Rok Ignacego Łukasiewicza (1822-1882)

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem Ignacego Łukasiewicza w 200. rocznicę urodzin oraz 140. rocznicę śmierci.

26 listopada 2021 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022, Rokiem Ignacego Łukasiewicza, ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników.

Zobacz Uchwałę Senatu

Zobacz życiorys w Wikipedii

Zobacz w naszych zbiorach:
Opracowania o Ignacym Łukasiewiczu

Ciekawostki:
Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, który stworzył polski przemysł naftowy
 

Nocna operacja przy pierwszych lampach naftowych
 

Ignacy Łukasiewicz - twórca przemysłu naftowego
 

Ignacy Łukasiewicz – farmaceuta, który stworzył polski przemysł naftowy

 

Ignacy Łukasiewicz - portret

Źródło zdjęcia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ignacy_Lukasiewicz.jpg