Historia – klasa 2 szkoła ponadpodstawowa

Agnieszka Leszczyńska, Piosnka nadobna dla dziatek. Z myślą o młodocianych użytkownikach polskich kancjonałów, stron 19
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Jacek Wijaczka, Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku, stron 28
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Jaśmina Korczak‑Siedlecka, Model wychowania dziewcząt w szesnastowiecznej Polsce, stron 23
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Anna Grześkowiak–Krwawicz, Rzeczpospolita — pojęcie i idea w dyskursie politycznym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Rekonesans, stron 31
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Łukasz Wróbel, Źródła do dziejów magnackiego rodu. O egodokumentach trzech pokoleń Hylzenów, stron 23
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Marian Mikołajczak, Szlachta w sądach miast królewskich w sprawach karnych w XVI–XVIII wieku, stron 20
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Między Paryżem a Moskwą – opinie księcia Adama Jerzego Czartoryskiego o Napoleonie i Księstwie Warszawskim, stron 22
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Weronika Bukowska, Magiczny świat wyobraźni społeczeństwa polskiego na podstawie wybranych pamiętników od XVI do XVIII wieku, stron 23
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Wielkie odkrycia geograficzne prezentacja. Czas trwania: 5,05
https://slideplayer.pl/slide/832577/

Film o reformacji HBO, czas trwania: 89 minut
https://hbogo.pl/filmy/reformacja-cz-1

Rewolucja Francuska i wojny napoleońskie. Film, czas trwania 9,30
https://old.histmag.org/Rewolucja-francuska-i-wojny-napoleonskie-tydzien-po-tygodniu-Video-19537

Bitwy Napoleona. Artykuł z tygodnika Wprost, stron 10
https://www.wprost.pl/historia/10226455/10-wielkich-batalii-napoleona-te-bitwy-warto-znac.html?pr=10226452&pri=2#Bitwa-pod-piramidami

Wprowadzenie do reformacji. Marcin Luter. Film, czas trwania: 11,14
https://pl.khanacademy.org/humanities/world-history/renaissance-and-reformation/protestant-reformation/v/introduction-to-the-protestant-reformation-luther-2-of-4