Uczeń cudzoziemski – wybór tekstów on-line

2022

Dzieci-uchodźcy : standardy, narzędzia diagnozy i wsparcie psychologiczne / opracowanie: Marta Piegat-Kaczmarczyk, Karolina Czerwińska, Agnieszka Kosowicz. Warszawa, 2022. 87 stron

Jędryka, Beata Katarzyna
Dobry start uczniów z doświadczeniem migracji / Beata Katarzyna Jędryka. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2022, nr 2, s. 29-46

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Knitter-Piątkowska, Anna
Doświadczenia z pracy z uczniem z Ukrainy w średniej szkole technicznej / Anna Knitter-Piątkowska. W: Uczyć Lepiej : czasopismo oświatowe. 2022/2023, nr 1, s. 9-11

Sygnatura: C-1022 (czytelnia)

 

Revkovych, Sofiya
Uczeń z Ukrainy – etapy adaptacji i formy wsparcia oferowane przez wychowawcę / Sofiya Revkovych. W: ePedagogika.pl, 2022

Ukraiński uczeń w polskiej szkole. W: Meritum : mazowiecki kwartalnik edukacyjny. 2022, 1, s. 1-80

2021

Edukacja elementarna uczniów z doświadczeniem migracji w Polsce i Czechach : doświadczenia – wnioski – rekomendacje – zasoby / grupa badawcza: Polska: Michał Nowosielski [i inni]. Płock, 2021. 34 strony

Gulińska, Aleksandra
Wsparcie ucznia z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole / Aleksandra Gulińska. W: Rozprawy Społeczne. 2021, nr 2, s. 40-54

Konwerska, Swietłana
W jaki sposób obecność asystentki międzykulturowej w szkole wpływa na dzieci z doświadczeniem migracji / Swietłana Konwerska. W: Asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy w szkołach. 2021. 2 strony

Jędryka, Beata Katarzyna
Jesteśmy wśród was : polska szkoła oczami uczniów z doświadczeniem migracji oraz ich rodziców / Beata Katarzyna Jędryka. Warszawa, 2021. 56 stron

Mierzyńska, Anna
Państwo nie dba o integrację imigrantów : MEN się tym nie interesuje, wzorcową szkołę zamknięto / Anna Mierzyńska. W: OKO.press, 2021

2020

Baranowska, Aneta Sylwia
Bariery integracji uczniów cudzoziemskich ze środowiskiem szkolnym / Aneta Sylwia Baranowska. W: Studia Edukacyjne. Nr 59 (2020), s. 215-236

Sygnatura: C-565 (czytelnia)

Cudzoziemcy w Polsce : podręcznik dla osób pracujących z imigrantami / redakcja Małgorzata Budyta-Budzyńska. Warszawa ; [Chorzów], 2020. 208 stron
Sygnatura: 326027 (wypożyczalnia)

Czerniejewska, Izabela
Dziecko cudzoziemskie w środowisku szkolnym / Izabela Czerniejewska. W: Uczyć Lepiej : czasopismo oświatowe. 2020/2021, nr 1, s. 18-19

Sygnatura: C-1022 (czytelnia)

Drozdowicz, Jarema
Migrujące podmioty : relacje, konteksty i przyszłość problemu zróżnicowania kulturowego w edukacji / Jarema Drozdowicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2020, nr 2, s. 28-38

Dzieci migrantów w polskim systemie edukacji : problemy w diagnozowaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Barbara Ostafińska-Molik, Joanna Olszewska-Gniadek. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 135-153

Edukacja międzykulturowa w edukacji wczesnoszkolnej: perspektywa historyczno-pedagogiczna i dobre praktyki nauczycieli na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej „Mieszko” w Poznaniu / Jakub Adamczewski, Joanna Płonka. W: Biuletyn Historii Wychowania. Nr 43 (2020), s. 151-166

Kovalyshyna, Nataliia
Doświadczenia koordynatorki do spraw uczniów z doświadczeniem migracyjnym / Nataliia Kovalyshyna. W: Asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy w szkołach. 2020. 3 strony

Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców : informacja o wynikach kontroli / NIK. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. Warszawa, 2020. 103 strony

Melnyk, Solomiia
Jak obecność asystentki międzykulturowej w szkole pomaga we współpracy z rodzicami? / Solomiia Melnyk. W: Asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy w szkołach. 2020. 3 strony

Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Na uchodźczej ścieżce : doświadczenie przymusowej migracji w procesie edukacji formalnej / Anna Młynarczuk-Sokołowska. W: Forum Pedagogiczne. 2020, nr 2, s. 147-163

Młynarczuk-Sokołowska, Anna
„Uważnić” głos dzieci i młodzieży ze środowisk przymusowych migrantów : wybrane aspekty etyczne i metodologiczne badania doświadczeń udziału w szkolnej edukacji / Anna Młynarczuk-Sokołowska. W: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. 2020, nr 1, s. 107–139

Nowak-Kowalczyk, Dorota
Poznajmy się : zaakceptujmy różnorodność / Dorota Nowak-Kowalczyk. W: Uczyć Lepiej : czasopismo oświatowe. 2020/2021, nr 1, s. 20-21

Sygnatura: C-1022 (czytelnia)

Potoniec, Katarzyna
Asystent międzykulturowy w procesie międzykulturowego otwierania się szkoły / Katarzyna Potoniec. W: Kultura i Edukacja. 2020, nr 3, s. 154-167

Struhanets, Mariia
Jak współpracować ze społecznością szkolną? / Mariia Struhanets. W: Asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy w szkołach. 2020. 3 strony

Vychivska, Larysa
Jak współpracować z nauczycielką i rodzicami? / Larysa Vychivska. W: Asystentki i asystenci międzykulturowi oraz romscy w szkołach. 2020. 3 strony

2019

Dąbrowa, Ewa
Segregacja czy integracja? – sytuacja uczniów ze słabą znajomością języka polskiego w oddziałach przygotowawczych / Ewa Dąbrowa. W: Przestrzenie międzykulturowe w badaniach i praktyce edukacyjnej. Białystok, 2019. S. 227-246

Gancarz, Aleksandra
Wsparcie dzieci współczesnych polskich repatriantów w adaptacji szkolnej / Aleksandra Gancarz. W: Edukacja Międzykulturowa. 2019, nr 2, s. 255-265

Jaworska, Dorota
Edukacja uczniów migrujących w perspektywie miejskiej polityki integracyjnej w Gdańsku / Dorota Jaworska. W: Edukacja : kwartalnik. 2019, 3, s. 29-41

Sygnatura: C-482 (czytelnia)

Kamińska, Krystyna
Dzieci repatriantów z Kazachstanu w polskiej przestrzeni edukacyjnej – trudny powrót do korzeni / Krystyna Kamińska. W: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny. 2019, nr 1, s. 193-214

Kamińska, Krystyna
Edukacja dzieci z doświadczeniami migracyjnymi w polskiej szkole : problemy i wyzwania / Krystyna Kamińska. W: Edukacja : kwartalnik. 2019, 3, s. 18-28

Sygnatura: C-482 (czytelnia)

Mikulska, Anna
Chińscy uczniowie w polskiej szkole / Anna Mikulska. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2019, nr 4, s. 33-41

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Nowak, Marta K.
„Niegrzeczne? One wyją z bólu” : dla uchodźczych dzieci polska szkoła to kolejna trauma : jak pomóc? / Marta K. Nowak. W: OKO.press, 2019

Rola motywacji w procesie uczenia się języka przez uczniów z doświadczeniem migracji – Metoda JES-PL / Małgorzata Pamuła-Behrens, Katarzyna Morena. W: Neofilolog : czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. 2019, nr 2, 43-60

Różnorodność i inkluzja w edukacji – wybrane aspekty wspierania uczniów z doświadczeniem migracji / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. W: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa, 2019. S. 278-287

Spotkania z kulturą polską na dodatkowych lekcjach języka polskiego dla uczniów powracających z emigracji / Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2019, nr 4, s. 11-17
Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Stankiewicz, Katarzyna
Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym. Na przykładzie migracji powrotnych / Katarzyna Stankiewicz. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 248-262

Starczewska, Krystyna
Inny nie znaczy obcy / Krystyna Starczewska. W: Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej. 2019, nr 2, s. 54-56
Sygnatura: C-1008 (czytelnia)

Szulgan, Alina
Praca z dziećmi cudzoziemskimi w polskiej szkole : metody działania i własne doświadczenia / Alina Szulgan. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2019, nr 4, s. 55-59

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Tu, Katarzyna
Dzieci z innego świata w szkole : rola asystenta kulturowego w szkole / Katarzyna Tu. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2019, nr 4, s. 49-53

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Uczeń reemigrant w polskiej szkole – teoria a praktyka : studium przypadku / Anna Peza, Grażyna Przechodzka. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2019, nr 4, s. 19-26
Sygnatura: C-259 (czytelnia)

2018

Hajduk-Gawron, Wioletta
Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej / Wioletta Hajduk-Gawron. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2018, nr 2, s. 19-25

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Hajduk-Gawron, Wioletta
Uczniowie cudzoziemscy w polskim systemie edukacyjnym – doświadczenia śląskich szkół z perspektywy osób przyjmowanych i środowiska przyjmującego / Wioletta Hajduk-Gawron. W: Postscriptum Polonistyczne. 2018, 2, s. 187-203

Herudzińska, Małgorzata Helena
Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole : portret(y), wyzwania i problemy / Małgorzata H. Herudzińska. W: Wychowanie w Rodzinie. T. 17 (2018), s. 187-209

Kompetencje międzykulturowe nauczycieli w wielokulturowych miastach Warszawa-Berlin : przewodnik dobrych praktyk dla nauczycieli / autorzy: Ewa Dąbrowa [i inni]. Warszawa, [2018]. 130, [1] strona

Kulturowe konteksty dzieciństwa : szkice antropologiczno-pedagogiczne / Adela Kożyczkowska, Anna Młynarczuk-Sokołowska. Gdańsk, 2018. 326 stron
Sygnatura: 319838 (wypożyczalnia)

Metoda nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji : Metoda JES-PL – matematyka / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska. Kraków, 2018. 239 stron

Pamuła-Behrens, Małgorzata
Język edukacji szkolnej w integracyjnym modelu wsparcia ucznia z doświadczeniem migracji w rodzinie / Małgorzata Pamuła-Behrens. W: Postscriptum Polonistyczne. 2018, 2, s. 171-186

Psychologiczne aspekty pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym / Paulina Szydłowska, Joanna Durlik. W: Postscriptum Polonistyczne. 2018, 2, s. 157-169

Seretny, Anna
Język szkolnej edukacji w perspektywie glottodydaktycznej – zarys problematyki / Anna Seretny. W: Postscriptum Polonistyczne. 2018, 2, s. 139-156

Sołtan-Kościelecka, Klara
Klasy powitalne : realna szansa na poprawę warunków kształcenia cudzoziemców czy pozorne rozwiązanie? / Klara Sołtan-Kościelecka. W: Biuletyn Migracyjny. Nr 57 (2018) s. 8-9

Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji : diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski / Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak. W: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. Nr 21 (2018), s. 89-104

2017

Dziecko "inne" kulturowo w Polsce : z badań nad edukacją szkolną / Edyta Januszewska, Urszula Markowska-Manista. Warszawa, 2017. 435, [1] strona
Sygnatura: 319207 (wypożyczalnia)

Edukacja językowa dzieci imigrantów : perspektywa glottodydaktyki interkulturowej / Marta Krasuska-Betiuk, Marta Kotarba. W: Kryzys migracyjny. T. 2, Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. Warszawa, 2017. S. 70-94

Edukacja wielokulturowa szansą na integrowanie uchodźców ze społecznością lokalną / Stanisława Nazaruk, Anna Klim-Klimaszewska. W: Studia Edukacyjne. Nr 43 (2017), s. 153-164
Sygnatura: C-565 (czytelnia)

Januszewska, Edyta
Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją / Edyta Januszewska. W: Studia Edukacyjne. Nr 43 (2017), s. 129-152

Sygnatura: C-565 (czytelnia)

Kawa, Magdalena
Dziecko uchodźcze w polskiej szkole : przykłady działań wspierających edukację zrealizowanych przez Stowarzyszenie dla Ziemi / Magdalena Kawa. W: Kryzys migracyjny. T. 2, Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. Warszawa, 2017. S. 134-152

Sygnatura: 319216 (wypożyczalnia)

Majcher-Legawiec, Urszula
Na przerwie i na lekcji – język specjalistyczny w edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym / Urszula Majcher-Legawiec. W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. T. 24 (2017), s. 243–259

Stepaniuk, Joanna
Uczeń odmienny kulturowo w szkole : problem czy wyzwanie edukacyjne? / Joanna Stepaniuk. W: Kryzys migracyjny. T. 2, Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna. Warszawa, 2017. S. 117-133

Sygnatura: 319216 (wypożyczalnia)

W polskiej szkole : materiały do pracy z uczniami z doświadczeniem migracji : przewodnik / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska. [Kraków, 2017]. 55 stron

Wspieranie uczniów cudzoziemskich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście indywidualizacji pracy i wymagań szkolnych / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. W: Dzieci z trudnościami rozwojowymi w młodszym wieku : indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w procesie wspierania dzieci / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. Warszawa, 2017. S. 121-146

2016

Borkowska, Aleksandra
Psychologiczne aspekty migracji w rozwoju dziecka / Aleksandra Borkowska. W: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych. Warszawa, 2016. S. 101-123

Sygnatura: 315393, 315628 (wypożyczalnia)

Edukacja dzieci imigrantów w Gdańsku – od interwencji do miejskiej polityki społecznej / Dorota Jaworska , Alieva Khedi. W: Studia Pedagogiczne. T. 69 (2016), s. 251-266

Kompetencje międzykulturowe : materiały edukacyjne dla rad pedagogicznych / pod redakcją Marzeny Rafalskiej. Warszawa, 2016. 92 strony

Markowska-Manista, Urszula
Praca z uczniem z trudnościami adaptacyjnymi : specyfika różnic kulturowych i zmiany środowiska edukacyjnego / Urszula Markowska-Manista. W: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych. Warszawa, 2016. S. 125-148

Sygnatura: 315393, 315628 (wypożyczalnia)

Młynarczuk-Sokołowska, Anna
Praca z grupą zróżnicowaną kulturowo - wybrane zagadnienia / Anna Młynarczuk-Sokołowska. W: Edukacja w warunkach wielokulturowości : konteksty społeczno-metodyczne. Gdańsk, 2016. S. 298-316

Sygnatura: 317521 (wypożyczalnia)

Obecność uchodźców w małych gminach : doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci / [raport opracowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich]. Wydanie I. Warszawa, 2016. 47 stron

Smoter, Katarzyna
Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi / Katarzyna Smoter. W: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. 2016, nr 4, s. 51-66

 

Szybura, Agata
Nauczanie języka polskiego dzieci imigrantów, migrantów i reemigrantów / Agata Szybura. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2016, nr 1, s. 112-117

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Szybura, Agata
Potrzeby językowe uczniów przybywających z zagranicy w zakresie nauczania języka polskiego / Agata Szybura. W: Języki Obce w Szkole : angielski, francuski, niemiecki, łaciński : czasopismo dla nauczycieli. 2016, nr 2, s. 99-105

Sygnatura: C-259 (czytelnia)

Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego / Urszula Markowska-Manista, Ewa Dąbrowa. W: Edukacja Międzykulturowa. Nr 5 (2016), s. 34-51

Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole : problemy, wyzwania i egzemplifikacje działań metodycznych / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. W: Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych. Warszawa, 2016. S. 149-171
Sygnatura: 315393, 315628 (wypożyczalnia)

Zrozumieć Innego : międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. Wydanie II. Białystok, 2016. 116 stron

2015

Butarewicz-Głowacka, Agata
Nie(równość) szans edukacyjnych uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole – komunikat z badań / Agata Butarewicz-Głowacka. W: Parezja : czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. 2015, nr 2, s. 101-117

Dzieci i młodzież z tłem migracyjnym / Redakcja. W: Inspiracje Psychologiczne : magazyn psychologiczny. 2015

Kozakoszczak, Agnieszka
Asystentka międzykulturowa /asystent międzykulturowy w szkole – doświadczenia, wnioski, rekomendacje / Agnieszka Kozakoszczak. Warszawa, 2015. 28, [6] stron

Międzykulturowość w szkole : poradnik dla nauczycieli i specjalistów / pod redakcją Kingi Białek. Warszawa, 2015. 64 strony
Sygnatura: 312706 (wypożyczalnia)

Migracja, tożsamość, dojrzewanie : adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym / pod redakcją Natalii Klorek i Katarzyny Kubin, Warszawa, 2015. 275, [12] stron

(Nie)łatwe powroty do domu? : funkcjonowanie dzieci i młodzieży powracających z emigracji / Halina Grzymała-Moszczyńska [i inni]. Wydanie I. Warszawa, 2015. 170 stron
Sygnatura: 315679 (wypożyczalnia)

Od słów do czynów : raport z badania dotyczącego sytuacji konfliktowych w szkołach przyjmujących dzieci z doświadczeniem migracji / Jan Świerszcz. Warszawa, 2015. 45 stron

Obecność uchodźców w małych gminach : doświadczenia Góry Kalwarii i Podkowy Leśnej w integracji uchodźców i edukacji ich dzieci / Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, 2015. 45 stron

Równy dostęp do edukacji a znajomość języka polskiego – system nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce : wnioski z badania / Katarzyna Kubin, Ewa Pogorzała. Warszawa, 2015. 51 stron

Strzelecka-Misonne, Agata
Wybrane zagadnienia związane z kształtowaniem się tożsamości kulturowej dzieci w warunkach migracji – perspektywa rodzic / Agata Strzelecka-Misonne. Warszawa, 2015. 29 stron

Uczniowie z różnych kultur w szkole / [redaktor Bogumiła Lachowicz]. Warszawa, 2015. 39 stron
Sygnatura: 313109 (wypożyczalnia)

2014

Elastyczne metody wprowadzania do szkół dzieci z doświadczeniem migracyjnym – przykłady, praktyki / Aleksandra Gulińska, Alicja Kawka. Warszawa, 2014. [19] stron

Fihel, Agnieszka
Koszt edukacji cudzoziemskich dzieci / Agnieszka Fihel. W: Biuletyn Migracyjny. Nr 49 (2014), s. 8

Fiok, Elżbieta
Osiem kroków, czyli kilka praktycznych rad / Elżbieta Fiok. Warszawa, [2014]. 23 strony

Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców / Katarzyna Górska, Leandra Korczak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2014, 4, s. 18-32

Jurek, Anna
Psychologiczne aspekty doświadczeń migracyjnych u dzieci i młodzieży / Anna Jurek. Warszawa, 2014. 32 strony

Kosiorek, Małgorzata
Sytuacja dzieci imigrantów w świetle polskiej polityki oświatowej / Małgorzata Kosiorek. W: Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości. Łódź, 2014. S. 69-76

Masłowska, Marta
Doświadczenia i zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych w pracy z dziećmi i młodzieżą z doświadczeniem migracyjnym / Marta Masłowska. Warszawa, 2014. 40 stron

Nowak, Małgorzata
Szkoła wobec wyzwań migracyjnych: uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak. Warszawa, 2014. 21 stron

Raport z badania systemu nauczania dzieci cudzoziemskich języka polskiego jako drugiego/obcego w szkołach w Polsce / Katarzyna Kubin, Ewa Pogorzała. Warszawa, 2014. 88 stron

Równe traktowanie po omacku : raport z badania dotyczącego zjawiska wykluczenia dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce oraz podejmowanych działań zmierzających do ich integracji / autorka raportu: Katarzyna Kubin, współpraca: Jan Świerszcz. Warszawa, 2014. 130 stron

Szkoła integracji międzykulturowej : model pracy międzykulturowej WISE i przykładowe scenariusze zajęć / Marta Piegat-Kaczmarczyk, Zuzanna Rejmer, Agnieszka Kosowicz. [Warszawa, 2014]. 90 stron

Uczniowie Imigranci – wyzwanie dla narodowej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu ‘Portfolio of Integration’ (POI) / Wanda Baranowska, Małgorzata Kosiorek. W: Przegląd Badań Edukacyjnych. Nr 18 (2014), s. 233-247

2013

Dzieci uchodźcze w polskiej szkole : wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy / Katarzyna Gmaj, Krystyna Iglicka, Bartłomiej Walczak. Wydanie pierwsze. Warszawa, 2013. 114 stron

Mentoring rówieśniczy w szkole : od teorii do praktycznego zastosowania wobec uczniów cudzoziemskich / Agata Butarewicz, Katarzyna Potoniec. Białystok, 2013. 87 stron
Sygnatura: 313324, 313325 (wypożyczalnia)

Razem i osobno : edukacja wczesnoszkolna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczycieli / Teresa Czupajło, Maria Dudek. [Katowice, po 2012]. 157 stron

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji : Raport RPO / Rzecznik Praw Obywatelskich. Warszawa, 2013. 59 stron

Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności / [Krystian Barzykowski i inni]. Warszawa, 2013. 143 strony
Sygnatura: 307495, 307496 (wypożyczalnia); B 18 306668 (czytelnia)

2012

Barkinhoeva, Zaira
Doświadczenia i refleksje pomocy nauczyciela w warszawskim gimnazjum / Zaira Barkinhoeva. Warszawa, 2012. 17 stron

Dziecko migranckie w naszej klasie : rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli / autorzy: Bogumiła Chisi [i inni]. Warszawa, [ok. 2012]. 23 strony

Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji : przykłady praktyczne / pod redakcją Natalii Klorek i Katarzyny Kubin. Warszawa, 2012. 245, [1] strona
Sygnatura: I-E-d-266 310404 (czytelnia)

Pogorzała, Ewa
Sytuacja prawna uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskim systemie oświaty / Ewa Pogorzała. Warszawa, 2012. 35 stron

Pogorzała, Ewa
Zasady finansowania kształcenia uczniów i uczennic cudzoziemskich w polskim systemie oświaty / Ewa Pogorzała. Warszawa, 2012. 29 stron

2011

Górska, Małgorzata
Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska. W: Meritum : mazowiecki kwartalnik edukacyjny. 2011, 1, s. 21-29

Imigranci? Zapraszamy… / Katarzyna Kubin, Jan Świerszcz. W: Czytanki o edukacji : dyskryminacja. Wydanie I. Warszawa, 2011. S. 62-83

Kubin, Katarzyna
Edukacja dzieci z doświadczeniem migracyjnym : opis i analiza trudności i wyzwań z perspektywy instytucjonalnej szkoły w Polsce / Katarzyna Kubin. Warszawa, 2011. 30 stron

Praca z uczniem cudzoziemskim : pakiet szkoleniowy dla nauczycieli / [redakcja Ewa Pawlic-Rafałowska]. Warszawa, 2011. 32 strony

Praca z uczniem cudzoziemskim : przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów / [autorzy: Anna Bernacka-Langier i inni]. Warszawa, 2011. 172 strony

Wyzwania dla szkoły różnorodnej : wstępna analiza mechanizmów wykluczania dzieci i rodzin migranckich w strukturach szkoły w Polsce / Katarzyna Kubin, Jan Świerszcz. W: Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań : praca zbiorowa. Kraków, 2011. S. 127-150

2010

Błeszyńska, Krystyna M.
Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły : raport z badań / Krystyna M. Błeszyńska. Warszawa, 2010. 149 stron

Czerniejewska, Izabela
Cudzoziemiec jako uczeń i student : integracja w obszarze poznańskiej edukacji / Izabela Czerniejewska. W: Od gości do sąsiadów : integracja cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Poznaniu w edukacji, na rynku pracy i w opiece zdrowotnej. Wydanie pierwsze. Poznań, 2010. S. 57-98

„Inny” w polskiej szkole : poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi / [autorzy: Anna Bernacka-Langier i inni]. Warszawa, ©2010. 219 stron

Ku wielokulturowej szkole w Polsce : pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III etapu kształcenia (w szkołach m.st. Warszawy) / [autorzy: Anna Bernacka-Langier i inni]. Warszawa, 2010. 164 strony

Kubin, Katarzyna
Praca z klasą wielokulturową : praktyczne wskazówki dla nauczycieli / Katarzyna Kubin. [Warszawa], 2010. 8 stron

Lachowicz, Bogumiła
Asystent międzykulturowy – nowe rozwiązanie starych problemów : przykład z Coniewa / Bogumiła Lachowicz. Warszawa, 2010. 18 stron

Szelewa, Dorota
Integracja a polityka edukacyjna / Dorota Szelewa. Warszawa, [2010]. 43 strony

2009

Błeszyńska, Krystyna M.
Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych – perspektywa szkoły : raport z badań / Krystyna M. Błeszyńska. Warszawa, 2009. 144 strony

Chrzanowska, Aleksandra
Asystent kulturowy – innowacyjny model pracy w szkołach przyjmujących dzieci cudzoziemców / Aleksandra Chrzanowska. Warszawa, 2009

Uchodźca, mój dobry sąsiad / Izabela Czerniejewska, Agnieszka Kosowicz, Agata Marek. Kraków, 2009. 134, [2] strony
Sygnatura: 298280 299783, 299784 (wypożyczalnia)

2006

Głowacka-Grajper, Małgorzata (1976- )
Dobry gość : stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich / Małgorzata Głowacka-Grajper. Wydanie pierwsze. Warszawa, 2006. 202 strony

Sygnatura: 293550 (wypożyczalnia)