Etyka - szkoła ponadpodstawowa

Zbiór scenariuszy lekcji etyki
http://www.etykawszkole.pl/index.php...

Filozofia jako zadawanie pytań istotnych - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: filozofia, pytania filozoficzne, pytania istotne, pytania naukowe
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Pytanie o istotę - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: byt, cechy istotne, cechy drugorzędne, istota, substancja, orzecznik, sens, idea, Platon
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Rozumne doświadczanie - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: doświadczenie naukowe, doświadczenie życiowe, doświadczenie a rozwój, interpretacja i reinterpretacja doświadczenia
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Doświadczenie zła jako zaczyn myślenia - scenariusz lekcji filozofii - kluczowe pojęcia: aksjologia, doświadczenie zła, zło moralne, zło ontyczne
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Czym jest bioetyka? - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: in vitro, aborcja, terapia, koniec życia, np. eutanazja, życie, wolność, zdrowie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/534-czym-jest-bioetyka-scenariusz-lekcji-etyki

Ważne i mniej ważne w naszym życiu - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: konflikt wewnętrzny, wybór, motywacja, wartość, hierarchia wartości, rozpoznawanie tego, co ważne, zasada przyjemności, zasada rzeczywistości
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Dylemat etyczny - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: dylemat etyczny, etyka absolutystyczna, etyka konsekwencjalistyczna, odpowiedzialność moralna
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Współczesna interpretacja czwórmianu leczniczego Epikura - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: błędne obawy, czwórmian leczniczy, Epikur, lęk a strach, lęk przed bogami, lęk przed cierpieniem, lęk przed śmiercią, racjonalne myślenie, szczęście
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Stowarzyszenie na Facebooku - na str. publikowane są najnowsze scenariusze lekcji.

Etyka z książką - literatura dla programu liceum

Etyka epoki starożytnej - scenariusze lekcji dla szkół średnich - kluczowe pojęcia: szczęście, eudajmonia, Sokrates, Platon, Arystoteles. stoicyzm, epikureizm, cynizm, hedonizm
https://etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/517-etyka-epoki-starozytnej

Ja i szkoła - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: nauczyciel marzeń, nauczyciel potwór, szkoła przyszłości
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/153-ja-i-szkola-scenariusz-lekcji-etyki

Nieoczywista Układanka Polska - książka zawierająca propozycje tematów lekcji etyki(1) - recenzja książki
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/541-nieoczywista-ukladanka-polska-propozycje-tematow-lekcji-1

Post prawda i fake news - linki do artykułów - kluczowe pojęcia: fake news, postprawda, Internet, social media, odpowiedzialność prawna
http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/re_2017_16_12.pdf

Prawa ucznia - scenariusz lekcji - część 1 - kluczowe pojęcia: prawa ucznia, uprawnienia, obowiązki, granice praw i wolności
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/178-prawa-ucznia-scenariusz-lekcji-cz-1

Prawa ucznia - scenariusz lekcji etyki - część 2 - Samorządność w szkole - kluczowe pojęcia: prawa ucznia, samorząd uczniowski, samorządność uczniowska
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/181-prawa-ucznia-cz-2-samorzadnosc-w-szkole

Równouprawnienie kobiet - scenariusz lekcji etyki z okazji 8. marca - kluczowe pojęcia: feminizm, seksizm, „druga fala”
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/152-rownouprawnienie-kobiet-l, ekcja-z-okazji-8marca

Pańszczyzna - scenariusz lekcji etyki dla szkół średnich - kluczowe pojęcia: pańszczyzna, współczesne społeczeństwo polskie
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/436-scenariusz-dla-szko-rednich-paszczyzna

Osoba - podmiot - tożsamość - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: osoba, tożsamość, podmiot moralny, cielesność, autonomia
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/523-scenariusz-lekcji-etyki-osoba-podmiot-tozsamosc

Przeludnienie miasta - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: formalizm, utylitaryzm, etyka cnoty, etyka miłości bliźniego, etyka umowy społecznej, teoria uprawnień
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/141-scenariusz-lekcji-etyki-przeludnienie-w-miastach

Życie polityczne - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: polityka, społeczeństwo, jednostka, wolność, tolerancja, wspólnota, sprawiedliwość
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/524-scenariusz-lekcji-etyki-zycie-polityczne

Mniejszości seksualne, związki partnerskie - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: homofonia, biforia, aseksofobia, mowa nienawiści
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/404-scenariusz-mniejszoci-seksualne-zwizki-partnerskie

Świadome życie seksualne - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: życie seksualne, choroby, zaburzenia seksualne, sexting, antykoncepcja, przemoc seksualna
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/414-wiadome-ycie-seksualne-scenariusz

Sztuka współczesna - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: sztuka współczesna, sztuka dawna
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/420-sztuka-wspoczesna-scenariusz

Być panem swojego losu - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: sens życia, radość, szczęście, nieszczęście
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/281-temat-lekcji-by-panem-swojego-losu

Gender - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: pornografia, sexting, sponsoring, szklany sufit, seksualizacja mediów, bezrobocie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/408-temat-lekcji-gender

Brutalne videoclipy - tik (1) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojecia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), studium przypadku, problematyczne treści w Internecie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/333-tik-1-scenariusz-lekcji-brutalne-videoclipy

Gry komputerowe dla dorosłych - tik (2) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne(tik), studium przypadku, problematyczne treści w Internecie
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/336-tik-2-scenariusz-lekcji-gry-komputerowe-dla-dorosych

Filmy erotyczne na komórce - tik (3) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), studium przypadku, problematyczne treści w Internecie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/355-tik-3-scenariusz-lekcji-filmy-erotyczne-na-komorce

Rosnąca przestępczość cudzoziemców? - tik (4) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), studium przypadku, Internet jako wiarygodne źródło informacji?
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/362-tik-4-scenariusz-lekcji-rosnca-przestpczo-cudzoziemcow

Kreacjonizm czy teoria Darwina? - tik (5) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), studium przypadku, Internet jako wiarygodne źródło informacji?
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/370-tik-4-scenariusz-lekcji-kreacjonizm-czy-teoria-darwina

Kłamstwo o Zagładzie - tik (6) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), studium przypadku, Żydzi, holokaust, kłamstwo w Internecie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/392-tik-6-scenariusz-lekcji-kamstwo-o-zagadzie

Wiarygodność Internetu - tik (7) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), Internet jako wiarygodne źródło informacji?
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/405-tik-7-scenariusz-lekcji-wiarygodno-internetu

Prawa autorskie w Internecie - tik (8) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), Internet, prawa autorskie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/441-tik-8-scenariusz-prawa-autorskie-w-internecieq

Prawa autorskie w Internecie - czy Kim jest piratką - tik (9) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno-komunikacyjne (tik), Internet, prawa autorskie
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/454-tik-9-scenariusz-prawa-autorskie-w-internecie-czy-kim-jest-piratk

Piękna praca Lea i Kevina - tik (10) - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: technologie informacyjno - komunikacyjne (tik), strona internetowa szkoły, Internet
https://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/476-tik-10

Utopia - totalitaryzm - wojna - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: utopia, dystopia, totalitaryzm, demokracja, wojna, terroryzm, pokój, prawa człowieka, pacyfzm
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/527-utopia-totalitaryzm-wojna-scenariusz-lekcji-etyki

Zawijana baśń - gra etyczna - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojęcia: nowatorski scenariusz
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/334-zawijana-basn-gra-etyczna

Efektywny Altruizm - scenariusz lekcji etyki - kluczowe pojecia: meta efektywny altruizm - sposób na życie, redukcja biedy, cierpienie zwierzat, długoterminowa przyszłość, feedbach (informacja zwrotna)
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne/431-efektywny-altruizm-scenariusz-lekcji-etyki

Zbiór scenariuszy lekcji etyki
http://www.etykawszkole.pl/index.php/baza-wiedzy2/materialy-edukacyjne

Ważne i mniej ważne w naszym życiu – scenariusz lekcji dla szkoły ponadpodstawowej – kluczowe pojęcia: konflikt wewnętrzny, wybór, motywacja, wartość, hierarchia wartości, rozpoznawanie tego, co ważne, zasada przyjemności, zasada rzeczywistości

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Dylemat etyczny – scenariusz lekcji dla szkoły ponadpodstawowej – kluczowe pojęcia: dylemat etyczny, etyka absolutystyczna, etyka konsekwencjalistyczna, odpowiedzialność moralna

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Współczesna interpretacja czwórmianu leczniczego Epikura – scenariusz lekcji dla szkoły ponadpodstawowej – kluczowe pojęcia: błędne obawy, czwórmian leczniczy, Epikur, lęk a strach, lęk przed bogami, lęk przed cierpieniem, lęk przed śmiercią, racjonalne myślenie, szczęście

http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii-dla-szkoly-ponadgimnazjalnej/

Gorące krzesło – poznajcie sprawiedliwość – scenariusz lekcji etyki i filozofii dla szkół średnich

https://filozofuj.eu/marcin-kostyra-gorace-krzeslo-poznajcie-sprawiedliwosc-scenariusz-lekcji-etyki-i-filozofii/

Etyka – materiały dla nauczycieli

Strona internetowa Etyka w szkole – portal edukacyjny

https://www.etykawszkole.pl/

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Etyka nie tylko dla smyka – poradnik metodyczny dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

https://www.ore.edu.pl/?s=etyka+nie+tylko+dla+smyka&res_type=zasoby

Portale edukacyjne, materiały do pobrania, scenariusze lekcji, czasopisma o etyce, wykłady, filmy, cytaty, gry edukacyjne, projekty i bazy danych z etki

http://www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl...

Materiały edukacyjne online, na temat etyki

http://www.scholaris.pl/resources/zasoby?api=&query=etyka&eid=0

Artykuły związane z etyką

http://etyka.wyklady.org/

http://www.racjonalista.pl/kk.php/d,245/q,Etyka

Ludzkie ścieżki – kompleksowy program nauczania etyki na 2, 3 i 4 poziomie edukacyjnym
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/500/ludzkie...

Czego się uczy na lekcjach etyki? – artykuł Polityki na temat nauczania etyki
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka...