Edukacja dla bezpieczeństwa – III etap edukacyjny

System obrony państwa, bezpieczeństwo państwa - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/uwarunkowania-bezpieczenstwa-panstwa/D3wgiGR7m

Zadania obrony cywilnej i ochrona ludności - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/zadania-obrony-cywilnej-i-ochrona-ludnosci/D10HNqVXT

Polityczne i militarne warunki bezpieczeństwa państwa - film

https://youtu.be/vS0kQkN84uk

Notatka (pdf)

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Prezentacja Prezi

https://prezi.com/2ue1_5i-hcqk/polityczne-i-militarne-warunki-bezpieczenstwa-panstwa/

Książka (pdf)

Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : wymiar polityczno-prawny i społeczny / redakcja naukowa Marek Gąska, Mariusz Paździor. Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe. Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2015

http://www.wydawnictwo.wsei.eu/index.php...

Artykuł - Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim -  jakie znaczenie dla bezpieczeństwa RP ma członkostwo w organizacjach międzynarodowych

https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/15-lat-polski-w-nato/polska-w-sojuszu-polnoc/5295,Korzysci-i-inicjatywy.html

System bezpieczeństwa narodowego – ogólna charakterystyka - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/system-bezpieczenstwa-narodowego---ogolna-charakterystyka/DOLWkbFOO

Kierowanie bezpieczeństwem narodowym - artykuł

https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa-n/kierowanie-bezpieczenst/5975,Kierowanie-bezpieczenstwem-narodowym.html

System kierowania bezpieczeństwem narodowym - prezentacja Prezi

https://prezi.com/nrxsqkvrjc4o/system-kierowania-bezpieczenstwem-narodowym/

System bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - prezentacja Prezi

https://prezi.com/p/mcra3thnxlv_/system-bezpieczenstwa-narodowego-rzeczypospolitej-polskiej/

Akty prawne i dokumenty strategiczne - zbiór
https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/akty-prawne-i-dokumenty-1/5973,Akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne.html

Akty prawne – Obronność
http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/...

Zadania prezydenta, parlamentu i rady ministrów w dziedzinie obronności

Podział podsystemu kierowania obronnością RP - schemat (ilustracja)
http://static.scholaris.pl/main-file/...

Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/podsystem-kierowania-bezpieczenstwem-narodowym/D8ALlpS4h

Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa - artykuł

https://www.bbn.gov.pl/pl/prezydenta-rp/kompetencje-w-zakresie/6076,Kompetencje-Prezydenta-RP-w-zakresie-bezpieczenstwa-i-obronnosci-panstwa.html

Kierowanie bezpieczeństwem narodowym - artykuł

https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa-n/kierowanie-bezpieczenst/5975,Kierowanie-bezpieczenstwem-narodowym.html

Siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, zadania, struktura, wyposażenie i uzbrojenie Sił Zbrojnych RP

Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/struktura-i-organizacja-sil-zbrojnych-rp/D11sA9IBV

Organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie – notatka

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Rodzaje wojsk oraz służb w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – notatka

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Poznaj Rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - artykuł

https://www.wojsko-polskie.pl/rodzaje-szrp/

Uzbrojenie Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - prezentacja

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Uzbrojenie w Wojsku Polskim - film

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Podstawowe typy uzbrojenia - artykuł

https://gdziewojsko.wordpress.com/tematy...

Konwencjonalne rodzaje broni - film

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Wyposażenie Wojska Polskiego - film

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Pojazdy lądowe WP- film

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz obronności

Organizacje pozarządowe w obronności III RP - możliwości i perspektywy - artykuł

http://archiwum.wojsko-polskie.pl/pl/wspolpraca-wojska-ze-spoleczenstwem/forum-organizacji-pozarzadowych/1582,organizacje-pozarzadowe-w-obronnosci-iii-rp-mozliwosci-i-perspektywy.html

Ochrona ludności i dóbr kultury; obrona cywilna, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

https://eszkola.pl/wos/miedzynarodowy-czerwony-krzyz-6449.html - lekcja z portalu e-szkoła

http://www3.wpia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/10/st.-podypl.-E.Mikos_Skuza_Ruch-Czerwonego-Krzy%C5%BCa.pdf - prezentacja

Wybrane regulacje międzynarodowego prawa humanitarnego - notatka

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Międzynarodowe prawo humanitarne - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/miedzynarodowe-prawo-humanitarne/D12rfNGbW

Prezentacja Prezi

https://prezi.com/klbwy-1jwouc/miedzynarodowe-prawo-humanitarne/

Film

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Prezentacja

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych – prezentacja

http://www.zsnr1.dmkproject.pl/leszek...

Dokumenty międzynarodowe dotyczące praw człowieka - artykuł

http://www.unic.un.org.pl/prawa-czlowieka/dokumenty-miedzynarodowe-dotyczace-praw-czlowieka/3222

Konwencje haskie i genewskie - prezentacja Prezi

https://prezi.com/cwfoa7-tp0wt/1-konwencje-haskie-i-genewskie-prawa-miedzynarodowego/

Artykuły

https://nowe.glucholazy.pl/dla-mieszkancow/zarzadzanie-kryzysowe/miedzynarodowe-prawo-humanitarne

http://www.olimpiada.wspia.eu/file/...

Zadania i podstawy organizacji obrony cywilnej - artykuł

https://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna...

http://www.ue.wroc.pl/pracownicy/455...

Ochrona dóbr kultury - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/ochrona-ludnosci-i-dobr-kultury/D5KJYTZN

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabytek

Znak Błękitnej Tarczy – definicja

http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/program-blekitnej-tarczy/znak-blekitnej-tarczy.php

Cele i zadania – artykuł

http://www.mkidn.gov.pl/pages/blekitna-tarcza/pl/program-blekitnej-tarczy/cele-i-zadania.php

Zasady zdrowego stylu życia

Właściwe odżywianie warunkiem zdrowia - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/wlasciwe-odzywianie...

Jesteś ty, co jesz- lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/b/jestes-tym-co-jesz/PDvGe3TzQ

10 zasad zdrowego życia dzieci i młodzieży - artykuł

https://wyborcza.pl/TylkoZdrowie...

Wiarygodne źródła informacji o żywności i żywieniu - artykuł

https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/wiarygodne-zrodla-informacji-o-zywnosci-i-zywieniu

Zasady prawidłowego żywienia dla młodzieży - artykuł

https://ncez.pl/dzieci-i-mlodziez/mlodziez/zasady-prawidlowego-zywienia-dla-mlodziezy

Pascal Brodnicki zachęca dzieci i młodzież do zdrowego trybu życia - film

https://www.youtube.com/watch?v=e0BI1CSdlDg

Zachowaj równowagę - film

https://www.youtube.com/watch?v=WfJSjDTkkYk
 

Jak się zdrowo odżywiać? - piramida żywienia - film

https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8

Zdrowy styl życia - prezentacja

https://www.edukator.pl/zdrowy-styl...

Oblicz swoje BMI -test

https://ncez.pl/narzedzia-dietetyczne/oblicz-swoje-bmi

Drugie śniadanie do szkoły - infografika

https://ncez.pl/upload/22-infografika_drugie-sniadanie-do-szkoly-wcale-nie-musi-byc-nudne860.pdf

Piramida zdrowego żywienia - infografika

https://ncez.pl/upload/piramidaizz_dzieci-mlodziez968.pdf

Otyłość wśród dzieci i młodzieży - infografika

https://ncez.pl/upload/21-infografika_otylosc-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-na-swiecie.pdf

Skąd czerpać wiedzę na temat żywienia- infografika

https://ncez.pl/upload/24-infografika_zrodla-wiedzy-skad-czerpac-wiedze-na-temat-zywienia_uwzglednione-uwagi-mz.pdf

100 jadłospisów dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - ebook

https://ncez.pl/upload/jadlospisy...

Podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia i choroby - prezentacja

https://www.umb.edu.pl/photo/pliki...

Zrozumienie znaczenia zdrowia dla jednostki i społeczeństwa - prezentacja

http://lo.krzepice.edu.pl/dokumenty/...

Choroby cywilizacyjne i problemy zdrowia psychicznego; uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Uzależnienia - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/uzaleznienia...

Moja wiedza. Fakty i mity o substancjach psychoaktywnych - artykuł

http://nacomito.pl/moja-wiedza

Dlaczego nałogi są szkodliwe? Prezentacja dotycząca szkodliwości nałogów takich jak: alkoholizm, narkomania, palenie papierosów - prezentacja multimedialna

http://scholaris.pl/zasob/47045?bid=0&iid=0&query=narkotyki&api=

Gry edukacyjne

Wybór należy do Ciebie. Interaktywna gra, które ma za zadanie wzmocnienie wśród młodzieży postaw sprzyjających ograniczaniu lub nie używaniu substancji psychoaktywnych, w szczególności narkotyków

https://www.rakowicka10.pl/gry.php

„Krzywo weszło – zmień ustawienia”. Jej celem jest promowanie zdrowych postaw życiowych oraz edukowanie na temat zagrożeń związanych z używanie narkotyków i tzw. dopalaczy. Inicjatywa została oparta na grze edukacyjnej, wykorzystującej motyw ustawień smartfona

https://krzywoweszlo.pl/

Quiz

Moja decyzja. Brałeś…? Nie…? Myślisz, żeby spróbować...? Wczuj się w rolę Jacka – naszego fikcyjnego bohatera, który mierzy się z decyzjami związanymi z używaniem narkotyków. TY też możesz stanąć kiedyś przed takim wyborem. Zobacz możliwe scenariusze, które mogą być zupełnie realne

http://www.nacomito.pl/ui/swf/quiz/

Broszury edukacyjne

Broszura edukacyjno-profilaktyczna skierowana do młodzieży „Narkotyki – ryzykowna droga”. Treści w niej zawarte mają na celu podniesienie wiedzy na temat ryzyka używania narkotyków i „dopalaczy”, mechanizmów chroniących przed używaniem narkotyków oraz podniesienie kompetencji z zakresu asertywności

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=4559611

Czy masz problem z narkotykami? - test

https://dopalaczeinfo.pl/strony/test-pun

Filmy edukacyjne

Jak to działa: marihuana

https://www.youtube.com/watch?v=YupMG7_Rt3k&feature=youtu.be

Jak to działa: dopalacze

https://www.youtube.com/watch?v=DJUmFx9jf58&feature=youtu.be

Mechanizm uzależnienia od narkotyków w mózgu

https://dopalaczeinfo.pl/...

Plakat

Zatrucie narkotykami – pierwsza pomoc. Plakat zawiera najważniejsze informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku zatrucia narkotykami

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=3558150

Pierwsza pomoc w przypadku zatrucia - lekcja z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U

Uzależnienia behawioralne (od komputera, internetu, hazardu)

Infografika

Co nas martwi w sieci – czas poświęcany nowym technologiom

https://akademia.nask.pl/foto/...

Co nas martwi w sieci – telefon bardzo nas absorbuje

https://akademia.nask.pl/foto//infografiki...

Czas wolny dzielimy między rodzinę/przyjaciół i internet

https://akademia.nask.pl/foto//infografiki...

Audiobook

Zagrożenia. Plik i Folder to dwie fikcyjne postaci, które wprowadzają w wirtualny świat, tłumaczą jego podstawowe pojęcia, ostrzegają przez czyhającymi w nim zagrożeniami oraz uczą, jak postępować w trudnych sieciowych sytuacjach

https://www.youtube.com/watch?v=nbphpCf6gek

Film

Odkrywcy Internetu. Fajna zabawa, ale... – porusza problem nadmiernego korzystania z internetu i komputera, nadużywania gier komputerowych

https://youtu.be/bdlL0T_yRP4

Uzależnienie od internetu - materiał dla uczniów

https://youtu.be/wHyqX-nVWg4

Poradniki i broszury

Materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym, których celem jest promocja wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi

Dzieci w świecie gier komputerowych

https://akademia.nask.pl/publikacje/Dzieci-w-%C5%9Bwiecie-gier-komputerowych.pdf

Hazard online wśród młodzieży

https://akademia.nask.pl/publikacje/hazard...

Zagrożenia w internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe

https://akademia.nask.pl/publikacje...

Miłość a elektroniczna fascynacja

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=6061130

BHP użytkownika mediów elektronicznych

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=6061111

Kompendium wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

Nałogowy Hazard

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=6064187