Biblioteka szkolna

Na odległość. Kompetencje cyfrowe w czasach zarazy - scenariusz
http://www.biblioteki.org/scenariusze...

Na własną rękę – jak się uczyć z internetu? - scenariusz spotkania
http://www.biblioteki.org/scenariusze...

Pakiet materiałów szkoleniowych: Prawda czy fałsz? Co się kryje w informacji – zajęcia dla młodzieży; Detektyw na tropie – zajęcia dla młodzieży; Nie daj się fake newsom – zajęcia dla dorosłych; Technologia w służbie prawdy – zajęcia dla dorosłych
http://www.biblioteki.org/scenariusz...

Edukacja medialna – scenariusze z wychowania przedszkolnego, dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej – kluczowe pojęcia: informacja, bezpieczeństwo, media, kompetencje cyfrowe
http://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/#sp4-6

Scenariusze zajęć z edukacji medialnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – kluczowe pojęcia: internet, bezpieczeństwo, prawo autorskie, media społecznościowe, wizerunek
https://cyfrowa-wyprawka.org/lekcje

Jak pracować zdalnie. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy. Cz. 1 - kluczowe pojęcia: praca zdalna, biblioteki szkolne
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-1/9590

Jak pracować zdalnie. Cz. 2, Biblioterapia. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy – kluczowe pojęcia: praca zdalna, biblioteki szkolne, biblioterapia
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-2-Biblioterapia/9620

Jak pracować zdalnie? Cz. 3. Kursy e-learningowe bibliotek pedagogicznych – kluczowe pojęcia: kursy, szkolenia na czas pracy zdalnej
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-3-Kursy-e-learningowe-bibliotek-pedagogicznych/9622

Jak pracować zdalnie? Cz. 4. Fake news i hejt – kluczowe pojęcia: informacja, fake news, hejt, praca zdalna, biblioteki szkolne
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-4-Fake-news-i-hejt/9628

Jak pracować zdalnie? Cz. 5. Promujemy czytanie w domu. List do rodziców i prezentacja z poradnikiem– kluczowe pojęcia: czytelnictwo, praca zdalna, biblioteki szkolne
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-5-Promujemy-czytanie-w-domu/9630

Jak pracować zdalnie? Cz. 6. Prace organizacyjne. Podręczniki, skontrum, badania czytelnictwa - kluczowe pojęcia: podręczniki, skontrum, czytelnictwo, praca zdalna, biblioteki szkolne
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-6-Prace-organizacyjne/9634

Jak pracować zdalnie? Cz. 7. Promujemy czytanie w domu. Prezentacja - cytaty o książkach - kluczowe pojęcia: czytelnictwo, praca zdalna, biblioteki szkolne
https://biblioteka.pl/artykul/Jak-pracowac-zdalnie-Cz-7-Promujemy-czytanie-w-domu/9641

Prezentacje, poradniki, webinaria dla bibliotekarzy - kluczowe pojęcia: biblioteki, otwarte zasoby edukacyjne, webinaria, prawo autorskie
http://www.ebib.pl/?page_id=6226

Scenariusze zajęć, materiały ilustracyjne, krzyżówki, kolorowanki do książek wydanych przez wydawnictwo Mamania - kluczowe pojęcia: czytelnictwo, kolorowanki, książki dla dzieci
https://mamania.pl/Dla-bibliotekarzy-i-nauczycieli-cabout-pol-42.html

Czytam sobie w bibliotece: scenariusz zajęć - kluczowe pojęcia: biblioteka, czytelnictwo
https://wydawnictwoegmont.pl/dla-bibliotek/

Teksty biblioterapeutyczne, programy, artykuły, publikacje – kluczowe pojęcia: biblioterapia, bajkoterapia
https://www.wmbp.olsztyn.pl/index.php/dla-nauczycieli-bibliotekarzy/875-biblioterapia-i-bajkoterapia

Portale, scenariusze zajęć, kursy e-learningowe, raporty poświęcone bezpieczeństwu w Internecie – kluczowe pojęcia: portal internetowy, strona www, bezpieczeństwo, internet
https://www.wmbp.olsztyn.pl/index.php/dla-nauczycieli-bibliotekarzy/619-bezpieczenstwo-w-sieci

Scenariusze dla bibliotekarzy z podziałem: przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne, studenci, nauczyciele - kluczowe pojęcia: biblioteki, czytelnictwo
http://e-pedagogiczna.edu.pl/18,l1.html

Portal dla bibliotekarzy - kluczowe pojęcia: portal internetowy, strona www, bezpieczeństwo, internet - kluczowe pojęcia: biblioteki, czytelnictwo
https://swiatbibliotek.pl/

Portal dla bibliotekarzy szkolnych - kluczowe pojęcia: biblioteki szkolne, czytelnictwo
https://biblioteki-szkolne.blogspot.com/

Blog Lustro Biblioteki - kluczowe pojęcia: biblioteki, czytelnictwo
http://lustrobiblioteki.pl/

Portal dla bibliotekarzy, gdzie mogą zamieszczać swoje materiały- kluczowe pojęcia: biblioteki, czytelnictwo
https://labib.pl/