Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego dla uczczenia 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

8 grudnia 2022 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego, „oddając hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu żydowskiego”.

Zobacz uchwałę

Zobacz publikacje w zbiorach Biblioteki:

Getto warszawskie

Powstanie w getcie warszawskim

 

Zobacz też:

Muzeum Getta warszawskiego

Powstanie w getcie warszawskim - informacje historyczne na stronie POLIN Muzeum Historii żydów Polskich

Powstanie w getcie warszawskim – na stronie Wirtualny Sztelt

Powstanie w Getcie Warszawskiem 19 kwietnia – 16 maja 1943 r. - informacje na stronie Muzeum II Wojny Światowej