Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej (21 maja)

plakat promujący Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, właściwie Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, to święto obchodzone 21 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/249 z 22 grudnia 2002 w myśl Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej uchwalonej na 31 Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w dniu 2 listopada 2001 roku. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego jako obszarów stanowiących platformę do skutecznego dialogu. Źródło: Wikipedia

Zobacz w zbiorach Biblioteki publikacje w związane z różnorodnością kulturową

Zobacz Powszechną Deklarację o Różnorodności Kulturowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Zobacz Konwencję w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego

 

Ciekawe linki:

 

Czym są kompetencje wielokulturowe – materiały edukacyjne

Przeczytaj artykuł Społeczeństwo wielokulturowe - polskie stereotypy, kompleksy, nadzieje

Przeczytaj artykuł Wielokulturowość we współczesnych polskich
badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki