Chemia – szkoła podstawowa

Zestawienie proponowanych linków do strony IBE Instytutu Badań Edukacyjnych - ciekawych zadań z chemii do wykorzystania podczas opracowywania materiału do nauki zdalnej ucznia. IBE to Baza Dobrych Praktyk i Baza Narzędzi Dydaktycznych. Na tych stronach prezentowane są zadania z chemii wraz z komentarzami. Mogą one pomóc nauczycielom w kształtowaniu umiejętności uczniów zapisanych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej. Zadania w bazie Instytutu Badań Edukacyjnych pod względem merytorycznym i formalnym są wzorowane na zadaniach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
http://bnd.ibe.edu.pl/

Baza Dobrych Praktyk i Baza Narzędzi Dydaktycznych
http://bnd.ibe.edu.pl/subject-page/9

Przykłady zadań:

Jak nie przypalić karmelu? - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian - kluczowe pojęcia: cukier, objawy reakcji, reakcja chemiczna, zjawisko fizyczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/688

Spalony cukier - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : cukier, skład pierwiastkowy, tlen, tlenek węgla (IV), węgiel, woda, wodór
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/687

Reakcje spalania - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : acetylen, czad, etan, etyn, metan, półspalanie, spalanie, węgiel
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/686

Procesy fizykochemiczne - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : eksperyment, eksperyment weryfikujący, tłuszcze, weryfikacja
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/685

Masło czy margaryna? – scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : eksperyment, eksperyment weryfikujący, tłuszcze, weryfikacja
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/684

Grupy funkcyjne w cząsteczce steroidu - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : grupa aminowa, grupa charakterystyczna, grupa estrowa, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, grupa karboksylowa, wzór półstrukturalny, wzór strukturalny
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/683

Właściwości kobiecych łez - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : metoda naukowa, próba kontrolna, wnioskowanie
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/682

Wybuch metanu w kopalni - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : efekt energetyczny reakcji, spalanie metanu
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/665

Odczyn zalewy z kiszonych ogórków - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : eksperyment, fenoloftaleina, kwas, metoda naukowa, obserwacje, odczyn, reakcja zobojętniania, wnioski, wodorotlenek
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/663

Efekty energetyczne reakcji - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : ciepło, efekty energetyczne, fotosynteza, produkty, reakcja egzoenergetyczna, reakcja egzotermiczna, reakcja endoenergetyczna, reakcja endotermiczna, równanie reakcji, spalanie, substraty
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/662

Oszczędzanie wody - przykłady - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : marnowanie wody, oszczędzanie wody, racjonalne gospodarowanie wodą
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/661

Kamień kotłowy w czajniku - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : anion, fosforany, kamień kotłowy, kation, osad, rozpuszczalność, siarczany, sól, węglany
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/659

Magazynowanie LPG - scenariusz lekcji dla klas 8, – kluczowe pojęcia : alkany, butan C4H10, ciecz, gaz, LPG, parowanie, Płynne Paliwo Gazowe, propan C3H8, skraplanie, stan skupienia
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/642

Hodowla kryształów soli na ziarnie fasoli - scenariusz lekcji dla klas 6-8,– kluczowe pojęcia: azotan potasu, azotan sodu, chlorek potasu, chlorek sodu, krystalizacja, rozpuszczalność, roztwór, roztwór nasycony, roztwór nienasycony, sól, temperatura
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/640

Parowniczka - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : odparowywanie roztworów, parowniczka, zatężanie roztworów
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/639

Znane przysłowia językiem chemika - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : Ag, Au, C, Fe, ołów, Pb, srebro, symbol pierwiastka, symbole chemiczne, węgiel, złoto, żelazo
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/638

Wartościowość pierwiastków w tlenkach - scenariusz lekcji dla klasy 8, sprawdzian

– kluczowe pojęcia : nazwy tlenków, tlenki, wartościowość, wzory chemiczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/637

Magazyn wodoru - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : paliwo, produkty reakcji, reakcja analizy, reakcja wymiany, równanie reakcji, substraty, wodór, źródła energii
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/636

Płyn do chłodnicy - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : korozja, metal, silnik
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/634

Właściwości gliceryny - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : glicerol, gliceryna, metoda naukowa, próba badawcza, próba kontrolna, reakcja charakterystyczna, wnioskowanie, wodorotlenek miedzi(II)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/606

Jodyna na obrusie - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : cukry, jod, skrobia, wykrywanie cukrów
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/605

Gorzka czekolada - scenariusz lekcji dla klas 6-8, praca domowa, sprawdzian – kluczowe pojęcia : czekolada, mieszanina, skład procentowy, składnik, stężenie procentowe
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/604

Rdzewienie żelaznych żołnierzyków - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : korozja żelaza, ochrona przed korozją
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/601

Wykadzanie beczek siarką - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : kwas siarkowy(IV), równanie reakcji, siarka, siarkowodór, tlenek siarki(IV)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/600

Gaśnica śniegowa - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : BHP, CO2, gaśnica śniegowa, środek gaśniczy, tlenek węgla (IV)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/555

Dlaczego etanol traci procenty? - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : alkohol, alkohol absolutny, C2H5OH, etanol, higroskopijność, stężenie procentowe
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/548

Reakcja kwasu z zasadą - scenariusz lekcji dla klas 7-8,– kluczowe pojęcia : fenoloftaleina, HCl, kwas, kwas solny, miareczkowanie, odczyn roztworu, reakcja zobojętniania, zasada, zasada sodowa
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/547

Kwas na dłoni - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : barwnik z soku marchwiowego, białka, HNO3, kwas azotowy (V), Reakcja ksantoproteinowa, tłuszcze, żelazo
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/546

Do czego służy CO2 w gaśnicy? - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : BHP, CO2, gaśnica proszkowa, proszek gaśniczy, tlenek węgla (IV)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/542

Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : BHP, CO2, gaśnica proszkowa, proszek gaśniczy, tlenek węgla (IV)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/541

Przepisy BHP - scenariusz lekcji dla klas 6-7, sprawdzian – kluczowe pojęcia : BHP, gaśnica, regulamin pracowni chemicznej, zestaw pierwszej pomocy
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/540

„Pamiętaj chemiku młody…” - scenariusz lekcji dla klas 6-7, sprawdzian – kluczowe pojęcia : BHP, H2SO4, kwas siarkowy (VI), środki ostrożności, żrący kwas
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/539

„Oszronione” buty zimowe - scenariusz lekcji dla klas 6-7, sprawdzian – kluczowe pojęcia : krzepnięcie, lód, osad, para wodna, parowanie, przemiana fazowa, rozpuszczanie, skraplanie, sól, sól kuchenna, stan skupienia, topnienie, woda
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/538

Struktura heksenu - scenariusz lekcji dla klasy 8, praca na lekcji, sprawdzian – kluczowe pojęcia : alkeny, heksen, struktura, wartościowość, węgiel, węglowodory, wodór
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/442

Czy wszystkie tlenki reagują z kwasami? - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : kwas, objawy reakcji, obserwacje doświadczeń, oranż metylowy, reakcja chemiczna, reakcje otrzymywania soli, sól, tlenek, tlenek fosforu(III), tlenek krzemu(IV), tlenek sodu, tlenki metali, tlenki niemetali, typ reakcji, wnioskowanie, wskaźniki kwasowo-zasadowe, zjawisko fizyczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/358

Złota filiżanka - scenariusz lekcji dla klas 6-7, sprawdzian – kluczowe pojęcia : korozja metali, metal, metale szlachetne, niemetal, reakcja chemiczna, zjawisko
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/357

Sztuczne drzewa - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : oczyszczanie powietrza z dwutlenku węgla, PE, PET, poli(tereftalan etylenu), polietylen, recykling, tworzywo sztuczne, właściwości PET, zastosowanie PET
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/356

Naturalny plastik - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : denaturacja, zobojętnienie
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/344

Liofilizacja - scenariusz lekcji dla klas 6-8, praca na lekcji, sprawdzian – kluczowe pojęcia : liofilizacja
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/343

Nitro, czyli gaz do dechy - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : spalanie
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/305

Pręt miedziany - scenariusz lekcji dla klas 7-8, praca na lekcji, sprawdzian – kluczowe pojęcia : eksperyment, miedź, produkty, reakcja egzotermiczna
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/293

Od grzyba do drożdżówki - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : alkohol etylowy, cukry, drożdże, enzymy, fermentacja alkoholowa, tlenek węgla (IV)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/292

Zabiegi higieniczne ptaków - scenariusz lekcji dla klas 6-7, – kluczowe pojęcia : kwas
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/291

Sosjerka - scenariusz lekcji dla klas 6-7, praca domowa – kluczowe pojęcia : mieszanina, mieszanina jednorodna, mieszanina niejednorodna, rozdzielanie mieszanin
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/290

Jad mrówek - scenariusz lekcji dla klas 6-8, praca na lekcji, praca domowa – kluczowe pojęcia : H2SO4, HCl, KOH, kwas, kwas siarkowy (VI), kwas solny, kwasek cytrynowy, NaCl, NaOH, odczyn kwaśny, odczyn roztworu, odczyn zasadowy, pH, soda oczyszczona, sól kuchenna, zasada, zasada potasowa, zasada sodowa
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/241

Królestwo okresowości - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : brom, grupa układu okresowego, metal, niemetal, okres, potas, siarka, sód, układ okresowy, węgiel, wodór, żelazo
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/239

Jad pszczół - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : alkohol, chemia organiczna, ester, grupa charakterystyczna, grupa estrowa, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, grupa karboksylowa, kwas karboksylowy, tłuszcz
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/238

Spiralny układ okresowy - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : grupa, liczba powłok elektronowych, numer grupy, numer okresu, okres, powłoka elektronowa, układ okresowy pierwiastków
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/234

Destylacja w czajniku - scenariusz lekcji dla klas 7-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : chłodnica, destylacja, parowanie, przemiana fazowa, rozdzielanie mieszanin, skraplanie, wrzenie, zjawisko fizyczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/206

Pikantny smak papryki - scenariusz lekcji dla klas 6-8, – kluczowe pojęcia : grupa estrowa, grupa funkcyjna, grupa karboksylowa, wiązanie podwójne, wiązanie potrójne, wiązanie wielokrotne, wzór półstrukturalny
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/205

Zestaw do sączenia - scenariusz lekcji dla klasy 6, sprawdzian – kluczowe pojęcia : mieszanina, mieszanina niejednorodna, rozdzielanie mieszanin, sączenie, zawiesina
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/204

Kosmetyk dla dziewczyny - scenariusz lekcji dla klas 6-7, – kluczowe pojęcia : masa rozpuszczalnika, masa roztworu, masa substancji, rozpuszczalnik, roztwór, stężenie procentowe, substancja rozpuszczona
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/203

Pomiary objętości - scenariusz lekcji dla klas 6-8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : cylinder miarowy, pipeta
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/202

Wapno budowlane - scenariusz lekcji dla klas 7-8, praca domowa – kluczowe pojęcia : ciepło, energia, reakcja egzoenergetyczna, reakcja egzotermiczna, reakcja endoenergetyczna, reakcja endotermiczna, tlenek wapnia, wapno budowlane, wapno gaszone, wapno palone, węglan wapnia, wodorotlenek wapnia
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/184

Zielona jajecznica - scenariusz lekcji dla klas 6-7, – kluczowe pojęcia : białko, odczyn kwaśny, odczyn obojętny, odczyn roztworu, odczyn zasadowy, pH, wywar z czerwonej kapusty
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/183

Serek gruszkowy - scenariusz lekcji dla klas 7-8, – kluczowe pojęcia : białko, cukier, ester, HNO3, jodyna, kwas azotowy (V), serek, skrobia, tłuszcz, zastosowanie
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/126

Metan i tlenki węgla - scenariusz lekcji dla klasy 8, – kluczowe pojęcia : CH4, CO, CO2, dwutlenek węgla, metan, półspalanie, równanie reakcji, spalanie, spalanie całkowite, spalanie częściowe, spalanie przy ograniczonym dostępie tlenu, tlenek węgla (II), tlenek węgla (IV)
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/124

Wodny świat - scenariusz lekcji dla klas 6-7, – kluczowe pojęcia : odsalanie, parowanie, przemiana fazowa, rozdzielanie mieszanin, roztwór, roztwór nasycony, roztwór soli, roztwór wodny, skraplanie, topnienie, woda, wrzenie, zjawisko fizyczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/122

Podstawowe wiadomości o węglowodorach - scenariusz lekcji dla klasy 8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : alkany, alkeny, alkiny, etan, metan, odbarwianie nadmanganianu (VII) potasu, odbarwianie roztworu KMnO4, odbarwianie wody bromowej, propan C3H8, węglowodory, węglowodory nasycone, wiązanie między atomami węgla, wiązanie podwójne, wiązanie pojedyncze, wiązanie potrójne, wiązanie wielokrotne, związki nieorganiczne, związki organiczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/111

Roztwór soli fizjologicznej - scenariusz lekcji dla klas 6-7, – kluczowe pojęcia : masa, masa rozpuszczalnika, masa roztworu, masa substancji, masa substancji rozpuszczonej, NaCl, obliczenia, rozpuszczalnik, roztwór, sól fizjologiczna, stężenie, stężenie procentowe, zadanie rachunkowe, zastosowanie
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/103

Piktogramy - scenariusz lekcji dla klasy 8, sprawdzian – kluczowe pojęcia : alkany, butan C4H10, gaz propan-butan, NaOH, piktogram, piktogramy unijne, propan C3H8, substancja łatwopalna, substancja toksyczna, substancja trująca, substancja wysoce łatwopalna, węglowodory, węglowodory nasycone, węglowodór, właściwości, wodorotlenek, wodorotlenek sodu, zasada, zasada sodowa, związki nieorganiczne, związki organiczne
http://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/87

Właściwości kwasów karboksylowych – kluczowe pojęcia: kwasy
https://www.dlanauczyciela.pl/3231,film-15-badanie-wlasciwosci-wyzszych-kwasow-karboksylowych-mp4

Reakcja kwasu stearynowego z zasadą sodową – kluczowe pojęcia: mydła
https://www.dlanauczyciela.pl/3231,film-16-reakcja-kwasu-stearynowego-z-zasada-sodowa-mp4

„Estry” – kluczowe pojęcia : estry
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO

Równania reakcji chemicznych – kluczowe pojęcia : reakcje chemiczne
https://epodreczniki.pl/a/wprowadzenie...

„Prawo zachowania masy” - słowa kluczowe: masa
https://www.youtube.com/watch?v=VNMkuk9GW-E

Co dzieje się z solą kuchenną po wsypaniu do wody? – słowa kluczowe: eksperyment ; reakcja ; zjawisko fizyczne
https://bnd.ibe.edu.pl/practice-page/73

Kuchnia to nie apteka. – słowa kluczowe: soda oczyszczona ; wodorotlenek sodu
https://bnd.ibe.edu.pl/practice-page/81

Baza minerałów – słowa kluczowe: minerały ; skład chemiczny ; tlenek krzemu (IV)
https://bnd.ibe.edu.pl/practice-page/77

Co ty wiesz o kwasach? ; słowa kluczowe : kwasy
http://www.interklasa.pl/portal...

Tworzywa pochodzenia mineralnego ; słowa kluczowe: minerały
http://www.interklasa.pl/portal/index...

Chemia w szkole: słowa kluczowe: chemia
http://chemiawszkole.pl/blog/

Lekcja chemii z komputerem – scenariusz ; słowa kluczowe: kwasy karboksylowe, chemia, chemia organiczna
http://chemiawszkole.pl/lekcja-chemii-z-komputerem-scenariusz/

Co to jest grafen ? – słowa kluczowe : grafen
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Powietrze – mieszanina jednorodna gazów – słowa kluczowe: gazy
http://spnierada.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=491

Czy woda jest dobrym rozpuszczalnikiem? – słowa kluczowe : woda, rozpuszczalnik
http://www.interklasa.pl/portal/index...

Liczba atomowa, liczba masowa – słowa kluczowe: masa, atom
https://sp6.tychy.pl/bazap/liczba.pdf

Chemia
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/scenariusze...

Układ okresowy pierwiastków chemicznych ; Scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem tablicy interaktywnej – słowa kluczowe: chemia, pierwiastki
http://zsw.krosnoodrzanskie.pl/...

Scenariusz lekcji chemii w klasie siódmej Układ okresowy pierwiastków - słowa kluczowe: pierwiastki
http://www.zsg3.radomsko.pl/Aktywna...

Równania reakcji chemicznych – słowa kluczowe: reakcje chemiczne
https://spzagorzany.pl/images/pliki_pdf...

Wiązanie jonowe – słowa kluczowe : równania chemiczne
http://zsp2.gliwice.pl/wp-content/uploads/2018/06/Chemia.pdf

Jak nie przypalić karmelu? - słowa kluczowe : karmel
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/688

Spalony cukier – słowa kluczowe : cukier
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/687

Reakcje spalania – słowa kluczowe: spalanie
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/686

Procesy fizykochemiczne – słowa kluczowe: rozpuszczanie, rozdrabnianie, prażenie, oziębianie
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/685

Grupy funkcyjne w cząsteczce steroidu – słowa kluczowe: grupa aminowa, grupa estrowa, grupa karboksylowa
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/683

Wybuch metanu w kopalni – słowa kluczowe: wybuch metanu w kopalni
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/665

Odczyn zalewy z kiszonych ogórków – słowa kluczowe: odczyn, metoda naukowa, reakcja zobojetniania
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/662

Magazynowanie LPG – słowa kluczowe: butan C4H10, ciecz, gaz | LPG, parowanie, płynne paliwo gazowe, propan C3H8, skraplanie, stan skupienia
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/642

Hodowla kryształów soli na ziarnie fasoli (liczba zadań: 2) - Słowa kluczowe: azotan potasu, azotan sodu, chlorek potasu, chlorek
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/640

Wartościowość pierwiastków w tlenkach - Słowa kluczowe: nazwy tlenków, tlenki, wartościowość, wzory chemiczne
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/637

Płyn do chłodnicy - Słowa kluczowe: korozja, metal, silnik
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/634

Właściwości gliceryny - Słowa kluczowe: glicerol, Gliceryna, metoda naukowa
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/606

Gorzka czekolada - Słowa kluczowe: czekolada, mieszanina, skład procentowy, składnik, stężenie procentowe
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/604

Rdzewienie żelaznych żołnierzyków - Słowa kluczowe: korozja żelaza, ochrona przed korozją
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/601

Gaśnica śniegowa - słowa kluczowe BHP, CO2, gaśnica śniegowa, środek gaśniczy, tlenek węgla (IV)
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/555

Reakcja kwasu z zasadą - słowa kluczowe fenoloftaleina, HCl, kwas, kwas solny, miareczkowanie, odczyn roztworu, reakcja zobojętniania, zasada, zasada sodowa
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/547

Instrukcja obsługi gaśnicy proszkowej - słowa kluczowe BHP, CO2, gaśnica, proszkowa, proszek gaśniczy, tlenek węgla (IV)
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/541

Od grzyba do drożdżówki - Słowa kluczowe alkohol etylowy, cukry, drożdże, enzymy, fermentacja alkoholowa, tlenek węgla (IV)
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/292

Jad mrówek - słowa kluczowe H2SO4,KOH, kwas, kwas siarkowy (VI, kwas solny, kwasek cytrynowy, NaOH, odczyn kwaśny, odczyn roztworu, odczyn zasadowy, pH, soda oczyszczona, sól kuchenna, zasada, zasada potasowa, zasada sodowa
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/241

Jad pszczół - słowa kluczowe alkohol, chemia organiczna, ester, grupa charakterystyczna, grupa estrowa, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, grupa karboksylowa, kwas karboksylowy, tłuszcz
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/238

Spiralny układ okresowy - słowa kluczowe: układ okresowy pierwiastków
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/234

Kosmetyk dla dziewczyny - słowa kluczowe: masa rozpuszczalnika, masa roztworu, masa substancji, rozpuszczalnik, roztwór, stężenie procentowe
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/203

Wodny świat - słowa kluczowe odsalanie, parowanie, roztwór nasycony, roztwór soli, roztwór wodny, skraplanie, topnienie, woda, wrzenie, zjawisko fizyczne
https://bnd.ibe.edu.pl/tool-page/122