Język polski – klasa 4-8 szkoła podstawowa

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych. Poradnik – kluczowe informacje: język polski, uczeń zdolny, uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

http://scholaris.pl/zasob/110634?eid[]=PODST&sid[]=JPOL3&bid=0&iid=&api=
Przystosowywanie tekstu literackiego do nagrania i przygotowania audiobook dla dzieci
VII-VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa - kluczowe informacje: czytelnictwo, audiobook

https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Nagrywamy-audiobook.pdf

Tworzymy bajkę. VII-VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa - kluczowe informacje: czytelnictwo, bajka

https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Tworzymy-bajkę.pdf

Literackie wyzwania. Tworzymy klub czytelniczy. VII-VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa - kluczowe informacje: czytelnictwo, język polski

https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Literackie-wyzwania-klub-czytelniczy.pdf

Konto bohatera literackiego. Uczniowie i uczennice przy wykorzystaniu specjalnego narzędzia internetowego tworzą konta internetowe dla bohaterów literackich – kluczowe internetowe: czytelnictwo, język polski

https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Literackie-wyzwania-strona-bohatera.pdf

Wywiad z wybranym bohaterem literackim. VII-VIII klasa szkoły podstawowej i szkoła ponadpodstawowa - kluczowe informacje: czytelnictwo, język polski

https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Literackie-wyzwania-strona-bohatera.pdf

Zdalne lekcje: plan lekcji i scenariusze dla klasy IV - kluczowe informacje: język polski, zdalne nauczanie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-4

Zdalne lekcje: plan lekcji i scenariusze dla klasy V- kluczowe informacje: język polski, zdalne nauczanie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-5

Zdalne lekcje: plan lekcji i scenariusze dla klasy VI - kluczowe informacje: język polski - kluczowe informacje: język polski, zdalne nauczanie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-6

Zdalne lekcje: plan lekcji i scenariusze dla klasy VII - kluczowe informacje: język polski - kluczowe informacje: język polski, zdalne nauczanie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-7

Zdalne lekcje: plan lekcji i scenariusze dla klasy VIII - kluczowe informacje: język polski - kluczowe informacje: język polski, zdalne nauczanie

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/klasa-8

Katalog publikacji dla nauczyciela języka polskiego - kluczowe informacje: język polski

https://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,18,Jezyk-polski

Materiały edukacyjne online GWP - kluczowe informacje: język polski

https://gwo.pl/strony/31/seo_link:jezyk-polski

Edukacja wczesnoszkolna i język polski: programy nauczania, scenariusze zajęć, prezentacje, ćwiczenia, testy i antologie

http://www.orpeg.pl/index.php/materialy...

Scenariusze lekcji języka polskiego w kl. IV – VI - kluczowe informacje: język polski, lektury

https://www.cen.lomza.pl/opracowania/jezyk-polski

Edukacja Filmowa: propozycje wykorzystania filmu w realizacji postawy programowej z języka polskiego dla klas 4-8 szkoły - kluczowe informacje: język polski, film

http://edukacjafilmowa.pl/propozycje-wykorzystania-filmu-w-realizacji-podstawy-programowej-z-jezyka-polskiego-dla-klas-4-8/

Klub Nauczyciela zawierające materiały dla nauczycieli języka polskiego klas 4-8 - kluczowe informacje: język polski
https://ucze.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-8/jezyk-polski-szkola-podstawowa-klasy-4-8/

Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy – ćwiczenia sprawdzające znajomość lektury dla klas 4-6

https://learningapps.org/watch?v=poyzey6on20

https://learningapps.org/watch?v=p2rodjx4t20

https://learningapps.org/watch?v=pi7fycd3a20

https://learningapps.org/watch?v=pvj07uzq220

Tajemniczy ogród Frances Hodgson Burnett – ćwiczenia sprawdzające znajomość lektury dla klas 4-6

https://learningapps.org/display?v=pxk915o3k20

https://learningapps.org/watch?v=pzyjqgch220

https://learningapps.org/watch?v=pahhkt2ra20

Opowieść wigilijna Chrles’a Dickensa – ćwiczenia sprawdzające znajomość lektury dla klas 7-8

https://learningapps.org/watch?v=pyt505muk20

https://learningapps.org/watch?v=pizsacrwn20

https://learningapps.org/watch?v=pfn89xsik20

Mark Twain: życiorys - prezentacja - klasa 4-6

https://www.canva.com/design/DAD5bQSt4...

Czerwone krzesło Andrzeja Maleszki – ćwiczenia sprawdzające znajomość lektury dla klas 4-6

https://learningapps.org/watch?v=pobx7e4d320

https://learningapps.org/watch?v=p4zuvy4w220

https://learningapps.org/watch?v=p08efyz1j20

https://learningapps.org/watch?v=pyppxrffk20

Pisownia wyrazów małą i wielka literą - prezentacja dla klasy 5

https://www.canva.com/design/DAD6iCZKpzA...

Pisownia wyrazów małą i wielka literą - zadanie logiczne sprawdzające wiedzę: kategoryzacja wyrazów - dla klasy 5

https://learningapps.org/display?v=pwndqofpt20

Pisownia wyrazów małą i wielka literą - zadanie logiczne sprawdzające wiedzę: znajdź pary - dla klasy 5

https://learningapps.org/display?v=p367omkaj20

Poezja w 4 odsłonach – poglądowy materiał edukacyjny dla klasy 7 – Plan pracy:

https://drive.google.com/file/d/1nA0K9fh8S8X-Di3jFngXKM5NH5yFywbk/view?usp=sharing


Film poglądowy:

https://drive.google.com/file/d/1nUGOZlSlu9hBL-GrMh0x9caXdTf3kVNT/view?usp=sharing

Oskar i pani Róża Ericka-Emmanuela Schmitta – ćwiczenia sprawdzające znajomość lektury dla klas 7-8

https://learningapps.org/watch?v=p0dz4zvtv20

https://learningapps.org/watch?v=pqjhxko3c20

https://learningapps.org/watch?v=p04cdk4u520

Oskar i pani Róża – E. E. Schmitt – gry online dla klasy VII – kluczowe pojęcia: lektura, Oskar i pani Róża, E. E. Schmitt, gry

https://wordwall.net/pl/resource/350569

https://wordwall.net/pl/resource/350567

https://wordwall.net/pl/resource/350555

Polskie powieściopisarki – wirtualna tablica dla klasy VIII – kluczowe pojęcia: polskie powieściopisarki, Eliza Orzeszkowa, Maria Rodziewiczówna, Maria Konopnicka, Zofia Urbanowska, Gabriela Zapolska

https://padlet.com/agap123/i9bww7bc92vl

Dlaczego wszyscy „lajkujemy”? – scenariusz lekcji dla klas IV-VI - uczeń wie, dlaczego współcześnie do języka polskiego przenika najwięcej angielskich słów

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Czy surowe karanie przestępców jest słuszne? – scenariusz lekcji dla klas V-VII - uczeń poznaje zasady uczestnictwa w Debacie Oksfordzkiej

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Jak informacje trafiają do mediów? – scenariusz lekcji dla klas IV-VI - uczeń rozumie, jak przebiega proces powstawania informacji w różnych środkach przekazu: prasa, radio, telewizja i Internet

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Jak powstaje artykuł prasowy? – scenariusz lekcji dla klas IV-VI - uczeń przygotowuje artykuł prasowy

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Czy spektakl musi mieć scenariusz? – scenariusz lekcji dla klas IV-VI – uczeń wymienia podstawowe informacje na temat teatru improwizacji – słucha innych osób i umie pracować w grupie – trenuje umiejętność pracy zespołowej

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...