Etyka - szkoła podstawowa

Zbiór scenariuszy lekcji etyki do szkoły podstawowej
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej

Podróż w Krainę Bajkozofii - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: bajki, baśnie i przypowieści z różnych kultur, uniwersalne prawdy moralne
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/140-podro-w-krain-bajkozofii-inspiracja-szkoa-podstawowa

14. września Dniem Lasów Tropikalnych - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: odpowiedzialność za przyrodę i społeczeństwo, lasy tropikalne, środowisko naturalne
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/243-14-wrzenia-dniem-lasow-tropikalnych-scenariusz-lekcji

16. października - Światowy Dzień Żywności - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 oraz 4-6 - kluczowe pojęcia: Światowy Dzień Żywności zwany Światowym Dniem Głodu, jedzenie jako podstawowa potrzeba ludzi, pochodzenie żywności, jedzenie dla przyjemności, głód
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/500-16padziernika-wiatowy-dzie-ywnoci

Ab ovo, czyli zacznijmy od… osiołka! - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: wysiłek, wytrwałość w nauce, pokonanie trudności
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/508-ab-ovo-czyli-zacznijmy-od-osiolka-scenariusz-lekcji-etyki

Mów, co czujesz - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: smutek, lęk, rozczarowanie, gniew, zniechęcenie
https://etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/464-klasy-1-3-temat-mow-co-czujeszq

Plan lekcji etyki - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka, upodobania, zainteresowania, pasje, marzenia
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/493-plan-le kcji-etyki-klasy-1-3

Światła drogowe w postępowaniu - tak, nie, stop - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: słuszna decyzja, ocena skutków postępowania
http://generhum.pl/wp-content/uploads/2016/08/%C5%9AWIAT%C5%81A-DROGOWE-W-POST%C4%98POWANIU-TAK-NIE-STOP.pdf
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Tacy sami czy inni? - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: taki sam, inny, podobny, różnice pomiędzy ludźmi
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Co skrywa opakowanie? - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: dobro, piękno, pozory, użyteczność, wartość wewnętrzna
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Bądź eko (nie tylko) na święta - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: ekologia, poszanowanie dla przyrody, recykling, święta, upcykling
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Ludzie i zwierzęta - scenariusz lekcji etyki dla klas 1-3 - kluczowe pojęcia: antropocentryzm, gatunek, prawa zwierząt, zwierzęta
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Błogosławieństwo ślepca - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: kłamstwo, oszustwo, kradzież, uczciwość wobec siebie, uczciwość wobec innych, sumienie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/510-blogoslawienstwo-slepca

Uchodźcy Wygnańcy Emigranci – materiał edukacyjny
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/518-material-edukacyjny-uchodzcy-wygnancy-emigranci

Face-book – Dzieci z Dworca Brześć - odsyłacz do „Uchodźcy Wygnańcy Emigranci”

YouTube – Marina Hulia i Dzieci z Dworca Brześć - odsyłacz do „Uchodźcy Wygnańcy Emigranci”


Przyjaźń to jest skarb - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-4 - kluczowe pojęcia: przyjaźń, samotność
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/397-lekcja-dla-klas-3-4-przyja-to-jest-skarb

Babcine opowiadania - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-4 - kluczowe pojęcia: rozmowy o przeszłości, etyczny wymiar rodzinnych historii, zmiana pokoleń, nieustannie zmieniająca się natura, w tym także ludzie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/367-lekcja-etyki-dla-klas-3-4-babcine-opowiadania

Abc lekcji etyki - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-6 - kluczowe pojęcia: etyczne pojęcia kluczowe, np. sprawiedliwość, równość, wspólnota, ewolucja, życie, śmierć, przyjaźń
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/536-abc-lekcji-etyki-dla-klas-3-6

Bieda i bogactwo - część 2 - Grać silniejszego - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-6 - kluczowe pojęcia: bieda i bogactwo na świecie
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/142-scenariusze-lekcji-etyki-na-temat-bieda-i-bogactwo-at-bieda-i-bogactwo-czesc-2-grac-silniejszego

Bieda i bogactwo - część 4 - Dzieci ulicy - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-6 - kluczowe pojęcia: bieda i bogactwo na świecie
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/158-scenariusze-lekcji-na-temat-bieda-i-bogactwo-cz-4-dzieci-ulicy

Uchodźcy - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-6 - kluczowe pojęcia: uchodźcy, życie na uchodźctwie
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/439-lekcja-etyki-uchodcy

Pstryki z Etyki: Czy etyk gra w domino? – materiał dla klas 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=jgt6Z-bq944&t=6s

Pstryki z Etyki: Jak to lalki L.O.L spędzały urodziny – materiał dla klas 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=eXOhR9LYdk4

Światła drogowe w postępowaniu – TAK, NIE, STOP – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: słuszna decyzja, ocena skutków postępowania

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Tacy sami czy inni? – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: dobro, piękno, pozory, użyteczność, wartość wewnętrzna

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Co skrywa opakowanie? – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: dobro, piękno, pozory, użyteczność, wartość wewnętrzna

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Bądź eko (nie tylko) na święta – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: ekologia, poszanowanie dla przyrody, recykling, święta, upcykling

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Ludzie i zwierzęta – scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: antropocentryzm, gatunek, prawa zwierząt, zwierzęta

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

O świętach Bożego Narodzenia inaczej - scenariusz lekcji etyki dla klas 3-6 i 7-8 -kluczowe pojęcia: Boże Narodzenie jako czas wewnętrznego przeżywania, co Boże Narodzenie oznacza dla innych
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/184-o-witach-boego-narodzenia-inaczej-scenariusz-lekcji-etyki

Program - etyka - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 (cz. 1)
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/156-program-do-nauczania-etyki-dla-klas-iv-vi-szkoy-podstawowej-cz-i

Program do nauczania etyki - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 (cz. 2)
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/161-program-do-nauczania-etyki-w-szkole-podstawowej-dla-klas-iv-vi-cz-ii

Uczucia i emocje bohaterów filmu „Sekrety morza” - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: milczenie, cierpienie, niewinność, samotność, zazdrość, tęsknota, delikatność, gniew, bezradność, mitologia celtycka
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/463-propozycja-lekcji-dla-klas-4-6

Kto jest bohaterem? - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: kto to jest bohater, superbohater, bohaterowie życia codziennego
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/460-kto-jest-bohaterem

Dlaczego nauczyciele strajkują? - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: strajk, warunki życia, zarobki
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/538-dlaczego-nauczyciele-strajkuja

Czy roboty żyją? - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: 9. listopada Światowy Dzień Wynalazcy, komputery i roboty, komunikacja międzyludzka
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/526-czy-roboty-zyja

Magdalena Środa: Program lekcji etyki dla podstawówki - scenariusz lekcji filozofii dla klas 4-6
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/261-magdalena-roda-program-lekcji-etyki-dla-podstawowki

Szklanka w połowie pełna, szklanka w połowie pusta - pesymizm i optymizm - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: optymizm, pesymizm
http://generhum.pl/wp-content/uploads/2016/08/SZKLANKA-W-PO%C5%81OWIE-PE%C5%81NA-SZKLANKA-W-PO%C5%81OWIE-PUSTA-PESYMIZM-I-OPTYMIZM.pdf

Starość i śmierć w różnych kulturach świata - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: przemijanie, szacunek dla przodków, starość, śmierć
http://generhum.pl/wp-content/uploads/2016/08/STARO%C5%9A%C4%86-I-%C5%9AMIER%C4%86-W-R%C3%93%C5%BBNYCH-KULTURACH-%C5%9AWIATA.pdf

Rodzaje wartości - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: aksjologia, hierarchia wartości, Max Scheler, wartość
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Co to znaczy być patriotą? - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: patriota, patriotyzm, ojczyzna
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Czym zajmuje się filozofia? - scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: dziedziny filozofii, filozofia
http://generhum.pl/wp-content/uploads/2016/08/CZYM-ZAJMUJE-SIĘ-FILOZOFIA.pdf

Czy jesteśmy tarczą, do której celuje świat? – scenariusz lekcji etyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-czy-jestesmy-tarcza-do-ktorej-celuje-swiat-scenariusz-lekcji-etyki-dla-klasy-iv-vi/

Szklanka w połowie pełna, szklanka w połowie pusta – pesymizm i optymizm – scenariusz lekcji dla klas 4-6 – kluczowe pojęcia: optymizm, pesymizm

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Starość i śmierć w różnych kulturach świata – scenariusz lekcji dla klas 4-6 – kluczowe pojęcia: przemijanie, szacunek dla przodków, starość, śmierć

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Rodzaje wartości – scenariusz lekcji dla klas 4-6 – kluczowe pojęcia: aksjologia, hierarchia wartości, Max Scheler, wartość

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Co to znaczy być patriotą? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 – kluczowe pojęcia: patriota, patriotyzm, ojczyzna

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Czym zajmuje się filozofia? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 – kluczowe pojęcia: dziedziny filozofii, filozofia

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Czy decydujemy, kim jesteśmy? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-czy-decydujemy-kim-jestesmy-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-vi-szkoly-podstawowej/

Jak możemy się porozumieć? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-jak-mozemy-sie-porozumiec-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-vi-szkoly-podstawowej/

Sprawiedliwość na trybunach – scenariusz lekcji dla klas 4-6 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/krystian-karcz-sprawiedliwosc-na-trybunach/

Wyrzuty sumienia – scenariusz lekcji etyki

https://filozofuj.eu/krystian-karcz-wyrzuty-sumienia-scenariusz-lekcji-etyki/

Pstryki z Etyki: Gdy napoiwszy spragnionego czujesz się dobrze to jesteś dobry? – materiał dla klas 4-8

https://www.youtube.com/watch?v=5Wi9B1H-Jvs

Pstryki z Etyki: Jak to serce i rozum pomagały pani Helence – materiał dla klas 4-8

https://www.youtube.com/watch?v=raatxoaq608

Czy każdy może zostać bohaterem? – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-czy-kazdy-moze-zostac-bohaterem-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

W poszukiwaniu szczęścia – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-w-poszukiwaniu-szczescia-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

W poszukiwaniu sprawiedliwości – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-w-poszukiwaniu-sprawiedliwosci-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

Żyjemy i działamy w czasie – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-zyjemy-i-dzialamy-w-czasie-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

Piękno w życiu człowieka – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-piekno-w-zyciu-czlowieka-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

Wola, wolność, odpowiedzialność – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-wola-wolnosc-odpowiedzialnosc-scenariusz-lekcji-dla-klas-vi-viii-szkoly-podstawowej/

Dobro i zło moralne w naszym życiu – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-dobro-zlo-moralne-naszym-zyciu-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

Świat emocji – scenariusz lekcji dla klas 4-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-swiat-emocji-scenariusz-lekcji-dla-klas-iv-viii-szkoly-podstawowej/

Kalendarz - scenariusz - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-6 - kluczowe pojęcia: kalendarz, inne kalendarze, sposoby liczenia czasu
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/535-kalendarz-scenariusz-dla-klas-5-6

Wszystko co żyje, umiera - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-6 - kluczowe pojęcia: cykl życia na Ziemi, człowiek a śmierć, utrata bliskiego
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/442-lekcja-dla-klas-5-6-wszystko-co-yje-umiera

Czy jestem potrzebny? - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-6 - kluczowe pojęcia: wyrabianie sobie nazwiska, wzmacnianie odwagi, poczucia, że jest się potrzebnym
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/312- scenariusze-lekcji-dla-klas-56-lekcja-1

Każde życie kończy się śmiercią - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-8 - kluczowe pojęcia: Zaduszki, Wszystkich Świętych, Niedziela Wieczności, Día de los Muertos
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/501-kade-ycie-koczy-si-mierci

Poznać humanizm - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-8 - kluczowe pojęcia: indywidualność, samookreślenie, otwarcie na świat, solidarność, krytycyzm
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/170-pozna-humanizm-scenariusze-lekcji-dla-ostatnich-klas-szkoy-podstawowej-i-pierwszych-gimnazjum

Gender - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-8 - kluczowe pojęcia: wykluczenie, prawo do szczęścia
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/348-gender-scenariusze-lekcji


Etyczny kodeks drogowy - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-8 - kluczowe pojęcia: nazywanie i ocena zachowań, nauka właściwego postępowania
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/298-etyczny-kodeks-drogowy

Opisy gier i zabaw na lekcjach etyki - część 15 - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-8 - kluczowe pojęcia: zakochać się - mogę cię prosić do tańca?, zabawa w relacje
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/528-opisy-gier-i-zabaw-na-lekcjach-etyki-czesc-15

Opisy gier i zabaw na lekcjach etyki - część 16 - scenariusz lekcji etyki dla klas 5-8 - kluczowe pojęcia: zakochać się - zabawa w amora, dojrzewanie - przedtem / potem - pamięć
http://etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/543-opisy-gier-i-zabaw-na-lekcjach-etyki-czesc-16

Blok tematyczny "Życie w rodzinie" - scenariusz lekcji etyki dla klas 6-8 - kluczowe pojęcia: nie tylko na zdjęciu w rodzinnym albumie, plany rodzinne, badanie historii rodziny
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/451-blok-tematyczny-qycie-w-rodzinieq-gimnazjum

Blok tematyczny: Homoseksualizm. Część 1 - scenariusz lekcji etyki dla klas 6-8 - kluczowe pojęcia: homoseksualizm, geje, lesbijki, osoby biseksualne
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/113-blok-tematyczny-homoseksualizm-cz-1

Blok tematyczny Homoseksualizm. Część 2 - scenariusz lekcji etyki dla klas 6-8 -kluczowe pojęcia: homoseksualizm, geje, lesbijki, osoby biseksualne
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/131-blok-tematycznyhomoseksualizm-cz-2

Blok tematyczny Homoseksualizm. Część 3 - scenariusz lekcji etyki dla klas 6-8 -kluczowe pojęcia: homoseksualizm, geje, lesbijki, osoby biseksualne
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/179-blok-tematyczny-homoseksualizm-cz-3

Kreatywnie myślę, twórczo działam. Uważność na miłość - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: uważność, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Efemeryczne róże - gra edukacyjna na motywach „Małego Księcia” - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: gra, zabawa, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Nowe środki konsumpcji jako spektakl implozji - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: konsumpcjonizm, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

O sztuce szczęścia. Hygge – harmonia współdziałania - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: hygge, kreatywność, szczęście, techniki stymulacji twórczego myślenia
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Udane negocjacje z rodzicami - techniki stymulacji twórczego rozwiązywania problemów - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, komunikacja międzyludzka
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Czym jest etyka? - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

W poszukiwaniu kryteriów moralnych - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Dlaczego powinienem być moralny? - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: moralność, odpowiedzialność moralna, reguły moralne
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Kogo i dlaczego naśladujemy? - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

W poszukiwaniu praw dziecka - fragmenty Folwarku zwierzęcego George’a Orwella - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Prawa zwierząt - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Gaja - życie bez ludzi - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Archetyp kobiety i mężczyzny - scenariusz lekcji etyki dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Filozofia to... Próba definicji terminu - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: filozof, filozofia, filozofowanie
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Aforyzm - miniatura filozoficzna - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: aforyzm
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Dlaczego Grecy stworzyli filozofię? - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: przednaukowy obraz świata, naukowy obraz świata, kultura śródziemnomorska
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Dlaczego zadajemy pytania? - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: filozofowie przyrody, metafizyka, epistemologia, logika, etyka, estetyka
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Czy elfy istnieją realnie? - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: Arystoteles, byt realny, byt nierealny, „dziesięć kategorii rzeczy”
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Co powoduje skutek? - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: Arystoteles, przyczyna, skutek
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Skąd bierze się zło? - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: św. Augustyn, zło moralne, zło naturalne, teodycea
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Czy miłość jest idealna? - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: amor, amicitia, caritas, miłość, Platon
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

W jaskini rzeczy - trening twórczego myślenia - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: wyobraźnia, techniki stymulacji myślenia twórczego, jaskinia Platona
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/312- scenariusze-lekcji-dla-klas-56-lekcja-1

Spacer filozoficzny – scenariusz lekcji etyki i filozofii

https://filozofuj.eu/spacer-filozoficzny-scenariusz-lekcji-etyki-i-filozofii/

Etyka epikurejska – scenariusz lekcji filozofii i etyki dla klas 7-8 szkoły podstawowej

https://filozofuj.eu/krystian-karcz-etyka-epikurejska-scenariusz-lekcji-filozofii-i-etyki/

Kreatywnie myślę, twórczo działam. Uważność na miłość – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: uważność, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Efemeryczne róże – gra edukacyjna na motywach „Małego Księcia” – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: gra, zabawa, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Nowe środki konsumpcji jako spektakl implozji – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: konsumpcjonizm, kreatywność, techniki stymulacji twórczego myślenia

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

O sztuce szczęścia. Hygge – harmonia współdziałania – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: hygge, kreatywność, szczęście, techniki stymulacji twórczego myślenia

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Udane negocjacje z rodzicami – techniki stymulacji twórczego rozwiązywania problemów – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: kreatywność, rozwiązywanie problemów, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Czym jest etyka? – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: etyka, etyk, myślenie etyczne, problemy etyczne

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

W poszukiwaniu kryteriów moralnych – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: emotywizm, intuicjonizm, moralność, zasada moralna Kanta, zasada użyteczności, zasada zgodności z naturą

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Dlaczego powinienem być moralny? – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: moralność, moralny, odpowiedzialność moralna, reguły moralne

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Kogo i dlaczego naśladujemy? – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: naśladownictwo, wzór osobowy

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

W poszukiwaniu praw dziecka – fragmenty Folwarku zwierzęcego George’a Orwella – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: Światowa Konwencja Praw Dziecka, prawa dziecka

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Prawa zwierząt – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: postawa absolutnego przyzwolenia, postawa pragmatyczna, prawa zwierząt

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Gaja - życie bez ludzi – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: Gaja, ekologia, ekohumanizm

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Stereotyp kobiety w środkach masowego przekazu – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: stereotyp, typowy wizerunek kobiety, środki masowego przekazu

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Archetyp kobiety i mężczyzny – scenariusz lekcji dla klas 7-8 – kluczowe pojęcia: archetyp, archetyp kobiety, archetyp mężczyzny

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-klas-7-8/

Etyka – wszystkie etapy szkoły podstawowej

Porozmawiajmy o zmysłach – propozycje rozmów z uczniami

https://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz-cybulska-porozmawiajmy-o-zmyslach/

Lekcja etyki. Bajka filozoficzna – scenariusz lekcji dla klas 1-3 i 4-8 szkoły podstawowej

https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/544-lekcja-etyki-bajka-filozoficzna

Być innym – scenariusze lekcji dla klas 1-3 i 4-8 szkoły podstawowej

https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/107-scenariusze-lekcji-na-temat-by-innym

Gry i zabawy na lekcjach etyki część 1

https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/277-opisy-gier-i-zabaw-na-lekcjach-etyki-cz-1

Gry i zabawy na lekcji etyki część 2

https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/288-opisy-gier-i-zabaw-na-lekcjach-etyki-cz-2

Gry i zabawy na lekcji etyki część 3

https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/310-opisy-gier-i-zabaw-na-lekcjach-etyki-cz-3

Wolność – scenariusz lekcji

https://filozofuj.eu/malina-barcikowska-wolnosc-scenariusz-lekcji/

Szczęście, przyjaźń, technologie – scenariusz lekcji dla dzieci

https://filozofuj.eu/malina-barcikowska-szczescie-przyjazn-technologie-scenariusz-lekcji-dla-dzieci/