Chemia – szkoła ponadpodstawowa

Metodyki nauczania chemii - teksty dedykowane oraz przedruki artykułów, opublikowane wcześniej w czasopismach specjalistycznych:

Uzgadnianie równań reakcji metodą równań połówkowych i bilansu elektronowego:
http://chemvlog.pl/uzgadnianie-rownan-reakcji-metoda-rownan-polowkowych-i-bilansu-elektronowego/

Wyznaczanie kształtów cząsteczek w oparciu o teorię hybrydyzacji orbitali atomowych vs. teoria VSEPR:
http://chemvlog.pl/wyznaczanie-ksztaltow-czasteczek-w-oparciu-o-teorie-hybrydyzacji-orbitali-atomowych-vs-teoria-vsepr/

Szkolny eksperyment ilościowy – termochemia:
http://chemvlog.pl/szkolny-eksperyment-ilosciowy-termochemia/

Szkolny eksperyment ilościowy – otrzymywanie gazów:
http://chemvlog.pl/szkolny-eksperyment-ilosciowy-otrzymywanie-gazow/

O hydrolizie soli:
http://chemvlog.pl/o-hydrolizie-soli/

O hydrolizie chlorków:
http://chemvlog.pl/o-hydrolizie-chlorkow/


Chemia jako nauka (ścisła, przyrodnicza i eksperymentalna. Chemia w życiu codziennym):

https://epodreczniki.pl/a/swiat-pelen-chemii/Du2sp5C9O

Chemia na co dzień (Czym jest alchemia? Czym zajmuje się chemia? Zawód – chemik? Co to są piktogramy?):
https://epodreczniki.pl/a/chemia-na-co-dzien/D1AIr1e43

Budowa atomu i wiązania chemiczne:
https://www.youtube.com/watch?v=EVNNlq9oHsM


Układ okresowy pierwiastków chemicznych:
http://ukladokresowy.edu.pl/#/home

Jak ustalić skład izotopowy pierwiastka? (zawiera materiały tj.: wprowadzenie, przeczytaj, symulacja interaktywna, sprawdź się, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/jak-ustalic-sklad-izotopowy-pierwiastka/PawZSpkW

Okres półtrwania izotopu w ujęciu ilościowym (zawiera materiały tj.: wprowadzenie, przeczytaj, grafika interaktywna, sprawdź się, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/okres-poltrwania-izotopu-w-ujeciu-ilosciowym/P1CExDisl

Jakie właściwości mają substancje o wiązaniach jonowych? (zawiera materiały: wprowadzenie, przeczytaj, audiobook, sprawdź się, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/jakie-wlasciwosci-maja-substancje-o-wiazaniach-jonowych/PLAJMYsuY

Co to jest hybrydyzacja? (zawiera materiały: wprowadzenie, przeczytaj, film edukacyjny, sprawdź się, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/co-to-jest-hybrydyzacja/PBkt4WhRA

Scenariusz lekcji dotyczącej wodorotlenków, ich budowy, otrzymywania i nomenklatury. Jest to lekcja teoretyczna:
http://www.scholaris.pl/zasob/58206?eid[]=SRE&sid[]=CHEM5&bid=0&iid=0&api

Tlen i tlenki (tlen, tlen – otrzymywanie, właściwości i zastosowanie tlenu, spalanie pierwiastków w tlenie, tlenki – zastosowanie, zadania do wykonania):
https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DkOzJ7E5P

Kwasy i Wodorotlenki:
https://www.youtube.com/watch?v=5nP7gkDJ2aE

Reakcja tlenków z kwasami i zasadami (reakcje tlenków metali z kwasami, reakcje tlenków niemetali z wodorotlenkami, zadania do wykonania):
https://epodreczniki.pl/a/reakcja-tlenkow-z-kwasami-i-zasadami/D4Ns9LJkC

Wprowadzenie do obliczeń stechiometrycznych:
https://www.youtube.com/watch?v=EigI1RBnMvY

Stechiometria - mol, masa molowa i objętość molowa:
https://www.youtube.com/watch?v=_DoXXl4ytgs

Czas na Mole:
https://www.youtube.com/watch?v=w8GDhInAg04

Ekran interaktywny przedstawia procesy utleniania i redukcji, objaśnia terminy związane z reakcjami redoks, pomaga ustalić nazwy procesu przedstawionego za pomocą równań połówkowych oraz określić, czy substrat jest utleniaczem, czy reduktor
http://www.scholaris.pl/zasob/47358?eid[]=SRE&sid[]=CHEM5&bid=0&iid=0&api

Wprowadzenie do reakcji utleniania i redukcji metoda bilansu elektronowego:
https://www.youtube.com/watch?v=dkV8zjubCLQ

Roztwory (Czym jest roztwór? Rozpuszczalność substancji, słowniczek, zadania do wykonania):
https://epodreczniki.pl/a/roztwory/DIg2XlYBq

Rozpuszczalność i stężenia procentowe roztworów:
https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50&t=389s

Rodzaje roztworów. Szybkość rozpuszczania się substancji:
http://www.sp1.elk.edu.pl/content...

Równania reakcji chemicznych. Uzupełnianie równań reakcji chemicznych:
https://www.youtube.com/watch?v=l2CwsdooXfQ

Typy reakcji chemicznych:
http://home.agh.edu.pl/~wisla/Typy_rch.pdf

Matura z chemii: Katalizator i produkt przejściowy reakcji:
https://www.youtube.com/watch?v=d8T9Yfpy8G4

Kataliza homogeniczna:
https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/chemia/23353-kataliza-homogeniczna

Pokaz działania katalizatora cz. 1:
https://www.youtube.com/watch?v=_NLXCmjBpgU

Pokaz działania katalizatora cz. 2:
https://www.youtube.com/watch?v=iAQMvhhhty4

Kataliza i Katalizatory:
http://www.chemia.uni.lodz.pl...

Katalizator:
https://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Katalizator


Czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie (rozpuszczanie jako zjawisko fizyczne; wpływ mieszania na proces rozpuszczania, wpływ rozdrobnienia substancji na proces rozpuszczania, wpływ temperatury na proces rozpuszczania, słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/czynniki-wplywajace-na-szybkosc-rozpuszczania-sie-substancji-w-wodzie/D1OYYnxU6

Chemia - Kinetyka reakcji chemicznych, równanie kinetyczne:
https://www.youtube.com/watch?v=2wRugooxAXo

Matura z chemii: Jak obliczyć szybkość reakcji? (obliczenie zadania ze zmianą szybkości reakcji po częściowym przereagowaniu substratu w reaktorze o stałej objętości):
https://www.youtube.com/watch?v=RfDVwG9QM1w

Czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych:
https://www.youtube.com/watch?v=ksDhEIHzwpQ

Skały wapienne (rodzaje skał wapiennych, powstawanie i występowanie skał wapiennych, właściwości skał wapiennych, charakterystyka substancji otrzymywanych z węglanu wapnia, zjawiska krasowe, zastosowanie skał wapiennych, słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/skaly-wapienne/DMgiyBEHJ

Wykrywanie węglanu wapnia:
https://www.youtube.com/watch?v=AJYarKOFMWI

Skały wapienne i ich właściwości:
http://www.zdch.uj.edu.pl...

Gleba – jej skład i właściwości (Skład gleby, Właściwości gleby, Słowniczek, zadania):
https://epodreczniki.pl/a/gleba---jej-sklad-i-wlasciwosci/DcdzQA88Z

Zanieczyszczenia gleby i sposoby zapobiegania jej degradacji (zanieczyszczenia gleb, skutki zanieczyszczenia gleb i sposoby przeciwdziałania niszczeniu gleb, słowniczek, zadania do materiałów):
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-gleby-i-sposoby-zapobiegania-jej-degradacji/D15LJWkQg

Nawozy naturalne a żyzność gleby (gleby żyzne i urodzajne, nawozy naturalne organiczne, nawozy mineralne, otrzymywanie nawozów, słowniczek, zadania do materiałów):
https://epodreczniki.pl/a/nawozy-naturalne-a-zyznosc-gleby/DDm8ehK5z

Wszechobecna krzemionka (Występowanie tlenku krzemu(IV) w przyrodzie, Właściwości fizyczne tlenku krzemu(IV), Właściwości chemiczne tlenku krzemu(IV), Zastosowanie tlenku krzemu(IV), Krzem − pierwiastek życia i elektroniki, Słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/wszechobecna-krzemionka/D13PCCDGL

Czy grafit, grafen, diament i nanorurki mają ze sobą coś wspólnego? (Zawiera materiały tj.: wprowadzenie, przeczytaj, mapa pojęciowa, sprawdź się, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/czy-grafit-grafen-diament-i-nanorurki-maja-ze-soba-cos-wspolnego/P1BuCwRQP

Szkło – tworzywo o długich tradycjach i jeszcze większej przyszłości (Czym jest szkło?proces produkcji szkła, właściwości szkła, rodzaje szkła i jego zastosowanie, słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/szklo---tworzywo-o-dlugich-tradycjach-i-jeszcze-wiekszej-przyszlosci/DzNVnbD03

Hydraty i zaprawa hydrauliczna (rodzaje skał gipsowych; budowa i nazewnictwo hydratów;właściwości hydratów; zastosowanie skał gipsowych; kras gipsowy; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/hydraty-i-zaprawa-hydrauliczna/D1He9QR5R

Alternatywne źródła energii (Dlaczego poszukuje się nowych źródeł energii? Energia wody; energia z wiatru; energia Słońca; energia z wnętrza Ziemi; energia jądrowa; energia biomasy; inne źródła energii; słowniczek; zadania do wykonania):
https://epodreczniki.pl/a/alternatywne-zrodla-energii/DaAeNjZLI

Destylacja węgla kamiennego i ropy naftowej (energetyczne surowce naturalne; węgle kopalne; przetwarzanie węgla kamiennego; czarne złoto, czyli ropa naftowa; destylacja ropy naftowej; znaczenie produktów pozyskiwanych z opy naftowej; gaz ziemny, słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/destylacja-wegla-kamiennego-i-ropy-naftowej/D8VaR7ZCk

Zapoznanie uczniów z zastosowaniem ropy naftowej (prezentacja):
http://www.scholaris.pl/zasob/104316?eid[]=SRE&sid[]=CHEM5&bid=0&iid=0&api

Zapoznanie uczniów z odmianami alotropowymi węgla:
http://www.scholaris.pl/zasob/104334

Odmiany węgla pierwiastkowego (pojęcie alotropia; grafit – węgiel, którym można pisać; diament – symbol bogactwa, piękna i oczarowania; fullereny – najbardziej fascynująca postać węgla; grafen – droga do miniaturyzacji; alotropia siarki; alotropia fosforu i innych pierwiastków, słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/odmiany-wegla-pierwiastkowego/DBfFunxt

Liczba oktanowa. Kraking i reforming (benzyna a olej napędowy; liczba oktanowa; antydetonatory, czyli środki przeciwstukowe; kraking; reforming; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/liczba-oktanowa-kraking-i-reforming/DrGvqrxGp

O substancjach, z których wytwarzana jest odzież:
https://prezi.com/srgmgu1x2sjr/o-substancjach-z-ktorych-wytwarzana-jest-odziez/

Rodzaje materiałów / włókien w modzie/ :
https://www.youtube.com/watch?v=M6CogPJqIbg

Otrzymywanie nylonu:
https://www.youtube.com/watch?v=iMp2hQEOu3k

Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne (włókna naturalne; włókna wytwarzane w chemicznych procesach technologicznych – włókna sztuczne i syntetyczne; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/wlokna-naturalne-sztuczne-i-syntetyczne/DSe7zzw5b

Czy naturalne zawsze znaczy dobre, a sztuczne znaczy złe? (zawiera materiały: wprowadzenie, przeczytaj, gra edukacyjna, sprawdź się, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/czy-naturalne-zawsze-znaczy-dobre-a-sztuczne-znaczy-zle/Pvrod1ivV

Mydło w walce o czystość (właściwości mydeł i ich otrzymywanie; mechanizm usuwania brudu; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/mydlo-w-walce-o-czystosc/D2fUrddQt

Jak ze smalcu zrobić mydło?:
https://www.youtube.com/watch?v=qlmqD4QQwn4

Środki czyszczące i ich wpływ na środowisko (detergenty, inne środki czyszczące; wpływ środków czyszczących na środowisko przyrodnicze; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/srodki-czyszczace-i-ich-wplyw-na-srodowisko/D17BIXOa2

Otrzymywanie mydła:
https://www.youtube.com/watch?v=dAs07qNyif0


Otrzymywanie detergentów:
https://chem.pg.edu.pl/...

W jaki sposób mydło i inne detergenty usuwają brud?
https://epodreczniki.pl/a/dla-nauczyciela/DQmoonPHv

Emulsja jako układ koloidalny (emulsje; emulsje kosmetyczne; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/emulsja-jako-uklad-koloidalny/D1BiJj5bN

Krótka historia piękna-kosmetyki:
http://www.chemia.uni.lodz.pl/...

Chemia kosmetyczna:
https://chemia.uwb.edu.pl/media/...

Kosmetyki - bioaktywne składniki:
http://supra.home.amu.edu.pl/...

Konserwacja żywności a konsekwencje zdrowotne (przyczyny psucia się żywności; sposoby przechowywania i konserwowania żywności; substancje konserwujące dodawane do żywności; czy wszystko, co naturalne jest naprawdę naturalne, a sztuczne – naprawdę sztuczne? Słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/konserwacja-zywnosci-a-konsekwencje-zdrowotne/DqiED5Brl

Fermentacje w procesach przygotowywania żywności (fermentacja alkoholowa; fermentacja mlekowa; fermentacja octowa; słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/fermentacje-w-procesach-przygotowywania-zywnosci/Dk5oMTAbT

Napoje dnia codziennego (kawa czy herbata? woda mineralna, woda źródlana czy może napój typu cola? napój energetyzujący czy izotoniczny? sok, nektar czy napój o smaku owocowym? może mleko? Słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/napoje-dnia-codziennego/DTc0J5Tc9

W jaki sposób powstają leki (zawiera materiały: wprowadzenie, film, interaktywne ćwiczenia multimedialne, podsumowanie), słowniczek, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/w-jaki-sposob-powstaja-leki/P1elhNXps

Działanie niektórych substancji na człowieka (lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych; wybrane substancje o właściwościach leczniczych; substancje powodujące uzależnienia; słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-niektorych-substancji-na-czlowieka/DY7R5TMI2

Jakie opakowania z tworzyw sztucznych stosuje się do pakowania żywności?
https://epodreczniki.pl/a/jakie-opakowania-z-tworzyw-sztucznych-stosuje-sie-do-pakowania-zywnosci/DTio5Ihr6

Trendy rozwojowe w produkcji opakowań (wpływ zmieniających się uwarunkowań w życiu gospodarczym na rozwój opakowań; opakowania szklane; opakowania papierowe; opakowania drewniane; opakowania metalowe; opakowania z tkaniny; opakowania z tworzyw sztucznych; inne typy opakowań; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/trendy-rozwojowe-w-produkcji-opakowan/D13SCpMSC

Ekoproblemy jako konsekwencja stosowania opakowań (rodzaje odpadów; tworzywa sztuczne; odpady – problem czy biznes w XXI wieku? Biodegradacja; słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/ekoproblemy-jako-konsekwencja-stosowania-opakowan/DLJhcl6TW

Wodór (występowanie wodoru w przyrodzie, otrzymywanie i badanie właściwości wodoru; zastosowanie wodoru; słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/wodor/DYYLSQ0o4

Wodór:
https://www.youtube.com/watch?v=zBb9SKq6h60


Wodór, paliwo przyszłości" wykład prof. Adama Bielańskiego
https://www.youtube.com/watch?v=E9mvWRTeHzk

Metale (Od kiedy były znane metale i czy są one użyteczne? Jakie właściwości mają metale? Na czym polega proces korozji? Słowniczek; zadnia do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/metale/DoNujvYc

Niemetale (Z jakich pierwiastków (niemetali) jest zbudowany organizm człowieka? Jakie jest położenie niemetali w układzie okresowym? Jakie właściwości mają niemetale? Gdzie stosuje się niemetale? Słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/niemetale/D1Ai6WKHV

Metale – właściwości:
https://www.youtube.com/watch?v=z0O5hQx-BWQ

Niemetale – właściwości:
https://www.youtube.com/watch?v=PdAuATVm_wQ

Krótki film o metalach:
https://www.youtube.com/watch?v=ETfv7Ml15x0


Metale i niemetale:
https://www.youtube.com/watch?v=mBFNhFkoCUg


Złoto- prezentacja:
https://slideplayer.pl/slide/825630/

Korepetycje z Chemii: żelazo, cynk, miedź, srebro:
https://www.youtube.com/watch?v=J4oIL0HpaO4

Metale szlachetne: srebro (Ag), złoto (Au), platyna (Pt) w biologii i medycynie:
https://www.ptfarm.pl/pub/File/...

Wypieranie kationów miedzi z roztworu soli przez atomy cynku:
https://www.youtube.com/watch?v=6PL9ybQGSmE

Miedź:
https://www.youtube.com/watch?v=k3G8Yh_fNm4

Związki kompleksowe miedzi:
https://www.youtube.com/watch?v=pSKahUnigwQ


Otrzymywanie tlenu i jego właściwości:
https://www.youtube.com/watch?v=yQKi241SCV4

Otrzymywanie nadtlenku wodoru:
https://docplayer.pl/14402535-Otrzymywanie-nadtlenku-wodoru.html

Otrzymanie tlenu z nadmanganianu potasu:
https://www.youtube.com/watch?v=7-iS-NDY6AA

Stopy metali (Co stopy metali mają wspólnego z muzyką? Co to są stopy metali? Jak się otrzymuje stopy metali i jakie są ich właściwości? Słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/stopy-metali/DtoLNE560

Technologie wytwarzania metali:
https://mech.pg.edu.pl/documents/...

Jak powstaje miedź:
https://www.youtube.com/watch?v=tX7qzmhRGA4

Skąd bierze się stal?
https://www.youtube.com/watch?v=u57Pld76nds

Proces technologiczny Oddziału Rafinacji Cynku:
https://www.youtube.com/watch?v=qZ8yX34GSzk

Fabryka złota:
https://www.youtube.com/watch?v=HnWIcSCZNO8

Kwasy karboksylowe – budowa (kwas octowy; budowa kwasu mrówkowego; kwasy organiczne to pochodne węglowodorów; słowniczek, zadania do tematu):

https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---budowa/DpOlnp83W

Kwasy karboksylowe – właściwości (właściwości fizyczne kwasu octowego; właściwości chemiczne kwasu octowego; właściwości kwasu mrówkowego; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/kwasy-karboksylowe---wlasciwosci/D1CvnKVGd

Kwasy karboksylowe:
http://do.chem.uni.wroc.pl/system/files/KWASY KARBOKSYLOWE_I_ICH_POCHODNE_2016.pdf

Kwasy karboksylowe – grupa funkcyjna: -COOH:
https://www.chemia-pwsz.sanok.pl/wyklady/wyklad8_stac.pdf

Kwasy karboksylowe - część I
https://www.youtube.com/watch?v=yLyXcPpAmtA

Kwasy karboksylowe - część II
https://www.youtube.com/watch?v=u5m2nj5z4-A

Kwasy karboksylowe - część III
https://www.youtube.com/watch?v=x6Lt-KNVGxA

Kwasy karboksylowe - część IV
https://www.youtube.com/watch?v=ZEx3PS4_2dc

Kwasy karboksylowe:
http://zcho.ch.pw.edu.pl/dyd_bio1b24.pdf

Reakcja estryfikacji:
https://www.youtube.com/watch?v=15yP8p43em0

Otrzymywanie octanu etylu w reakcji estryfikacji:
https://www.youtube.com/watch?v=D5X7xiw6c4s

Estry:
https://www.youtube.com/watch?v=c-AY4qwoB4A

Pochodne węglowodorów:
https://www.youtube.com/watch?v=OlZsSCmWsKY&t=3139s

Estry – budowa i właściwości (budowa i nazewnictwo estrów; reakcja estryfikacji; właściwości i zastosowanie estrów; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/estry---budowa-i-wlasciwosci/DDkpKT1YS

Estry:
https://www.youtube.com/watch?v=WihPFk9UDG8

Tłuszcze – budowa i właściwości (budowa tłuszczów; rodzaje i właściwości tłuszczów; występowanie i biologiczne funkcje tłuszczów; ważne przemiany tłuszczów; słowniczek, zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/tluszcze---budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA

Tłuszcze (W materiale przedstawiono najważniejsze reakcje, jakim ulegają tłuszcze, czyli zmydlanie i utwardzanie. Pokazano ogólny wzór tłuszczów i model tristearynianu gliceryny):
http://www.scholaris.pl/zasob/55993

Odróżnianie tłuszczów od substancji tłustej:
https://www.youtube.com/watch?v=PVYd3Y8I_wI

Tłuszcze -prezentacja:
http://www.mamz.pl/almanach/...

Alotropia fosforu (scenariusz):
https://epodreczniki.pl/a/dla-nauczyciela/D1EqLBEaJ

Alkohole – wpływ na organizm człowieka - scenariusz (alkohol etylowy i jego wpływ na organizm człowieka; alkohol metylowy – silna trucizna; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wplyw-na-organizm-czlowieka/D12Tr4zCU

Właściwości alkanów (właściwości fizyczne alkanów; właściwości chemiczne alkanów; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-alkanow/D1BRJwaVK

Cukry – skrobia i celuloza (występowanie i budowa polisacharydów; właściwości skrobi i celulozy; zastosowanie polisacharydów (skrobi i celulozy); słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/cukry---skrobia-i-celuloza/Dnjv6UFEt

Węglowodory nasycone – alkany (Metan; węglowodory nasycone; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/weglowodory-nasycone---alkany/Dg6u9VMbM

Czy wszystkie metale reagują z kwasami tak samo? (zawiera materiały: wprowadzenie, film, interaktywne ćwiczenia multimedialne, podsumowanie, słowniczek, dla nauczyciela):
https://epodreczniki.pl/b/czy-wszystkie-metale-reaguja-z-kwasami-tak-samo/POXtUk9cd

Wytrącanie osadów (Na czym polega reakcja strącania? Jak opisujemy reakcję strącania?Czy w reakcjach strącania mogą brać udział inne substancje niż sole? Przewidywanie przebiegu reakcji strąceniowej. Czy wytrącenie trudno rozpuszczalnego związku można zaplanować? Słowniczek. Zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/wytracanie-osadow/Dim0QRsQn

Zanieczyszczenia powietrza (źródła zanieczyszczeń powietrza; skutki zanieczyszczenia powietrza; dziura ozonowa; smog; ochrona powietrza; słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D10IvM3rZ

Właściwości tlenku węgla(IV) (jedna z najbardziej tajemniczych katastrof w historii; bieg dwutlenku węgla w przyrodzie; otrzymywanie i właściwości tlenku węgla(IV); zastosowanie tlenku węgla(IV); słowniczek; zadania do tematu):
https://epodreczniki.pl/a/wlasciwosci-tlenku-weglaiv/D14JAEsj7

Chemia dla przyszłości – podsumowanie (Czym jest gleba? Czy jakość gleby ma duży wpływ na wysokość plonów? Jak wyżywić świat? Jakie rodzaje zanieczyszczeń mogą być przyczyną degradacji gleb? W jaki sposób wynalazki i innowacje chemiczne decydują o naszej energetycznej przyszłości? Czy świat może istnieć bez ropy naftowej? Benzyna – popularne paliwo obecnie i w przyszłości? Czy alternatywne źródła energii to energetyczna przyszłość naszej planety? Co łączy chemię z opakowaniami różnych towarów? Czy tworzywa sztuczne to najtrwalszy pomnik ludzkiej wynalazczości? Jak osiągnięcia chemików mogą wpływać na to, w co się ubieramy? Cywilizacja śmieci, czyli jak poradzić sobie z rosnącą górą odpadów? Przyszłość chemii czy może chemia przyszłości? Projekt badawczy, Test sprawdzający z działów: IV. Chemia gleby, V. Paliwa – obecnie i w przyszłości, VI. Chemia opakowań i odzieży):
https://epodreczniki.pl/a/chemia-dla-przyszlosci---podsumowanie/Dr1CdwUGy

Chemia dnia codziennego – podsumowanie (Krzemionka; szkło; skały wapienne i skały gipsowe; cement, beton i zaprawa murarska; hydraty i zaprawa gipsowa; alotropia pierwiastków chemicznych; mydła i detergenty; środki czyszczące; emulsje; leki; chemiczne regulatory nastroju; napoje; przetwarzanie żywności – fermentacja; konserwowanie żywności; zdrowa dieta; zadania do wykonania, projekt badawczy; test sprawdzający z działów: Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego, Chemia środków czystości, Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia w kuchni):
https://epodreczniki.pl/a/chemia-dnia-codziennego---podsumowanie/D9o9z9f3w

Powietrze i inne gazy – podsumowanie (Czym jest powietrze? W jaki sposób można rozdzielić powietrze na składniki? Składniki powietrza – wybrane informacje. Azot, tlen i wodór – odkrycie, otrzymywanie i zastosowanie. Tlenek węgla(IV) – wykrywanie, otrzymywanie, zastosowanie. Identyfikacja gazów: tlenu, wodoru i tlenku węgla(IV). Zadania do wykonania. Projekt badawczy. Test sprawdzający do działu Powietrze i inne gazy):
https://epodreczniki.pl/a/powietrze-i-inne-gazy---podsumowanie/D19hhx9aw

Woda i roztwory wodne – podsumowanie (budowa cząsteczki wody; procesy zachodzące podczas rozpuszczania w wodzie; zawiesiny, koloidy, roztwory właściwe; czynniki wpływające na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie; roztwór stężony i rozcieńczony; rozpuszczalność substancji; stężenie procentowe roztworu; gęstość roztworu a jego masa i objętość; zasoby wodne Ziemi; sposoby oszczędzania wody; zadania do wykonania; projekt badawczy; test sprawdzający do działu Woda i roztwory wodne):
https://epodreczniki.pl/a/woda-i-roztwory-wodne---podsumowanie/DiFuEvxv2

Materiały dodatkowe:

Gra dydaktyczna DOMINO CHEMICZNE kwasy – wodorotlenki – sole:
https://www.odnpoznan.pl/pliki/...

Scenariusz lekcji, w trakcie której omawiane są działy chemii. Uczniowie poznają podstawową definicję chemii jako nauki:
http://www.scholaris.pl/zasob/58194

Celem lekcji jest poznanie charakteru chemicznego metanoaminy i benzenoaminy oraz określenie podobieństwa obu związków do amoniaku:
http://www.scholaris.pl/zasob/58656

Jak pracować z uczniami zdalnie na chemii? Kilka ciekawych propozycji dla nauczycieli - ODN Poznań:
https://www.odnpoznan.pl/...

Materiały chemia szkoła ponadpodstawowa, scenariusze lekcji, karty pracy:
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkoly-ponadpodstawowe/chemia/to-jest-chemia-zp

https://ucze.pl/zasoby/szkoly-ponadpodstawowe...

Doświadczenia chemiczne i ich opisy:

Burza w probówce:
http://chemvlog.pl/1-burza-w-probowce/

Reakcja manganianu(VII) potasu z gliceryną, spalanie mieszaniny fotobłyskowej:
http://chemvlog.pl/2-reakcja-manganianuvii-potasu-z-gliceryna-spalanie-mieszaniny-fotoblyskowej/

Węże Faraona:
http://chemvlog.pl/3-weze-faraona/

Reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera:
http://chemvlog.pl/4-reakcja-oscylacyjna-briggsa-rauschera/

Ryczący niedźwiedź – reakcja chloranu(V) potasu z węglem:

http://chemvlog.pl/5-ryczacy-niedzwiedz-reakcja-chloranuv-potasu-z-weglem/

Pirania – żarłoczny roztwór:
http://chemvlog.pl/6-pirania-zarloczny-roztwor/

Otrzymywanie piany – pasta do mycia zębów dla słonia:
http://chemvlog.pl/7-otrzymywanie-piany-pasta-do-mycia-zebow-dla-slonia/

Bawełna strzelnicza – spalanie azotanu(V) celulozy:
http://chemvlog.pl/8-bawelna-strzelnicza-spalanie-azotanuv-celulozy/

Duch w butelce:
http://chemvlog.pl/9-duch-w-butelce/

Ekologiczne węże Farona:
http://chemvlog.pl/10-ekologiczne-weze-farona/

Właściwości ciekłego tlenu:
http://chemvlog.pl/11-wlasciwosci-cieklego-tlenu/

Węże – ostatnie starcie (wąż z sacharozy i p-nitroaniliny):
http://chemvlog.pl/12-weze-ostatnie-starcie/

Fontanna chlorowodorowa:
http://chemvlog.pl/13-fontanna-chlorowodorowa/

Wulkan chemiczny:
http://chemvlog.pl/14-wulkan-chemiczny/

Wytapianie szkła w kuchence mikrofalowej:
http://chemvlog.pl/15-wytapianie-szkla-w-kuchence-mikrofalowej/

Podwodne fajerwerki – reakcja acetylenu z chlorem:
http://chemvlog.pl/16-podwodne-fajerwerki-reakcja-acetylenu-z-chlorem/

Sztuczny śnieg – właściwości poliakrylanu sodu:
http://chemvlog.pl/17-17-sztuczny-snieg-wlasciwosci-poliakrylanu-sodu/

Fioletowe pary jodu:
http://chemvlog.pl/18-fioletowe-pary-jodu/

Reakcja sodu z wodą:
http://chemvlog.pl/19-reakcja-sodu-z-woda/

Wytapianie mosiądzu w kuchence mikrofalowej:
http://chemvlog.pl/20-wytapianie-mosiadzu-w-kuchence-mikrofalowej/

Cyjanotypia – oldschoolowa technika fotograficzna:
http://chemvlog.pl/cyjanotypia/

Natychmiastowa krystalizacja:
http://chemvlog.pl/22-natychmiastowa-krystalizacja/

Wykrywanie śladów krwi:
http://chemvlog.pl/23-wykrywanie-sladow-krwi/

Piroforyczne właściwości żelaza oraz bizmutu:
http://chemvlog.pl/24-piroforyczne-wlasciwosci-zelaza-oraz-bizmutu/

Chemiczne świetliki:
http://chemvlog.pl/25-chemiczne-swietliki/

Posrebrzanie i pozłacanie monet:
http://chemvlog.pl/26-posrebrzanie-i-pozlacanie-monet/

Lustro srebrowe i miedziowe:
http://chemvlog.pl/27-lustro-srebrowe-i-miedziowe/

Znikający styropian:
http://chemvlog.pl/29-znikajacy-styropian/

Polimerowa piłeczka:
https://www.youtube.com/watch?v=dl1hVDLShow&feature=youtu.be


Flubber – superlepka ciecz:
http://chemvlog.pl/30-flubber-superlepka-ciecz/

Punkt potrójny i zamarzanie ciekłego azotu:
http://chemvlog.pl/31-punkt-potrojny-i-zamarzanie-cieklego-azotu/

Bijące serce rtęciowe:
http://chemvlog.pl/32-bijace-serce-rteciowe/

Zima w kolbie:
http://chemvlog.pl/33-zima-w-kolbie/

Świecąca fontanna:
http://chemvlog.pl/34-swiecaca-fontanna/

Lewitacja w polu magnetycznym:
http://chemvlog.pl/35-lewitacja-polu-magnetycznym/