Geografia – szkoła ponadpodstawowa

"ArcGIS w Szkole" platforma wspólnych projektów z innymi użytkownikami GIS (system informacji geograficznej). Scenariusze lekcji (materiały + klucze odpowiedzi), filmy i prezentacje tematów oraz zagadnień wskazanych w nowej podstawie programowej geografii
https://edu.esri.pl/scenariusze-lekcji-dla-nauczycieli/

d-maps.com free maps - baza map konturowych do pobrania (świat, kraje, regiony)
https://d-maps.com/

epodreczniki.pl - platforma edukacyjna MEN. E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia, scenariusze, audiobooki, filmy edukacyjne, ćwiczenia i grafiki interaktywne
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-ponadpodstawowa/geografia

ESERO - program powstały z inicjatywy Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Scenariusze lekcji, materiały edukacyjne i konkursy geograficzne
https://esero.kopernik.org.pl/materialy-edukacyjne/scenariusze/?lang=12&catid%5B%5D=35&lvl%5B%5D=geografia

GeoZone - portal geograficzny. Materiały z zakresu geografii fizycznej i geografii ekonomicznej. Zestawienie zadań maturalnych, zasady prawidłowego rozwiązywania zadań z zakresu kartografii, astronomii, hydrosfery, litosfery, demografii, urbanizacji, rolnictwa i geografii ekonomicznej
http://www.geozone.pl/opracowania...

Geografia strona przedmiotowa - prezentacje online, zadania, testy i opracowania z zakresu kartografii, geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej świata, geografii Polski oraz zadania i testy przygotowujące do matury
https://www.geografia24.eu/index.php?strona=001

Geografia 24 – zdalne lekcje i prezentacje multimedialne
https://www.youtube.com/geografia24lekcje

Interklasa: Polski Portal Edukacyjny. Informacje dla ucznia, nauczyciela i rodzica, scenariusze lekcji, materiały pomocnicze, artykuły i lekcje online
http://www.interklasa.pl/portal/...

Niezbędnik geografa. Prezentacje dotyczące geografii w zakresie podstawowym dla 1 klasy liceum (wybór filmów, materiałów graficznych i artykułów)
https://niezbednikgeografa.wordpress.com/...

Scholaris - portal wiedzy dla nauczycieli. Zestawy edukacyjne zawierające scenariusze lekcji i prezentacje multimedialne
http://scholaris.pl/resources/zasoby...

terazmatura.pl – portal dla maturzystów i ich nauczycieli. Zadania i arkusze maturalne, e-testy i inne materiały
https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/geografia

Urania: postępy astronomii - cyfrowe archiwum czasopisma w ramach Akcji #zostańwdomu i "Zdalna klasa". Darmowe numery za lata 2012-2019
https://www.urania.edu.pl/archiwum/urania-postepy-astronomii-2012

Produkcja energii na świecie – lekcja dla klasy II liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony...

Dlaczego Polska uważana jest za kraj nizinny a nie monotonny? Konspekt lekcji w klasie I szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja,10470

Elementy pogody i klimatu - Konspekt lekcji geografii w klasie pierwszej metodą projektu
https://www.profesor.pl/publikacja,11392...

Klasyfikacja genetyczna skał. Konspekt zajęć dla I klasy liceum i technikum
https://www.profesor.pl/publikacja...

Klimat Polski. Konspekt lekcji dla I klasy szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja...

Między nami Europejczykami. Ludność Europy. Konspekt lekcji geografii w kl. III gimnazjum (uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim)
https://www.profesor.pl/publikacja,26206

Struktura narodowościowa i etniczna Polski. Scenariusz dla III klasy szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja...

Utrwalenie wiadomości o klimacie Polski i jego zróżnicowaniu oraz o przyczynach zmienności pogody w Polsce. Konspekt zajęć dla klasy I szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja...

Podział administracyjny Polski - konspekt lekcji geografii w klasie I szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem komputerowego "Szkolnego Atlasu Polski
https://www.profesor.pl/publikacja...

Rola transportu w gospodarce Polski. Scenariusz lekcji dla I klasy szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja...

Rozwój i zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego państw. Konspekt zajęć dla klasy i szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja...

Dlaczego Wyżyna Krakowsko - Częstochowska jest krainą białych skał?. Scenariusz dla klasy I szkoły ponadpodstawowej
https://www.profesor.pl/publikacja...

Poznanie przyrodniczych i pozaprzyrodniczych warunków wpływających na polskie rolnictwo. Scenariusz zajęć dla klasy I szkoły ponadpodstawowej
http://www.zsj.home.pl/...

Globalizacja i jej skutki. Konspekt zajęć dla klasy I liceum ogólnokształcącego
http://lopsary.superszkolna.pl/...

Wulkanizm. Konspekt zajęć dla klasy II liceum ogólnokształcącego
http://lopsary.superszkolna.pl/cms/...

Azja- kontynent wielkich kontrastów. Lekcja ćwiczeniowa. Lekcja geografii dla klasy i szkoły ponadpodstawowej
http://www.edukacja.edux.pl/p-13452-azja-kontynent-wielkich-kontrastow-lekcja.php

Wybrzeże - tajemnica sukcesu gospodarczego /na przykładzie Norwegii i Holandii/ – lekcja dla klasy II liceum
http://www.interklasa.pl/portal/index/...

Człowiek zmienia świat – lekcja dla klasy II lub III liceum Słowa kluczowe degradacja i dewastacja środowiska, antropopresja, globalne ocieplenie, gazy cieplarniane
http://www.interklasa.pl/portal/...

Alternatywne źródła energii i ich wykorzystanie w Polsce – lekcja dla klasy II liceum
http://www.interklasa.pl/portal...

Wielka Brytania – zależność poziomu gospodarki od warunków środowiska geograficznego – lekcja dla klasy I liceum
http://www.interklasa.pl/portal...

Używki - droga od uprawy do konsumenta Scenariusz lekcji w liceum do hasła: Gospodarka rolna i problemy wyżywienia
http://www.interklasa.pl/portal...

Gleby w Polsce Scenariusz lekcji dla klas I liceum
http://www.interklasa.pl/portal...

Lekcja geografii z kosmosu – na podstawie zdjęć satelitarnych – dla liceum
http://www.interklasa.pl/meteo/nasa/

Dzieje człowieka na przestrzeni dziejów Ziemi konspekt lekcji metodą projektu dla klasy III LO
http://www.interklasa.pl/portal/...

Zróżnicowanie poziomu społeczno-gospodarczego świata (scenariusz lekcji dla liceum)
http://www.scholaris.pl/zasob/107012...

Jak mówić o Afryce? Scenariusz lekcji dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Jak-m%C3%B3wi%C4%87-o-Afryce.pdf

Migracje ludności – skąd, dokąd i dlaczego. Scenariusz lekcji dla liceum
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Migracje-ludno%C5%9Bci-%E2%80%93-sk%C4%85d-dok%C4%85d-i-dlaczego.pdf

Energetyczny minerał – konspekt lekcji dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Energetyczny-minera%C5%82.pdf

Lekcje geografii - filmy z materiałami przygotowującymi do matury z geografii
https://www.youtube.com/channel/UCn
7fHJyMLdGhjyV2K6dGgFQ

Na Hel czy w Bieszczady? - wirtualne wycieczki portalu epodreczniki.pl
https://ose.gov.pl/aktualnosci/wpis/zdalne-lekcje-geografii-na-hel-czy-w-bieszczady

Dlaczego ludność w Polsce ma nierównomierne rozmieszczenie. Scenariusz lekcji dla III etapu edukacyjnego
https://static.epodreczniki.pl/portal/f/res/
RZUrIahDxLaz6/2/DDWQrzjbrkmG
ZwCwf69LhOsblQPR5XiQ.pdf