksfordzka

Dobrowolska, Anna Jak zorganizować szkolną debatę? Praktyczny przewodnik

Dobrowolska, Anna „Za czy przeciw”? Debaty o Unii Europejskiej. Propozycje zajęć dla młodzieży z okazji Dnia Europy

Docimo, Katherine, Littlehale Kristy Trójkąt retoryczny: ethos, patos, logos

Edukacja Medialna
Lekcja: Sztuka dyskusji

Erystyka - sztuka prowadzenia sporów

„Forum Artis Rhetoricae” czasopismo Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Fundacja Nowy Głos Materiały edukacyjne

Grudzińska, Agnieszka Retoryka na lekcjach języka polskiego

Instytut Badań Edukacyjnych Katalog metod walidacji
Debata swobodna
Debata ustrukturyzowana

Instytut Wschodnich Inicjatyw
Polska między Wschodem i Zachodem. Ogólnopolski turniej debat – podręcznik do debat oksfordzkich

Internetowa Akademia Retoryki

Janowska, Bożena Bariery w komunikacji – dlaczego mamy trudności w porozumiewaniu się

Karmelita, Marta Metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów humanistycznych

Kosyra-Cieślak, Teresa Retoryka – praktyka, czyli kilka uwag na temat uczenia sztuki

Krakowskie Stowarzyszenie Mówców
Debata Oksfordzka w formacie AMPDO - film Instruktażowy

Kulczyk Fundation Efekt domina. Materiały dla nauczycieli +15 lat
Debata
Retoryka

Kurtycz, Ada Maria Sztuka debaty. Czas zacząć publicznie rozmawiać

Lichański, Jakub Zdzisław (1946- ) Retoryka jak narzędzie badania naszych myśli: czym jest téchne rhetoriké?
publikacja dostępna także na platformie IBUK Libra (kod dostępny w  Wypożyczalni Biblioteki)
W: Tropami retoryki, stylistyki i dziennikarstwa : tom dedykowany Profesor Barbarze Bogołębskiej

Muzeum Józefa Piłsudskiego
Czekan, Radosław, Błoński, Jan Podręcznik debat historycznych
O debatowaniu
Filmy treningowe
Webinar o debatach historycznych

Open AGH
Jak przygotować dyskusję?
Jak poprowadzić dyskusję?


Ostrowski, Marek Zagadnienia prawdy i poprawności a retoryka w dyskursie medialnym

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Materiały wypracowane przez doradców metodycznych
Piotrowska, Grażyna Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: Siła argumentu

Gałązka-Kozłowska, Agnieszka Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: „Jak mówić, żeby nas słuchano? Jak mówić, żeby przekonać?” O sztuce komunikacji
Piątas, Grzegorz Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: Teza, argument, przykład... Piszemy rozprawkę
Piotrowska, Grażyna Scenariusz lekcji języka polskiego Temat: Sztuka przekonywania

Polska Debatuje
Johnson, Steven L. Podręcznik wygrywanie debat

Debaty online dla licealistów. Instrukcja dla nauczycieli. Debaty w trakcie e-lekcji dla uczennic i uczniów szkół średnich
Ćwiczenia

Polskie Towarzystwo Retoryczne
publikacje członków PTR
Retoryka – wiedza – krytyka
Retoryka wizerunku medialnego
Retoryka w komunikacji specjalistycznej
„Res Rhetorica” czasopismo

Przybył, Beata Debata jako forma nauczania

Pstrąg, Jakub „Ja” retoryczne

Retoryka.pl strona prowadzona przez Akademię Sztuki i Kultury oraz Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja
Akademia Retoryki – konspekty zajęć
Słownik O retoryce

Ryszka-Kurczab, Magdalena „Środki uwierzytelniania” w tradycji retorycznej (Arystoteles)

Ryszka-Kurczab, Magdalena Wystąpienie argumentacyjne. Refleksje o uczeniu argumentacji retorycznej

Ryszkiewicz, Mirosław Retoryka (klasyczna) vs retoryczność (ponowoczesna). Analiza retoryczna polemiki naukowej. Przypadek Jakuba Z. Lichańskiego i Michała Rusinka

Skarbnica Figur Retorycznych

Skiendziel, Anna Superbelfrzy Nocą 59
Debata oksfordzka w szkole - prezentacja
Debata oksfordzka - webinarium

Skulska, Joanna K. Akt retoryczny jako forma komunikacji publicznej

Starnawska, Karolina Co to jest debata oksfordzka i dlaczego warto poznać jej formułę?

Steć, Małgorzata Edukacja moralno-demokratyczna

Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania
Skuteczne moderowanie dyskusji

Szczepankowska, Irena Retoryka – konotacje pojęcia we współczesnej publicystyce i w naukach humanistycznych

Szendzianis, Elżbieta Realizacja treści profilaktycznych w ramach ponadpodstawowej edukacji przyrodniczej

Szkoła Liderów
W teatrze debaty oksfordzkiej. Przewodnik debatancki Szkoły Liderów

Szkoła z Klasą
Debatowanie jako forma pracy z uczniami

Sznajret, Rafał Retoryka. Poznaj trójkąt retoryczny (etos, patos, logos)

Wiszejko-Wierzbicka, Dorota Jak dyskutować?

Worsowicz, Monika Triada retoryczna (logos, etos, patos) a perswazyjność sylwetki prasowej

Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Jak rozwiązywać konflikty


Przykładowe scenariusze zajęć, w których wykorzystano metodę dyskusji, debaty, i materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów

Centrum Edukacji Obywatelskiej
Jackowska-Uwadizu, Marta, Klimat to temat! Przewodnik dla młodzieży po kampaniach i debatach w ramach programu „Klimat to temat!”

Scenariusze debat o samorządności i demokracji szkolnej

Muzeum Józefa Piłsudskiego
O argumentowaniu

Zeszyty do debat historycznych
Debata pokazowa

„Piąte Piętro Czasopismo Filozoficzne” Scenariusze lekcji etyki. Szkoła średnia

Polska Debatuje
Muzealna Liga Debatancka – Sztuka debaty, debaty o sztuce

Nic o Nas! Broszura i scenariusz
Skala sędziowska

Szkoła z Klasą
Puciłowska, Marta Pięć metod, czyli jak uczą Szkoły z Klasą 2.0. Z doświadczeń Centrum Edukacji Obywatelskiej, nauczycieli i uczniów

Wawrzyniak, Anna Porozmawiajmy o konstytucji

 

Wersje pełnotekstowe publikacji dostępnych w naszej Bibliotece:

Barthes, Roland (1915-1980)
Analiza retoryczna / Roland Barthes ; przełożyła Krystyna Falicka. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 251-256
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Burke, Kenneth (1897-1993)
Tradycyjne zasady retoryki / Kenneth Burke ; przełożył Krzysztof Biskupiński. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 219-250
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Chełmińska, Żaneta
O uczniowskiej debacie i debatowaniu / Żaneta Chełmińska. – W: Uczyć Lepiej. – ISSN 1641-5825. – 2021/2022, nr 2, s. 2-3
Sygnatura: C-1022 (czytelnia)

Douglass, Rodney B.
Arystotelesowska koncepcja komunikacji retorycznej / Rodney B. Douglass ; przełożył Wiesław Krajka. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 203-210
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Emrich, Berthold
Topika i topoi / Berthold Emrich ; przełożył Jan Koźbiał. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 234-263
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Genette, Gérard (1930-2018)
Figury / Gérard Genette ; przełożyła Wiktoria Krzemień. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 295-306
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Jak się dogadać czyli Retoryka codzienna / Michał Rusinek, Aneta Załazińska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2018. – 367, [1] strona. – Wydanie 1. pt.: Retoryka podręczna czyli Jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, wydanie 2. pt.: Retoryka codzienna : poradnik nie tylko językowy. – ISBN 978-83-240-5353-7
Sygnatura: 320195 (wypożyczalnia)

Jamieson, Kathleen Hall (1946- )
Ograniczenia gatunkowe a sytuacja retoryki / Kathleen M. Hall Jamieson ; przełożył Wiesław Krajka. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 211-219
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Kierunek – dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / [redakcja Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak ; zespół autorski Zofia Drossel-Jórdeczka, Alicja Fryda-Trafny, Karolina Gruchalska-Matuszak, Małgorzata Hypś-Wolińska, Aleksandra Lewandowska, Agata Maćkowiak, Agata Matyjasek, Monika Ograbek, Kamila Piechowak-Marcinkowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Paulina Wojtkowiak, Krystyna Zalisz-Kaczmarek]. – Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017. – 162, [2] strony. – ISBN 978-83-927154-9-8
Sygnatura: 318594 (wypożyczalnia); XX-J-87 318593 PNS (czytelnia)
W większości scenariuszy wykorzystano metodę dyskusji, definicja dyskusji na s. 45; w scenariuszu Agaty Maćkowiak „Ja i mój przyjaciel czas” (s. 32-35) i w scenariuszu Krystyny Zalisz-Kaczmarek „Z domu w świat” (s. 104-107) wykorzystano także metodę pokera kryterialnego, definicja pokera kryterialnego na s. 135; w scenariuszu Agaty Matyjasek „Ile człowieka jest w człowieku?” (s. 46-51) wykorzystano także metodę debaty oksfordzkiej, definicja debaty oksfordzkiej na s. 150-151.

Kierunek – wartości : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / redaktor prowadząca Alina Płaziak-Janiszewska ; [redakcja Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak, Zofia Drossel-Jórdeczka ; konsultacje merytoryczne Alicja Skrzypczak]. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 149, [3] strony. – ISBN 978-83-7092-168-2
Sygnatura: 316071 (wypożyczalnia); XX-J-84 316070 PNS (czytelnia)
W  większości scenariuszy wykorzystano metodę dyskusji, definicja dyskusji na s. 35; w scenariuszu Agaty Matyjasek „»Ktokolwiek myśli, że życie jest sprawiedliwe, jest fałszywie poinformowany«” (s. 72-75) zastosowano także metodę pokera kryterialnego, definicja pokera kryterialnego na s. 87.

Lachmann, Renate (1936- )
Retoryka a kontekst kulturowy / Renate Lachmann ; przełożył Włodzimierz Bialik. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 257-273
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Lichański, Jakub Zdzisław (1946- )
Myślenie o retoryce / Jakub Z. Lichański. – W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. – ISSN 0867-0633. – 2002, 1/2, s. 277-289
Sygnatura: C-427 (czytelnia)

Metody ogólnodydaktyczne w kształceniu polonistycznym. W: Polonistyczna dydaktyka ogólna
Publikacja na platformie IBUK Libra (kod dostępny w Wypożyczalni Biblioteki)
W tym „Dyskusja” s. 213-214, „Debata oksfordzka – sztuka argumentacji i dyskusji” s. 214-226.

Rusinek, Michał
Odpowiedź na polemikę Profesora Jakuba Z. Lichańskiego / Michał Rusinek. – W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. – ISSN 0867-0633. – 2002, 1/2, s. 290-294
Sygnatura: C-427 (czytelnia)

Rusinek, Michał
Powrót, zwrot i różnica w myśleniu o retoryce / Michał Rusinek. – W: Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja : dwumiesięcznik Instytutu Badań Literackich PAN. – ISSN 0867-0633. – 2001, 2, s. 168-189
Sygnatura: C-427 (czytelnia)

Ruwet, Nicolas (1933-2001)
Synekdochy i metonimie / Nicolas Ruwet ; przełożył Aleksander Wit Labuda. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 1, s. 265-286
Sygnatura: C-55 (czytelnia)

Rypel, Agnieszka
Dydaktyka retoryki – retoryka w dydaktyce : o możliwościach wykorzystania retoryki w doskonaleniu procesu edukacji / Agnieszka Rypel. – W: Dydaktyka retoryki / pod red. nauk. Barbary Sobczak i Haliny Zgółkowej. – Poznań, 2011. – S. 54-60
Sygnatura: 301094, 302769 (wypożyczalnia)

Steć, Małgorzata
Konstancka Metoda Dyskusji nad Dylematem (KMDD®) Georga Linda jako metoda stymulacji rozwoju kompetencji moralnej / Małgorzata Steć. – W: Psychologia Rozwojowa. – ISSN 1895-6297. – T. 21, nr 3 (2016), s. 35-46
Sygnatura: C-561 (czytelnia)

Todorov, Tzvetan (1939-2017)
Tropy i figury / Tzvetan Todorov ; przełożyła Wiktoria Krzemień. – W: Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historyi i krytyce literatury polskiej. – 1977, z. 2, s. 275-293
Sygnatura: C-55 (czytelnia)