Historia – klasa 4 szkoła ponadpodstawowa

Michał Tadeusz Góras, Profesor Wacław Komarnicki, poseł na sejm RP, jeniec obozu w Kozielsku, Ocalony, stron22
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Jerzy Bednarek, Sowiecka grupa dywersyjno–wywiadowcza „Arsenał” i jej działalność na ziemiach polskich (październik 1944–styczeń 1945)*
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Dariusz Jarosz, Wielka masakra psów w Polsce gomułkowskiej masakra psów; myślistwo; rakarze; Polska Ludowa; studia nad zwierzętami; kłusownictwo, stron 31
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Jan Olaszek, Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL, stron 37
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Magdalena Semczyszyn, Nielegalna emigracja Żydów z Polski 1944–1947 – kontekst międzynarodowy. Artykuł dotyczy nielegalnej emigracji Żydów z Polski, stron 16
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Tadeusz Wolsza, Święto Niepodległości 11 listopada i inne święta narodowe w działalności propagandowej i edukacyjnej rządu RP na obczyźnie (lata czterdzieste i pięćdziesiąte XX w), stron 22
http://dn-ihpan.edu.pl/images/DN2019-51-2/02_Wolsza.pdf

Historia żywa. Cykl audycji-rozmów Doroty Truszczak z profesorem Andrzejem Nowakiem o historii Polski po 1944 roku. Każda około 40 minut.
https://podcasty.polskieradio.pl/podcast/138/

Polska – rok 1944, Czas: 40,55
https://www.polskieradio.pl/...

Polska – rok 1945, Czas: 39,55
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1945 (druga połowa), Czas: 37,32
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1946, Czas: 40,08
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1947, Czas: 40,46
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1948, Czas: 41,24
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1949, Czas: 39,41
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1950, Czas: 41,11
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1952/1953, Czas: 38,55
https://www.polskieradio.pl/7/510...

Polska – rok 1953/1954, Czas: 39,53
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1957, Czas: 40,17
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – rok 1956, Czas: 40,06
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1959/1960; Czas: 40,07
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1961/1962; Czas: 40,19
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1963/1964; Czas: 39,40
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1965/1966; Czas: 40,36
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1967/1968; Czas: 40,32
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1969/1970; Czas: 40,36
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1971/1972: Czas: 39,59
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1973/1974: Czas: 38,17
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1975/1976: Czas: 41,43
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1977/1978: Czas: 40,06
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Polska – lata 1979/1980; Czas: 40,43
https://www.polskieradio.pl/7/5102...

Wiek XIV a wiek XX- epidemie porównanie. Artykuł.
https://historia.org.pl/2020/03/07...

Konspiracyjne organizacje młodzieżowe w latach 1944-1956. Audycja radiowa. Czas: 51,15.
https://www.polskieradio.pl/9/5526...

Joanna Kurczab, Zbrodnia katyńska jako ludobójstwo. Próba systematyzacji kwalifikacji prawnokarnej, stron 21
https://apcz.umk.pl/czasopisma/index...

Audycja Świadkowie karnawału Solidarności, 49,36 czas trwania
https://www.polskieradio.pl/9/5526...

Audycja z cyklu Białe plamy, Polska kinematografia po II wojnie światowej, czas trwania 50,37
https://www.polskieradio.pl/9/5526...