Fizyka – szkoła ponadpodstawowa

Obliczanie oporu elektrycznego na podstawie wyników doświadczeń - scenariusz zajęć w ramach projektu: Uczeń online
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/...

Odkrywać nieznane –tworzyć nowe – program rozwijania zainteresowań fizyką
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res...

Druga zasada dynamiki Newtona – lekcje z e-podręcznika
https://epodreczniki.pl/a/druga-zasada-dynamiki-newtona/DjXDtCqmC

Podsumowanie wiadomości z dynamiki - lekcje z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-z-dynamiki/D19QLGnVi

Sprawdzian wiadomości z dynamiki - lekcje z e-podręcznika
https://epodreczniki.pl/a/sprawdzian-wiadomosci-z-dynamiki/Ds58CSYhB

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/fizyka?format=e-podrecznik

Karty pracy ucznia - materiały do pracy codziennej umożliwiające skuteczne i ciekawe nauczanie zdalne – klasa 1
https://www.dlanauczyciela.pl/37141,karty-pracy-ucznia-odkryc-fizyke-kl-1-zadania-na-marzec-kwiecien-pdf

Odkryć fizykę: Formy energii - filmy pomagające w organizacji zajęć dydaktycznych
https://www.dlanauczyciela.pl/32564,formy-energii-demo-exe?_ga=2.127491339.7696642.1585908785-1561690192.1585908785

Generator testów i sprawdzianów dla szkół średnich
https://www.dlanauczyciela.pl/generator-zadan

Klub Nauczyciela – uczę.pl : codziennie ciekawsze lekcje (jakość materiałów gwarantuje Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne)
https://ucze.pl/zasoby/szkoly-ponadpodstawowe/fizyka-szkoly-ponadpodstawowe/

W poszukiwaniu drugiej Ziemi. Energia w transporcie - materiał metodyczny
https://ucze.pl/zasob/ekstra-material-metodyczny-w-poszukiwaniu-drugiej-ziemi-energia-w-transporcie-odpowiedzi/?segment=25342

Poradnik nauczyciela. Fizyka. Na dobry start - zakres podstawowy
https://ucze.pl/zasob/na-dobry-start-poradnik-nauczyciela-fizyka-zakres-podstawowy/?segment=25342

Poradnik nauczyciela. Fizyka. Na dobry start - zakres rozszerzony
https://ucze.pl/zasob/na-dobry-start-poradnik-nauczyciela-fizyka-zakres-rozszerzony/?segment=25342

SmartUP Academy, projekt Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w partnerstwie z Fundacją Adamed
https://adamedsmartup.pl/baza-wiedzy/?d=Fizyka&type=

Geiger to nie wszystko – film edukacyjny
https://adamedsmartup.pl/wyklady/geiger-to-nie-wszystko/

Dozymetria awaryjna - film edukacyjny
https://adamedsmartup.pl/wyklady/dozymetria-awaryjna/

Kuchnia molekularna – film edukacyjny
https://adamedsmartup.pl/wyklady/kuchnia-molekularna/

Khan Academy - darmowy zasób materiałów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców
https://www.khanacademy.org/science/physics

Pierwsze prawo dynamiki – film edukacyjny
https://www.khanacademy.org/science/...

Wprowadzenie do wektorów i skalarów – film edukacyjny
https://www.khanacademy.org/science/...

Edukator.pl: fizyka - baza wiedzy, aplikacje
https://www.edukator.pl/resources/show/?subjects=8

Kinematyka: ruch prostolinijny, ruch dwuwymiarowy – materiały metodyczne
https://www.edukator.pl/ruch-prostoliniowy,1353.html

Dynamika: podstawowe pojęcia, siły bezwładności, układ planetarny - materiały metodyczne
https://www.edukator.pl/podstawowe-pojecia-dynamiki,1360.html

Optyka: optyka geometryczna, falowa natura światła - materiały metodyczne
https://www.edukator.pl/optyka-geometryczna,7720.html

Scenariusze z fizyki
https://www.profesor.pl/publikacje-top,29,Scenariusze,10,Fizyka

Scenariusze zajęć z elektromagnetyzmu
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/...

Scenariusze lekcji, podstawa programowa, podstawy fizyki
http://www.interklasa.pl/portal/index/...

Wykłady dla przedszkoli i szkól, publikacje dydaktyczne , doświadczenia fizyczne
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/nowa_strona/?q=node/171

Doświadczenia w formie zabawy dotyczące mechaniki, termodynamiki, optyki , elektryczności i magnetyzmu
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki/

Doświadczenia z elektromagnetyzmu
http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/TPSS/...

Materiały dydaktyczne z fizyki do szkoły ponadpodstawowej według podstawy programowej
https://ucze.pl/zasoby/szkoly-ponadpodstawowe/fizyka-szkoly-ponadpodstawowe/

Fizyka w liceum, zadania związane z grawitacją, film na You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=P3WuaFyw1RE

Fizyka w liceum, zadania z prawa powszechnego ciążenia, prawa Kepplera, film na You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=7FmBSkjBaTw

Fizyka kl. I LO, Prawo ciążenia powszechnego
https://www.youtube.com/watch?v=AeOrSYiysPo

Fizyka w szkole średniej, funkcje trygonometryczne stosowane w fizyce
https://www.youtube.com/...

Matura z fizyki, przemieszczanie, droga, położenie, kinematyka
https://www.youtube.com/watch?v=lTjcijmx-ZE

Fizyka Zaliczone na 5, 102 filmu na You Tube , powtórka do matury
https://www.google.com/search...

Kwantowe przejście. Fizyka kwantowa – film edukacyjny
https://pl.pinterest.com/pin/...

Kwantowo : Fizyka made in Poland – czyli polscy fizycy, których znać wypada – artykuł
https://www.kwantowo.pl/2017/...

Fizyka dla gimnazjum i liceum. Matura z fizyki – materiały edukacyjne
https://fizyka.uniedu.pl/

Kurs fizyki : mechanika, drgania i fale, termodynamika, elektromagnetyzm, optyka, fizyka kwantowa, astronomia – materiały edukacyjne, symulacje, tablice fizyczne, słownik
https://www.medianauka.pl/fizyka-portal

Baza narzędzi dydaktycznych – zadania
http://bnd.ibe.edu.pl/search?subject_id=7

Scenariusze lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie rozszerzonym + karty pracy
http://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads...

Scenariusz lekcji fizyki z wykorzystaniem filmu „Przegrzana woda” + karty pracy
https://adamedsmartup.pl/wp...

Przegrzana Woda / Superheated water - Michał Krupiński, ADAMED SmartUP

https://www.youtube.com/watch?v=x5URZctVBPU

Kinematyka: teoria – film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=9XY4qJi1U4M

Ruch po okręgu : zadania – film edukacyjny
https://www.youtube.com/watch?v=bnwKxqIdSMQ

Czy huśtawka jest oscylatorem harmonicznym? – scenariusz lekcji
https://docplayer.pl/16956422-Scenariusz-lekcji-liceum.html