Doradztwo zawodowe - przedszkole, klasa 1-3 szkoła podstawowa

scenariusze zajęć dla doradców zawodowych
https://www.zycieszkoly.com.pl/dzial/doradztwo-zawodowe

darmowe narzędzia do zdalnej edukacji
https://www.edukator.pl/

scenariusze lekcji, artykuły z czasopism, wybór książek (biblioteka oferuje wykonanie skanów na życzenie)
https://katalogi.pbp.poznan.pl/sowacgi.php?....

Zawody. Wierszyki o zawodach” - film prezentujący kilkanaście krótkich wierszyków dla przedszkolaków na temat zawodów - kluczowe pojęcia: praca, zawód, edukacja przedszkolna, wierszyki o zawodach
https://www.youtube.com/watch?v=U5yUDJqejyU

Piosenka Wujka Ogórka - Zawody” dla dzieci przedszkolnych - kluczowe pojęcia: piosenka o zawodach, zawód, praca, edukacja przedszkolna
https://www.youtube.com/watch?v=u_2RTNZvFrc

"Zawody - Kubusiowa bajeczka dla dzieci” - kluczowe pojęcia: wierszyki dla dzieci, zawód, praca, edukacja przedszkolna, bajeczka o zawodach
https://www.youtube.com/watch?v=K9TF6aefiUw

"Poznajemy miejsca pracy i różne zawody” - opowiadanie dla przedszkolaków - kluczowe pojęcia: bajka edukacyjna, zawód, praca, edukacja przedszkolna
https://www.youtube.com/watch?v=zYkJUgCDdyc

Zawód policjant” - film animowany dla przedszkolaków - kluczowe pojęcia: zawód policjanta, praca, bajka edukacyjna, edukacja przedszkolna
https://www.youtube.com/watch?v=pzAeFp5UhtY

Teatrzyk Maluszka "Zawody” - kluczowe pojęcia: zawód, praca, teatrzyk przedszkolaka, edukacja przedszkolna
https://www.youtube.com/watch?v=2En401v8myw