Doradztwo zawodowe - klasa 4-8 szkoła podstawowa

materiały edukacyjne dla klasy VII szkoły podstawowej
https://www.ore.edu.pl/2017/09/doradztwo-zawodowematerialy-edukacyjne-do-szkoly-podstawowej/

przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami
https://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

scenariusze zajęć dla doradców zawodowych
https://www.zycieszkoly.com.pl/dzial/doradztwo-zawodowe

pakiet edukacyjny dla doradców zawodowych, scenariusze lekcji, artykuły z czasopism, wybór książek (biblioteka oferuje wykonanie skanów na życzenie)
https://www.pbp.poznan.pl/node/1981

scenariusze lekcji, artykuły z czasopism, wybór książek (biblioteka oferuje wykonanie skanów na życzenie)
https://katalogi.pbp.poznan.pl/sowacgi.php?...

darmowe narzędzia do zdalnej edukacji
https://www.edukator.pl/

scenariusze lekcji, karty pracy, prezentacje, ćwiczenia
https://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,26,Przedsiebiorczosc

scenariusze lekcji, karty pracy, prezentacje, ćwiczenia
https://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,38,Wybor-zawodu

"Innowacje - kompetencje kluczowe - rynek pracy” - konferencja dla nauczycieli - kluczowe pojęcia: poradnictwo zawodowe, doradztwo orientacja zawodowa
https://www.ore.edu.pl/2020/05/e-konferencja-z-cyklu-szkoly-cwiczen-w-dzialaniu-na-temat-innowacje-kompetencje-kluczowe-rynek-pracy

„Drogi Zawodowe” - filmy dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej - kluczowe pojęcia: zawód, kariera, umiejętności, zdolności, zainteresowania, samoocena
https://www.youtube.com/results?search_query=drogi+zawodowe

“ORE - kształcenie zawodowe” - ok. 600 filmów dla klas VI-VIII - kluczowe pojęcia: kwalifikacje, egzaminy zawodowe, predyspozycje, praca, zawód, ścieżka kariery, kształcenie zawodowe
https://www.youtube.com/user/koweziu/videos

“Wchodzę w to” - cykl filmów dla klas VII-VIII - Filip Chajzer, ze specyficznym poczuciem humoru, wciela się w różne zawody - kluczowe pojęcia: praca, zawód, kwalifikacje, predyspozycje, zarobki
https://www.youtube.com/results?search_query=wchodz%C4%99+w+to

“Dobry Zawód - Fajne Życie” - filmy dla klas VII-VIII prezentujące wypowiedzi osób pracujących w danym zawodzie, uczniów uczących się zawodu oraz ich nauczycieli - kluczowe pojęcia: predyspozycje, umiejętności, kompetencje, kwalifikacje, zawód, praca
https://www.youtube.com/channel/...

“Odkryj zawody przyszłości” - karty do zajęć i przykłady ich wykorzystania w kl. IV-VIII - kluczowe pojęcia: karty zawodów, gry dydaktyczne, zawód, praca
https://mapakarier.org/inspirations/idea/20/odkryj...

Katalog centralny Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej – kluczowe pojęcia: bibliografia, poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe, praca, zawód
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=find-b...

Katalog Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej - Baza czasopism edukacyjnych - kluczowe pojęcia: bibliografia, kartoteka zagadnieniowa, praca, zawód, doradztwo zawodowe, poradnictwo zawodowe
https://aleph.dbp.wroc.pl/F?func=...

“INFOdoradca+. Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych technologii” - kluczowe pojęcia: baza zawodów, rynek pracy, podręcznik, kształcenie zawodowe, projekt, klasyfikacja zawodów
http://www.infodoradca.edu.pl/

“Doradztwo edukacyjno-zawodowe: Postaw na przyszłość” - kluczowe pojęcia: rynek pracy, kształcenie na odległość, doradztwo zawodowe, kształcenie zawodowe, zawody rzemieślnicze, ścieżki kształcenia, programy nauczania, pomoce dydaktyczne
https://doradztwo.ore.edu.pl

“Doradztwo zawodowe” - kluczowe pojęcia: doradca zawodowy, coaching kariery, doradztwo dla młodzieży, planowanie kariery
https://doradcazawodowy.eu/doradztwo-zawodowe/

“E-pedagogika - doradztwo zawodowe” - kluczowe pojęcia: kompetencje społeczne, uczeń ze SPE, doradca zawodowy, Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, preorientacja zawodowa, ścieżki kariery, scenariusze zajęć, zainteresowania, szkoła podstawowa, szkoła branżowa, edukacja przedszkolna
https://epedagogika.pl/doradztwo-zawodowe-283#

“Mapa karier. Interaktywne i darmowe narzędzie doradztwa zawodowego w szkole” - kluczowe pojęcia: ścieżki kariery, zawody, gry edukacyjne, scenariusze zajęć, interaktywność
https://mapakarier.org/

“Droga do sukcesu - scenariusze zajęć” dla wszystkich etapów kształcenia, kluczowe pojęcia: zawody, samopoznanie, planowanie kariery, planowanie celów, prezentacja, wizerunek, praca, komunikacja interpersonalna, kariera zawodowa, kariera edukacyjna, edukacja przedszkolna
https://www.wckp.lodz.pl....

“Scenariusze zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” - kluczowe pojęcia: komunikacja interpersonalna, kreatywność, planowanie, zarządzanie, autoprezentacja, kompetencje psychospołeczne, szkoła średnia, szkoła podstawowa
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc...

“Scenariusze zajęć: Doradztwo zawodowe” - kluczowe pojęcia: kariera, pracodawca, rozmowa rekrutacyjna, poradnictwo zawodowe, rynek pracy, karty pracy, kształcenie zawodowe
http://pzp.edu.pl/!pliki/doc/OTK_2014/...

“Zbiór scenariuszy dla doradców zawodowych oraz osób pracujących z młodzieżą” - kluczowe pojęcia: kompetencje zawodowe, samopoznanie, komunikacja interpersonalna, kreatywność, podejmowanie decyzji, praca zespołowa, system kształcenia, kompetencje kluczowe
http://www.spoldzielnie.org/uploaded/...

“Wykorzystanie metod kreatywnych w przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu. Propozycje rozwiązań metodycznych” - kluczowe pojęcia: doradztwo zawodowe, metody pracy, doradca zawodowy, ścieżki kształcenia, projektowanie kariery, Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego, metodyka nauczania
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl/publikacje/...

“Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” - scenariusze dla klas VII-VIII - kluczowe pojęcia: praca, zawód, kariera, umiejętności, zainteresowania, zdolności, charakter
https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie....

“Mądrze zaplanuj swoją przyszłość” - prezentacje multimedialne dla klas VII-VIII - kluczowe pojęcia: planowanie kariery, praca, zawód, predyspozycje, zdolności
https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/madrze-zaplanuj-swoja-przyszlosc/6357-madrze-zaplanuj-swoja