Biologia – szkoła ponadpodstawowa

Chromosomy – scenariusz lekcji dla klasy 1- budowa chromosomu, DNA, liczba chromosomów w organizmie człowieka, mitoza, mejoza
https://epodreczniki.pl/a/chromosomy...

Terapia genowa i jej zastosowanie – film – klasa 1
https://epodreczniki.pl/a/e-materialy---filmy/Dqd2DJVzs

Mikroorganizmy zmodyfikowane genetycznie – uzyskiwanie i zastosowanie – scenariusz lekcji dla klasy 2 – produkt GMO, przykłady produktów otrzymywanych z wykorzystaniem mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie
https://ucze.pl/zasob/karta-pracy-do-lekcji-4-mikroorganizmy-zmodyfikowane-genetycznie-uzyskiwanie-i-zastosowanie/?segment=174

Układ krążenia człowieka- scenariusz lekcji dla klasy 1 LO- kluczowe pojęcia: krew, składniki i funkcje
http://biologianaczasie.blogspot.com/p...
Rodzaje połączeń kości. Szkielet osiowy- scenariusz lekcji dla klasy 2 LO zakres rozszerzony - kluczowe pojęcia: budowa i funkcje szkieletu człowieka
http://www.kuratorium.szczecin.pl/nadzor-pedagogiczny/szkolnictwo-branzowe-i-techniczne/przyklady-dobrych-praktyk-szkolnictwo-branzowe-i-techniczne/lekcja-otwarta-z-biologii-w-liceum-ogolnoksztalcacym-w-zespole-szkol-w-resku/

Dlaczego korzeń nie tylko pobiera wodę?- scenariusz lekcji dla klasy 2 LO poziom rozszerzony- kluczowe pojęcia: budowa, funkcje korzeni, fizjologia roślin
https://odnpoznan.pl/pliki/mat/scenariusze...

Zależności nieantagonistyczne w biocenozie - scenariusz lekcji dla klasy 2 LO poziom rozszerzony – kluczowe pojęcia: zależności nieantagonistyczne, ich ewolucyjny rozwój
https://awans.net/strony/biologia...

Jak organizm broni się przed ciałami obcymi?- scenariusz lekcji dla klasy 2 zakres podstawowy – kluczowe pojęcia: układ odpornościowy, antygen, patogen
https://www.profesor.pl/publikacja...

Budowa i funkcja chloroplastów - organelli autonomicznych komórki roślinnej - scenariusz lekcji dla klas1LO zakres podstawowy – kluczowe pojęcia: ultrastruktura, autonomia chloroplastów
https://www.profesor.pl/publikacja...

Budowa nerki - praca z materiałem biologicznym - scenariusz lekcji dla klasy 1 LO– kluczowe pojęcia: budowa nerki
https://www.profesor.pl/publikacja...

Choroby układu krwionośnego- scenariusz lekcji dla klasy 3 LO- kluczowe pojęcia: krew człowieka i żaby, badanie morfologiczne
https://www.profesor.pl/publikacja...

Białka w naszym organizmie- scenariusz lekcji dla klasy 2 technikum- kluczowe pojęcia: budowa białek, funkcja białek
https://www.profesor.pl/publikacja...

Doskonalenie technik rozwiązywania zadań testowych w oparciu o wiedzę z briologii - scenariusz lekcji dla klasy 1 LO poziom rozszerzony- kluczowe pojęcia: mszaki, pierwsze rośliny lądowe , teoria telomowa
https://www.profesor.pl/publikacja...

Ośrodkowy układ nerwowy- scenariusz lekcji dla klasy 2 technikum - kluczowe pojęcia: mózgowie, rdzeń kręgowy, kości czaszki i opon mózgowo-rdzeniowych
https://www.profesor.pl/publikacja...

DNA – nośnik informacji dziedzicznej. Przepływ informacji genetycznej - scenariusz lekcji dla klasy 1 LO- kluczowe pojęcia: biosynteza białka, budowa DNA
https://odnpoznan.pl/pliki/mat/sc enariusze/biologia_2_SP_8.pdf

Bakterie - organizmy bezjądrowe - scenariusz lekcji dla klasy 1 LO- kluczowe pojęcia: budowa komórki bakterii, odżywiania się i oddychania bakterii
https://www.profesor.pl/publikacja...

Budowa i funkcja mitochondrium - scenariusz lekcji dla klasy 1 LO- kluczowe pojęcia: anabolizm, katabolizm, metabolizm, budowa mitochondrium
https://www.profesor.pl/publikacja...

Choroby układu krążenia i ich profilaktyka - scenariusz lekcji dla klasy 1 LO- kluczowe pojęcia: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, nerwica serca, zawał serca, choroba wieńcowa, skład i rola krwi. żylaki
https://www.profesor.pl/publikacja...

Skład i rola krwi- scenariusz lekcji dla klasy 2 LO - kluczowe pojęcia: funkcje, grupy krwi,
https://www.profesor.pl/publikacja...

Równowaga biocenotyczna- scenariusz lekcji dla klasy 2 LO- kluczowe pojęcia: biocenozy naturalne i sztuczne
https://www.profesor.pl/publikacja...

Struktura ekologiczna ekosystemu leśnego- scenariusz lekcji dla klasy 2 LO- kluczowe pojęcia: biotop, biocenoza, ekosystem, populacja, struktura ekologiczna populacji i ekosystemu
https://www.profesor.pl/publikacja...

W jaki sposób hormony wpływają na procesy wzrostu i rozwoju?- - scenariusz lekcji i dla klasy III LO o profilu podstawowym- - kluczowe pojęcia: regulacja hormonalna u człowieka i jej zaburzenia, koordynacja neurohormonalna
https://www.profesor.pl/publikacja...