Godzina wychowawcza - klasa 4-8 szkoła podstawowa

Bądźmy życzliwi w sieci! - scenariusz lekcji dla klas 1-3 – kluczowe pojęcia: internet, netykieta, życzliwość
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/badzmy-zyczliwi-w-sieci/

Być fair w Internecie. - scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: wolność słowa, prawo autorskie, netykieta
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/byc-fair-w-internecie/

Co robić, aby spełniać marzenia? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: marzenia, cele, planowanie
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/...

Co to znaczy być patriotą? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: patriotyzm, patriota, ojczyzna
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Czym są wolność słowa i cenzura? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: wolność słowa, cenzura, szacunek
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/czym-sa-wolnosc-slowa-i-cenzura/

Dlaczego warto się uczyć? – scenariusz lekcji dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: motywacja uczenie się
https://kuratorium.lublin.pl/gsok/...

Efekt domina. – projekt dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: wspólnota, pasja, szacunek, porozumiewanie się, granice w kontaktach z innymi
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak etycznie publikować w sieci? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: internet, etyka
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/jak-etycznie-publikowac-w-sieci/

Jak poznać swoje dobre strony? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: sukces, spełnienie, potencjał, samopoznanie
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/...

Jak stworzyć przepis na tolerancję? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: tolerancja, wielokulturowość, otwartość, wrażliwość
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/...

Moje uczucia. – scenariusz lekcji dla klas 5 - kluczowe pojęcia: uczucia, radość, strach, lęk, gniew, bezpieczeństwo, wstręt, akceptacja, zachwyt, podziw, smutek, złość, opanowanie, przygnębienie, spokój
http://www.scholaris.pl/zasob/64309?...

Na czym polega przyjaźń? – scenariusz lekcji dla klas 4 - kluczowe pojęcia: przyjaźń, wartość przyjaźni
https://odnpoznan.pl/pliki/mat/...

Sposoby radzenia sobie z agresją. – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: agresja, unikanie agresji, pomoc ofiarom przemocy
http://www.scholaris.pl/zasob/53527...

Starość i śmierć w różnych kulturach świata. – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: śmierć, przemijanie, szacunek dla przodków
http://generhum.pl/scenariusze-lekcji-etyki-i-filozofii/scenariusze-lekcji-etyki-dla-szkoly-podstawowej/scenariusze-lekcji-etyki-dla-klas-1-6/

Sukcesy małe i duże. – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: sukces, motywacja, pozytywne myślenie
http://www.scholaris.pl/zasob/53640?eid...

Szanujmy twórców. – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: prawa autorskie, cytat
https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/szanujmy-tworcow/

Świat ludzkich wartości. – scenariusz lekcji dla klasy 6 - kluczowe pojęcia: wartości, wartości uniwersalne, wybory życiowe
https://www.profesor.pl/...

Taki jaki jesteś, jesteś fajny, nie musisz być idealny – scenariusz lekcji dla klas 7-8 - kluczowe pojęcia: poczucie własnej wartości
http://www.inspiracjedlaszkoly.pl/...

Uczucia. – scenariusz lekcji dla klasy 4 - kluczowe pojęcia: uczucia, sytuacyjna zmienność uczuć, czasowa zmienność uczuć
http://www.scholaris.pl/zasob/...

Veto wobec agresji i przemocy. – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: agresja, przyczyny agresji, obrona przed agresją
http://www.scholaris.pl/zasob/53622...

Złość – jak sobie z nią radzić? – scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: złość, pokonywanie złości
http://www.scholaris.pl/zasob/536...