Rok 2024 Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka

Uchwałą Sejmu RP z dnia 28 lipca 2023 r. rok 2024 ustanowiono Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

1 stycznia br. mija 120 rocznica urodzin tego związanego z Poznaniem i Wielkopolską duchownego, nazywanego „Niezłomnym Żołnierzem Kościoła”.

Zobacz uchwałę

Abp Antoni Baraniak urodził się 1 stycznia 1904 r. w Sebastianowie koło Śremu. Jako młody chłopak kształcił się w szkołach salezjańskich. W roku 1925 złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Salezjańskim, a po dalszej nauce w 1930 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Był sekretarzem prymasa kard. Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, a w latach 1957-1977 –metropolitą poznańskim.

W nocy z 25 na 26 września 1953 r. został aresztowany razem z prymasem Wyszyńskim. Osadzono go w Areszcie Śledczym na Mokotowie przy ul. Rakowieckiej, gdzie przez trzy lata poddawany był brutalnemu śledztwu przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa.

Jego postawa podczas aresztowania i bezlitosnych tortur była dowodem męstwa i niezłomności. Pracownicy UB postawili sobie za cel, by głodzeniem, torturami i przetrzymywaniem w nieludzkich warunkach wymusić na więźniu zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego procesu internowanego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zamysł ten nie powiódł się.

Przeczytaj

Więcej o aresztowaniu i uwięzieniu abp Antoniego Baraniaka przeczytasz na stronach Przystanku Historia oraz Stacja Kreacja

Warto obejrzeć filmy dokumentalne poświęcony temu niezłomnemu kapłanowi:

Film o abp Antonim Baraniaku

Goniec Historyczny IPN - odc. 5 (arcybiskup Antoni Baraniak, Jerzy Popiełuszko)

 

Arcybiskup jest kandydatem do wyniesienia na ołtarze. W październiku 2017 roku arcybiskup Stanisław Gądecki poinformował o zamiarze rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykułach:

Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny abp. Baraniaka

Ruszył proces beatyfikacyjny abp. Antoniego Baraniaka

" (…) by codzienność nabrała właściwego kształtu" – modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Antoniego Baraniaka

 

Fotografie abp Antoniego Baraniaka w zbiorach Polony