Geografia – szkoła podstawowa – klasy 4-8

E-materiały przeznaczone do nauki geografii w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia?query=geografia

Zeszyty ćwiczeń dla kl. 5-8 i klucze odpowiedzi do zadań
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/nauka-zdalna-szkola-podstawowa-klasy-4-8/geografia/planeta-nowa

Materiały multimedialne – multibooki, filmy i animacje oraz inne materiały dla kl. 4-8
https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-8/geografia-szkola-podstawowa-klasy-4-8/

Wersje elektroniczne podręczników Nowej Ery dla klas 1-8
https://ebooki.nowaera.pl/nowasp/

Nauczanie zdalne – geografia film Przez lądy i oceany
https://www.youtube.com/watch?v=-4uih6caLp8

Nauczanie zdalne - uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce - lekcja dla kl. 7 - film
https://www.youtube.com/watch?v=tjZsxJhLjGs

Pomoce dydaktyczne dla uczniów z zakresu geografii dla kl. 4-5
https://www.superkid.pl/geografia

Gry, które dostarczają i utrwalają wiedzę z zakresu geografii Polski, Europy i świata, ćwiczenia dotyczące kosmosu dla kl.4-5
https://www.superkid.pl/geografia-cwiczenia-online

Materiały online na temat gwiazd i planet
http://www.kopernik.org.pl/kopernikwdomu/patrz-w-gwiazdy/

Materiały online z astronomii przydatne do zajęć z uczniami
http://www.pta.edu.pl/astronomers-in-schools/online

Scenariusze lekcji i materiały do zajęć, lekcje z e-podręcznika dla kl. 5
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Lekcje z e-podręcznika - geografia kl.6
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Lekcje z e-podręcznika - geografia kl.7 –
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Przedmiotowa strona z geografii – różne ciekawe materiały edukacyjne, mapy filmy – poziom szkoła ponadpodstawowa
https://www.geografia24.eu

Nauczanie zdalne - uprawy i zwierzęta hodowlane w Polsce - lekcja dla kl. 7 - film
https://www.youtube.com/watch?v=tjZsxJhLjGs

Lekcje z e-podręcznika - geografia kl.6
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Lekcje z e-podręcznika - geografia kl.7 –
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Regiony turystyczne w Polsce - konspekt lekcji geografii dla szkoły podstawowej
https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/...

Skały powierzchniowe i składniki mineralne Polski – animacja w formie mapy prezentuje rodzaje skał powierzchniowych z krótkim opisem dotyczącym wybranego rodzaju skał
http://eduseek.interklasa.pl/...

Sporządzamy mapy pogody – scenariusz lekcji dla klas IV uzupełniony o film z serwisu „Wszechnica” – odczytywanie prognozy pogody i przenoszenie jej na mapy
https://www.profesor.pl/publikacja...

Ćwiczenia on line z geografii dla dzieci szkół podstawowych kl. 4-5

Słowa kluczowe: pory roku, pogoda, kierunki geograficzne, mapa, elementy krajobrazu, wody powierzchniowe, krajobrazy Polski, państwa Europy, państwa świata
https://www.superkid.pl/geografia-cwiczenia-online

Lekcja powtórzeniowa z działu Krajobrazy Polski - konspekt zajęć dla klasy V z wykorzystaniem TIK
http://www.spstryszow.iap.pl/index.php/dla-nauczycieli/aktywna-tablica/scenariusze/scenariusz-zajec-z-wykorzytsaniem-tik-na-lekcji-geografii

Lasy równikowe – lekcja z e-podręcznika dla klas V – klimat i warunki życia panujące w lasach równikowych
https://epodreczniki.pl/a/lasy-rownikowe/DPjjE2mux

Lądy i oceany na Ziemi – lekcja z e-podręcznika dla klas V uzupełniona o ekran interaktywny, animację i film z YouTube – pojęcia: kontynenty, południki i równoleżniki
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Co to jest krajobraz? - scenariusz lekcji dla klasy 5

http://www.edukacja.edux.pl/p-39871-co-to-jest-krajobraz-scenariusz-lekcji-geografii.php

Sawanny – lekcja z e-podręcznika dla klas V – warunki klimatyczne sawanny oraz charakteryzować pory roku na sawannie
https://epodreczniki.pl/a/sawanny/D5NHFXkdO

Przegląd stref krajobrazowych Ziemi – lekcja z e-podręcznika dla klas V – czynniki i strefy klimatyczne Ziemi; ich znaczenie dla życia roślin, zwierząt i ludzi
https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

Obszary nadmiaru i niedoboru wody na świecie – lekcja z e-podręcznika dla klas V – przyczyny przestrzennego zróżnicowania dostępnej ilości wody, rozwiązania stosowane na obszarach deficytu wody
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/...

Współrzędne geograficzne – scenariusz lekcji dla klas VI – utrwalanie umiejętności odczytywania współrzędnych geograficznych
http://www.scholaris.pl/resources/zip-resource/id/64122

Pory roku na świecie - scenariusz zajęć dla klas 4-6 / geografia, słowa kluczowe: kąt padania światła słonecznego, zmiana pór roku

Scenariusz przygotowany przez Centrum Nauki Kopernik
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/51-Pory-roku-na-%C5%9Bwiecie.pdf

Lód się topi - scenariusz zajęć dla klas 4- 6/ geografia, przyroda/

słowa kluczowe: lód, topnienie, zmiany klimatu

Scenariusz przygotowany przez centrum Nauki Kopernik
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/47-L%C3%B3d-si%C4%99-topi.pdf

Układ Słońce - Ziemia - scenariusz zajęć dla klas 4-6 / geografia, przyroda/

słowa kluczowe: dzień/noc, pory roku, ścieżki Słońca, zegar słoneczny, solarygrafie
https://esero.kopernik.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/07-Uk%C5%82ad-S%C5%82o%C5%84ce-Ziemia.pdf

Mapa - po co ja tworzymy i do czego wykorzystujemy skalę? - E -materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia w kl. 4-8

https://epodreczniki.pl/a/mapa---po-co-ja-tworzymy-i-do-czego-wykorzystujemy-skale/DpvsVLU95

Przegląd stref krajobrazowych Ziemi - E -materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia w kl. 4-8
https://epodreczniki.pl/a/przeglad-stref-krajobrazowych-ziemi/DATn9FzVG

Środowisko geograficzne obszarów okołobiegunowych Ziemi - E- materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia w kl. 4-8
https://epodreczniki.pl/b/srodowisko-geograficzne-obszarow-okolobiegunowych-ziemi/P18h9gUUs

Gospodarka morska - konspekt lekcji do klasy VII
http://sp2.goleniow.pl/files/290/geografia-kl7.pdf

Rozmieszczenie ludności Polski i jej przyczyny - konspekt lekcji dla szkoły podstawowej dla klasy 7
https://epodreczniki.pl/b/rozmieszczenie-ludnosci-polski-i-jego-przyczyny/P12HUCLtM

Liczba i rozmieszczenie ludności Polski - scenariusz lekcji geografii dla szkoły podstawowej dla klasy 7
https://crtd.wrotapodlasia.pl/pl/zasoby...

Ukształtowanie powierzchni Polski - klasa 7
https://www.profesor.pl/publikacja...

Przegląd stref krajobrazowych na Ziemi - konspekt dla kl. 7
http://www.grabowiec.edu.pl/strony...

Mapa Świata - konspekt lekcji z wykorzystaniem TIK dla klas 7
https://cloud6k.edupage.org/cloud...

Walory turystyczne Polski - scenariusz zajęć dla klasy 7 z wykorzystaniem aktywnej tablicy
https://www.psp3brzesko.edu.pl/...

Energetyka w Polsce - konspekt lekcji multimedialnej dla klasy 7
http://www.bielice.com/AKTYWNA...

Struktura narodowościowa, etniczna i wyznaniowa - konspekt lekcji dla klasy 7
http://www.sp7.tbg.net.pl/...