Matematyka – klasa 4-8 szkoła podstawowa

Darmowe video lekcje z matematyki
https://www.youtube.com/channel...

Darmowe video lekcje z matematyki
https://pistacja.tv/

Zadania z matematyki - portal płatny
https://matlandia.gwo.pl/

Gotowe materiały dydaktyczne do nauczania matematyki stworzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
https://epodreczniki.pl/

Obszerne wyjaśnienia tematów lekcji z matematyki
https://www.youtube.com/channel/UCkbhn-e1iCSdOaCM6Inl6sg

Interaktywne arkusze zadań z matematyki
https://szaloneliczby.pl/

Materiały związane z egzaminem ósmoklasisty
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Materiały związane z egzaminem ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

Materiały związane z egzaminem ósmoklasisty
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

Zawiera bezpłatne materiały edukacyjne z matematyki
http://www.scholaris.pl/

Portal z zadaniami z matematyki
https://www.matzoo.pl/

Portal z zadaniami i wykładami z matematyki
https://pl.khanacademy.org/

Wrocławski portal matematyczny
http://www.matematyka.wroc.pl/

Gry matematyczne
https://www.gry-matematyczne.pl/

Ogarnij ułamki zwykłe - wprowadzenie

https://www.youtube.com/watch?v=EmrKnoVgIFU

Live lekcja. Matematyka - klasa 4 - ułamki zwykłe

https://www.youtube.com/watch?v=3habZisZZPY

Live lekcja - matematyka - klasa 4

https://www.youtube.com/watch?v=gsZTyhXsz_k

Klasa 5 - Matematyka - szkoła

https://www.youtube.com/watch...

Kolejność wykonywania działań - klasa 4 - klasa 5 - korepetycje online z matematyki

https://www.youtube.com/watch?v=FZsF9B8arRA

Liczby mieszane - Matematyka klasa 4

https://www.youtube.com/watch?v=BroGSJzbJms

Live lekcja - matematyka - klasa 5

https://www.youtube.com/watch?v=5l92WgY55zo

Klasa 5 - Matematyka - szkoła

https://www.youtube.com/watch?v=2ORwxp5PqEw

Klasa 5 - Matematyka - szkoła

https://www.youtube.com/watch?v=UB4hyQ2Tpqo

Live lekcja - matematyka - klasa 5

https://www.youtube.com/watch?v=ILvU8NO56tc

Live lekcja. Matematyka - klasa 5 - równoległobok i romb

https://www.youtube.com/watch?v=wfY_CpAQO-Y

Matematyka z kluczem - podręcznik kl. 5 - liczby naturalne - działania pamięciowe

https://www.youtube.com/watch?v=j579LX7tnJc&list=PLIadbXmvv-fyWjJDOtTBEZfXpPUKuqw60

Klasa 5 - Matematyka - szkoła

https://www.youtube.com/watch?v=vk0L5cLKTg4

Liczby naturalne
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Liczby naturalne - dziesiątkowy układ pozycyjny
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

System rzymski – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pamięciowe - dodawanie i odejmowanie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pamięciowe – mnożenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pamięciowe - dzielenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Korzystanie z kalkulatora i szacowanie wyników
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pamięciowe – potęgowanie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Kolejność wykonywania działań
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pamięciowe na dużych liczbach
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pisemne - dodawanie i odejmowanie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Wielokrotności i dzielniki liczb
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pisemne - mnożenie i dzielenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Liczby pierwsze i złożone
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania pisemne - mnożenie i dzielenie przez liczby wielocyfrowe
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Liczby całkowite – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania na liczbach całkowitych
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Ułamki zwykłe – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Rozszerzanie i skracanie ułamków zwykłych
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Porównywanie ułamków zwykłych
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Liczby dziesiętne – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Porównywanie liczb dziesiętnych
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Przekształcanie ułamków
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania na ułamkach zwykłych o różnych mianownikach
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania na liczbach dziesiętnych 2
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania na ułamkach zwykłych - mnożenie i dzielenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Wyrażenia algebraiczne
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Równania – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Proste i odcinki
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Kąty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Kąty powstałe w wyniku przecięcia prostych
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Wielokąty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Trójkąty – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Kąty w trójkątach i czworokątach
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Koła i okręgi
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Figury przestrzenne – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Wielokąty / Prostokąty i kwadraty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Pola figur – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Pola figur - wprowadzenie / Prostokąty i kwadraty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Pola figur
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Jednostki długości i masy
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Czas
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Procenty – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Skala – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Obliczenia praktyczne - tabele i wykresy
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Zadania i ćwiczenia z matematyki – klasa 4
https://szaloneliczby.pl/klasa-4/

Matematyka - Live lekcja - klasa 6
https://www.youtube.com/watch?v=cgRPHI5mx9U

Ułamki zwykłe - wprowadzenie - Matematyka - klasa 6
https://www.youtube.com/watch?v=lY0JzjMs5wc

Co to jest wyrażenie algebraiczne - zapisywanie i odczytywanie – Matematyka – klasa 6

https://www.youtube.com/watch...

Jak rozwiązywać zadania tekstowe - Live lekcja - Matematyka - klasa 6

https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU

Zapisywanie równań – Matematyka – klasa 6
https://www.youtube.com/watch?v=Wno7scqeYA8

Droga (dział: prędkość, droga, czas) – Matematyka – klasa 6

https://www.youtube.com/watch?v=43ce8Uz5qbM

Obliczenia procentowe - klasa 6 - korepetycje online z matematyki

https://www.youtube.com/watch?v=iAnLE1ueNLk

Liczby dodatnie i ujemne - klasa 5 - klasa 6 - klasa 7 - klasa 8 – matematyka

https://www.youtube.com/watch?v=o1Tir9OVLqA

Trening mistrza– ćwiczenia przed sprawdzianem
https://epodreczniki.pl/a/srednia-arytmetyczna-i-mediana-zestawu-danych/DK1dRCCY

Zadania algebraiczne
https://epodreczniki.pl/a/zadania-algebraiczne/D62A9r7xC

Równania równoważne – wstęp
https://epodreczniki.pl/b/rownania-rownowazne---wstep/Puv813bGt

Średnia arytmetyczna i mediana zestawu danych
https://epodreczniki.pl/a/srednia-arytmetyczna-i-mediana-zestawu-danych/DK1dRCCY

W równowadze – czyli wstęp do równań
https://epodreczniki.pl/b/w-rownowadze---czyli-wstep-do-rownan/PSmbeRoT4

Działania pisemne na liczbach naturalnych
https://epodreczniki.pl/a/dzialania-pisemne-na-liczbach-naturalnych/DneaGctPp\

Przekątne w wielokątach
https://epodreczniki.pl/b/przekatne-w-wielokatach/PX5tzddpU

Kąty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Wielokąty / Prostokąty i kwadraty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Proste i odcinki
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka/szkola-podstawowa-iv-vi/proste-i-odcinki/plmat036-proste-i-odcinki

Pola figur - wprowadzenie / Prostokąty i kwadraty
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Czas
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Działania na ułamkach zwykłych o jednakowych mianownikach
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Trójkąty – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Pola figur – wprowadzenie
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-ulamkow-zwyklych/

Mnożenie ułamków zwykłych
https://szaloneliczby.pl/mnozenie-ulamkow-zwyklych/

Dzielenie ułamków zwykłych
https://szaloneliczby.pl/dzielenie-ulamkow-zwyklych/

Dodawanie ułamków dziesiętnych
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-ulamkow-dziesietnych/

Odejmowanie ułamków dziesiętnych
https://szaloneliczby.pl/odejmowanie-ulamkow-dziesietnych/

Mnożenie ułamków dziesiętnych
https://szaloneliczby.pl/dzielenie-ulamkow-dziesietnych/

Procenty
https://szaloneliczby.pl/procenty/

Zamiana ułamków na procenty
https://szaloneliczby.pl/zamiana-ulamkow-na-procenty/

Procent z liczby
https://szaloneliczby.pl/procent-z-liczby/

Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
https://szaloneliczby.pl/obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-procent/

Jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
https://szaloneliczby.pl/jakim-procentem-jednej-liczby-jest-druga-liczba/

Co musisz wiedzieć o liczbach ujemnych?
https://szaloneliczby.pl/co-musisz-wiedziec-o-liczbach-ujemnych/

Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych (całkowitych)
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-liczb-ujemnych-calkowitych/

Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych (całkowitych)
https://szaloneliczby.pl/mnozenie-i-dzielenie-liczb-ujemnych-calkowitych/

Wyrażenia algebraiczne
https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne/

Redukcja wyrazów podobnych
https://szaloneliczby.pl/redukcja-wyrazow-podobnych/

Równania z jedną niewiadomą
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma/

Zaokrąglanie liczb
https://szaloneliczby.pl/zaokraglanie-liczb/

Kalendarz i zegarek
https://szaloneliczby.pl/kalendarz-i-zegarek/

Jednostki długości
https://szaloneliczby.pl/jednostki-dlugosci/

Jednostki masy
https://szaloneliczby.pl/jednostki-masy/

Liczby pierwsze i złożone
https://szaloneliczby.pl/liczby-pierwsze-i-zlozone/

Liczby rzeczywiste
https://szaloneliczby.pl/liczby-rzeczywiste/

Liczby naturalne
https://szaloneliczby.pl/liczby-naturalne/

Liczby całkowite
https://szaloneliczby.pl/liczby-calkowite/

Liczby wymierne
https://szaloneliczby.pl/liczby-wymierne/

Liczby niewymierne
https://szaloneliczby.pl/liczby-niewymierne/

Skala i mapa
https://szaloneliczby.pl/skala-i-mapa/

Trójkąt
https://szaloneliczby.pl/trojkat/

Prostokąt i kwadrat
https://szaloneliczby.pl/prostokat-i-kwadrat/

Równoległobok
https://szaloneliczby.pl/rownoleglobok/

Romb
https://szaloneliczby.pl/romb/

Trapez
https://szaloneliczby.pl/trapez/

Trapez równoramienny
https://szaloneliczby.pl/trapez-rownoramienny/

Trapez prostokątny
https://szaloneliczby.pl/trapez-prostokatny/

Deltoid
https://szaloneliczby.pl/deltoid/

Koło i okrąg
https://szaloneliczby.pl/kolo-i-okrag/

Skala i mapa
https://szaloneliczby.pl/skala-i-mapa/

Kąty
https://szaloneliczby.pl/katy/

Kąty w trójkącie i czworokącie
https://szaloneliczby.pl/katy-w-trojkacie-i-czworokacie/

Pole powierzchni
https://szaloneliczby.pl/pole-powierzchni/

Jednostki pola powierzchni
https://szaloneliczby.pl/jednostki-pola-powierzchni/

Pole prostokąta i kwadratu
https://szaloneliczby.pl/pole-prostokata-i-kwadratu/

Pole równoległoboku i rombu
https://szaloneliczby.pl/pole-rownolegloboku-i-rombu/

Pole trójkąta
https://szaloneliczby.pl/pole-trojkata/

Pole trójkąta równobocznego
https://szaloneliczby.pl/pole-trojkata-rownobocznego/

Pole trapezu
https://szaloneliczby.pl/pole-trapezu/

Prostopadłościan i sześcian
https://szaloneliczby.pl/prostopadloscian-i-szescian/

Objętość
https://szaloneliczby.pl/objetosc/

Jednostki objętości
https://szaloneliczby.pl/jednostki-objetosci/

Objętość prostopadłościanu i sześcianu
https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu/

Objętość graniastosłupa prostego
https://szaloneliczby.pl/objetosc-graniastoslupa-prostego/

Ostrosłupy
https://szaloneliczby.pl/ostroslupy/

Stosunki, stawki i procenty
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-ratios-prop-topic

Operacje arytmetyczne
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-arithmetic-operations

Liczby ujemne
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-negative-number-topic

Własności liczb
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-factors-and-multiples

Zmienne i wyrażenia
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables

Wprowadzenie do równań i nierówności
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equations-and-inequalities

Geometria
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-geometry-topic

Dane i statystyki
https://pl.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-data-statistics

Jak działają światła na skrzyżowaniu?
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Jak podjąć przemyślaną decyzję? Kiedy trenujemy logiczne myślenie?
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz...

Jak powstają ceny?
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-powstaja-ceny

W co mogę inwestować moje kieszonkowe?
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/w-co-moge-inwestowac-moje-kieszonkowe

Jak powstają twierdzenia matematyczne?
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-wyglada-praca-matematyka

Gry dydaktyczne – scenariusz lekcji matematyki w klasie VIII
https://szkola-podstawowa.edu.pl/gry-dydaktyczne-scenariusz/

Lekcja dotycząca kątów i z czego się składa. Poznasz rodzaje kątów, dowiesz się czym jest miara kątowa i nauczysz się mierzyć kąty. Będziesz umiał wskazać kąty proste, ostre, rozwarte i półpełne.
https://pistacja.tv...

Równania - dowiesz się, jak zapisywać równania, jak rozwiązywać równania oraz poznasz odpowiedź na pytanie, ile rozwiązań może mieć równanie. Dowiesz się, że równania można mnożyć obustronnie, dzielić obustronnie, że od obu stron równania można odjąć tę samą liczbę oraz do obu stron równania można dodać tę samą liczbę. Nauczysz się rozwiązywać równania z ułamkami oraz takie, w których występują nawiasy. Dowiesz się także, w jaki sposób oraz dlaczego przekształcamy wzory.
https://pistacja.tv/wideolekcje...

Trójkąty - dowiesz się jak udowodnić sumę kątów w trojkącie, jak zastosować nierówność trójkąta, jakie własności mają trójkąty równoramienne, równoboczne, prostokątne i rozwartokątne. Przypomnisz sobie co to jest wysokość w trójkącie i jak obliczamy pole trójkąta, jak stosujemy wzór na pole trójkąta w zadaniach. Dowiesz się, kiedy trójkąty są przystające i jak stosować przystawanie trójkątów w zadaniach.
https://pistacja.tv/wideolekcje/matematyka...

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Obliczanie potęg
https://szaloneliczby.pl/obliczanie-poteg/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Działania z potęgami
https://szaloneliczby.pl/dzialania-z-potegami/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie
https://szaloneliczby.pl/mnozenie-i-dzielenie-poteg-o-tej-samej-podstawie/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Potęgowanie ułamków
https://szaloneliczby.pl/potegowanie-ulamkow/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Obliczanie pierwiastków
https://szaloneliczby.pl/obliczanie-pierwiastkow/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
https://szaloneliczby.pl/wylacz-czynnik-przed-znak-pierwiastka/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Ćwiczenia - Usuń niewymierność z mianownika
https://szaloneliczby.pl/usun-niewymiernosc-z-mianownika/

Potęgi i pierwiastki – Sprawdzian:
https://szaloneliczby.pl/potegi-i-pierwiastki-sprawdzian-klasa-8/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy – Potęgi
https://szaloneliczby.pl/potegi/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy - Działania na potęgach
https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-potegach/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy - Dodawanie i odejmowanie potęg
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-poteg/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy - Mnożenie potęg
https://szaloneliczby.pl/mnozenie-poteg/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy - Dzielenie potęg
https://szaloneliczby.pl/dzielenie-poteg/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy - Kwadrat i sześcian liczby
https://szaloneliczby.pl/kwadrat-i-szescian-liczby/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy – Pierwiastki
https://szaloneliczby.pl/pierwiastki/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy – Działania na pierwiastkach
https://szaloneliczby.pl/dzialania-na-pierwiastkach/

Zadania i ćwiczenia potęgi i pierwiastki: Tematy – Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka
https://szaloneliczby.pl/wylaczanie-czynnika-przed-znak-pierwiastka/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Zredukuj wyrazy podobne
https://szaloneliczby.pl/zredukuj-wyrazy-podobne/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Równania z jedną niewiadomą (rozbudowane)
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-rozbudowane/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Równania z jedną niewiadomą (ułamki dziesiętne)
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-ulamki-dziesietne/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Równania z jedną niewiadomą (w formie ułamka zwykłego)
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma-w-formie-ulamka-zwyklego/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Rozwiąż równanie – puzzle
https://szaloneliczby.pl/rozwiaz-rownanie-puzzle/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Proporcje i stosunki (zadania tekstowe)
https://szaloneliczby.pl/proporcje-i-stosunki-zadania-tekstowe/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Ćwiczenia - Zmienione proporcje i stosunki (zadania tekstowe)
https://szaloneliczby.pl/zmienione-proporcje-i-stosunki-zadania-tekstowe/

Wyrażenia algebraiczne – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-sprawdzian-klasa-8/

Równania – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/rownania-sprawdzian-klasa-8/

Proporcje – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/proporcje-sprawdzian-klasa-8/

Wyrażenia algebraiczne, równania i proporcje – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne-rownania-i-proporcje-sprawdzian-klasa-8/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Tematy - Wyrażenia algebraiczne
https://szaloneliczby.pl/wyrazenia-algebraiczne/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Tematy - Redukcja wyrazów podobnych
https://szaloneliczby.pl/redukcja-wyrazow-podobnych/

Zadania i ćwiczenia: Algebra – Tematy - Równania z jedną niewiadomą
https://szaloneliczby.pl/rownania-z-jedna-niewiadoma/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Ćwiczenia - Figury podobne
https://szaloneliczby.pl/figury-podobne/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Ćwiczenia - Czy istnieje taki trójkąt?
https://szaloneliczby.pl/czy-istnieje-taki-trojkat/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Ćwiczenia – Kąty w trójkącie
https://szaloneliczby.pl/katy-w-trojkacie/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Ćwiczenia – Kąty w rombie
https://szaloneliczby.pl/katy-w-rombie/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Ćwiczenia – Kąty w równoległoboku
https://szaloneliczby.pl/katy-w-rownolegloboku/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Ćwiczenia – Kąty w trapezie
https://szaloneliczby.pl/katy-w-trapezie/

Trójkąty i czworokąty – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/trojkaty-i-czworokaty-sprawdzian-klasa-8/

Twierdzenie Pitagorasa – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/twierdzenie-pitagorasa-sprawdzian-klasa-8/

Trójkąt równoboczny – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/trojkat-rownoboczny-sprawdzian-klasa-8/

Trójkąty o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60° – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/trojkaty-o-katach-90-45-45-oraz-90-30-60-sprawdzian-klasa-8/

Figury geometryczne – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/figury-geometryczne-sprawdzian-klasa-8/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Prostokąt i kwadrat
https://szaloneliczby.pl/prostokat-i-kwadrat/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trójkąt
https://szaloneliczby.pl/trojkat/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trójkąt ostrokątny
https://szaloneliczby.pl/trojkat-ostrokatny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trójkąt prostokątny
https://szaloneliczby.pl/trojkat-prostokatny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy –Trójkąt rozwartokątny
https://szaloneliczby.pl/trojkat-rozwartokatny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trójkąt równoboczny
https://szaloneliczby.pl/trojkat-rownoboczny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trójkąt równoramienny
https://szaloneliczby.pl/trojkat-rownoramienny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trójkąt różnoboczny
https://szaloneliczby.pl/trojkat-roznoboczny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Prostokąt i kwadrat
https://szaloneliczby.pl/prostokat-i-kwadrat/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Równoległobok
https://szaloneliczby.pl/rownoleglobok/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Romb
https://szaloneliczby.pl/romb/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trapez
https://szaloneliczby.pl/trapez/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trapez równoramienny
https://szaloneliczby.pl/trapez-rownoramienny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Trapez prostokątny
https://szaloneliczby.pl/trapez-prostokatny/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Deltoid
https://szaloneliczby.pl/deltoid/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Kąty
https://szaloneliczby.pl/katy/

Zadania i ćwiczenia: Figury geometryczne (wielokąty) – Tematy – Kąty w trójkącie i czworokącie
https://szaloneliczby.pl/katy-w-trojkacie-i-czworokacie/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Rozpoznawanie brył
https://szaloneliczby.pl/rozpoznawanie-bryl/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Oblicz pole całkowite prostopadłościanu
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-calkowite-prostopadloscianu/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Oblicz pole całkowite prostopadłościanu
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-calkowite-prostopadloscianu/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Objętość prostopadłościanu
https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Objętość graniastosłupa trójkątnego
https://szaloneliczby.pl/objetosc-graniastoslupa-trojkatnego/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Objętość ostrosłupa trójkątnego
https://szaloneliczby.pl/objetosc-ostroslupa-trojkatnego/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Objętość ostrosłupa czworokątnego
https://szaloneliczby.pl/objetosc-ostroslupa-czworokatnego/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Ćwiczenia - Zamiana jednostek objętości
https://szaloneliczby.pl/zamiana-jednostek-objetosci/

Graniastosłupy – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-sprawdzian-klasa-8/

Ostrosłupy – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/ostroslupy-sprawdzian-klasa-8/

Graniastosłupy i ostrosłupy – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/graniastoslupy-i-ostroslupy-sprawdzian-klasa-8/

Bryły obrotowe – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/bryly-obrotowe-sprawdzian-klasa-8/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Tematy – Prostopadłościan i sześcian
https://szaloneliczby.pl/prostopadloscian-i-szescian/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Tematy – Objętość
https://szaloneliczby.pl/objetosc/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Tematy – Jednostki objętości
https://szaloneliczby.pl/jednostki-objetosci/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Tematy – Objętość prostopadłościanu i sześcianu
https://szaloneliczby.pl/objetosc-prostopadloscianu-i-szescianu/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Tematy – Objętość graniastosłupa prostego
https://szaloneliczby.pl/objetosc-graniastoslupa-prostego/

Zadania i ćwiczenia: Bryły – Tematy – Ostrosłupy
https://szaloneliczby.pl/ostroslupy/

Symetrie – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/symetrie-sprawdzian-klasa-8/

Zadania i ćwiczenia: Koła i okręgi – Ćwiczenia – Oblicz długość promienia/średnicy okręgu i koła
https://szaloneliczby.pl/oblicz-dlugosc-promienia-srednicy-okregu-i-kola/

Zadania i ćwiczenia: Koła i okręgi – Ćwiczenia – Oblicz obwód/pole części okręgu i koła
https://szaloneliczby.pl/oblicz-obwod-pole-czesci-okregu-i-kola/

Zadania i ćwiczenia: Koła i okręgi – Ćwiczenia – Oblicz obwód okręgu
https://szaloneliczby.pl/oblicz-obwod-okregu/

Zadania i ćwiczenia: Koła i okręgi – Ćwiczenia – Oblicz pole koła
https://szaloneliczby.pl/oblicz-pole-kola/

Koła i okręgi – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/kola-i-okregi-sprawdzian-klasa-8/

Zadania i ćwiczenia: Koła i okręgi – Tematy – Koło i okrąg
https://szaloneliczby.pl/kolo-i-okrag/

Statystyka - Diagramy, wykresy i tabele – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/diagramy-wykresy-i-tabele-sprawdzian-klasa-8/

Statystyka - Prawdopodobieństwo – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/prawdopodobienstwo-sprawdzian-klasa-8/

Statystyka – Sprawdzian
https://szaloneliczby.pl/statystyka-sprawdzian-klasa-8/

Statystyka – Tematy - Średnia arytmetyczna
https://szaloneliczby.pl/srednia-arytmetyczna/

Statystyka – Tematy - Średnia ważona
https://szaloneliczby.pl/srednia-wazona/

Długość okręgu i liczba pi – wprowadzenie
https://www.youtube.com/watch...

matmo.pl to miejsce dla Tych, którzy lubią bawić się matematyką: zagadki logiczne, ciekawostki matematyczne, matma w grach, matma w zagadkach, matma w cytatach, matma z klockami
http://omatmo.pl/?fbclid=IwAR0iRejMMiWWyKmnM0WV-tRv0KTa3hFOB5h1-Ze7vdWlLAzUDq8oD_-A9Gs

Matlekcja moje pomysły na lekcje - to blog nauczyciela matematyki Jolanty Przygodzkiej. Fascynuje się ocenianiem kształtującym i stara się, aby jej uczniowie byli odpowiedzialni za swój proces uczenia.
http://matlekcja.pl/

Platforma matzoo.pl z zadaniami online dla uczniów obejmująca: liczby i działania ; potęgi i pierwiastki ; wyrażenia algebraiczne i równania ; figury na płaszczyźnie, trójkąty prostokątne ; geometrie przestrzenną ; koła, okręgi i symetrię ; statystykę i prawdopodobieństwo ; egzamin ósmoklasisty

Live lekcja. Matematyka - klasa 8 / egzamin ósmoklasisty - zadania z geometrii
https://www.youtube.com/watch?v=GDuqfoAVJHs

Live lekcja. Matematyka - klasa 8 / egzamin ósmoklasisty – omówienie
https://www.youtube.com/watch?v=ns1Hfud8Y3I

Matematyka - egzamin ósmoklasisty
https://www.youtube.com/watch?v=PKOV9saxln8

https://www.youtube.com/watch?v=o3RoJ86ymz4

https://www.youtube.com/watch?v=yhh8fQx_o6Q

https://www.youtube.com/watch?v=o3RoJ86ymz4&t=485s

https://www.youtube.com/watch?v=SDRFOwtht1k

https://www.youtube.com/watch?v=A34cR8v7M-c

https://www.youtube.com/watch?v=PKOV9saxln8&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=vg0nEkGxYxs&t=1014s

https://www.youtube.com/watch?v=6Q3-pP_w7tI

MATSPOT.PL zawiera y zakresu:

działań na liczbach:

Obliczanie NWD i NWW + zadanie tekstowe
http://www.matspot.pl/8spg/1.html

dodawanie ułamków zwykłych
https://www.youtube.com/watch?v=XAfuqqDO4P0

odejmowanie ułamków
https://www.youtube.com/watch?v=cA0sXc_ENkM

mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych
https://www.youtube.com/watch?v=rTHmnc2qF0k&feature=youtu.be

mnożenie i dzielenie ułamków przez liczby 10 100 1000
https://www.youtube.com/watch?v=cgJHhaV3HW8&feature=youtu.be

dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych
https://www.youtube.com/watch?v=6nVkMOelKDw&feature=youtu.be

liczby całkowite - sprawdź czy to umiesz 34 przykłady
https://www.youtube.com/watch?v=_g-yq_VBREg

działania na liczbach całkowitych ujemnych
https://www.youtube.com/watch?v=43zT_Na_88I

potęgi:

obliczanie potęg
https://www.youtube.com/watch?v=xHw9JUTB3vc&feature=youtu.be

potęgowanie potęgi
https://www.youtube.com/watch?v=_GOyRniva9c

własności potęg powtórzenie SP +GIM
https://www.youtube.com/watch?v=sZPlkd5A6G8

własności potęg część 2 powtórzenie przed egzaminem
https://www.youtube.com/watch?v=jrQPUsLZesM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LU9XG5Y4WYY&feature=youtu.be

notacja wykładnicza
https://www.youtube.com/watch?v=K-mdduCWzsM

www.youtube.com/watch?v=4T3DK4pcSnI

pierwiastki:

Szacowanie pierwiastków
https://www.youtube.com/watch?v=vKD5oBDxBHE SnI

własności pierwiastków cz1
https://www.youtube.com/watch?v=DW3UdZE4VB4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=csmjbaV06_8&feature=youtu.be

wyłączanie czynnika przed pierwiastek
https://www.youtube.com/watch?v=X1_SA876hL8&feature=youtu.be

własności pierwiastków powtórzenie
https://www.youtube.com/watch?v=ct_T7suAO8E&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=czlNDea2iWE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=f1PMKHj8l-c&feature=youtu.be

równania:

rozwiązywanie równań
https://www.youtube.com/watch?v=CbirayNz4Bk

https://www.youtube.com/watch?v=ZOSxX9T1VIk

https://www.youtube.com/watch?v=S-IhtWiBbTw

https://www.youtube.com/watch?v=myxNBzuu1lw

https://www.youtube.com/watch?v=lepcm5XJpWY&feature=youtu.be

zadania tekstowe
https://www.youtube.com/watch?v=8JdDQ17xi8k

https://www.youtube.com/watch?v=2ZU_FYu-fkU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IYe47iXlWuY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=USX69696AGk

przekształcane wzorów:https://www.youtube.com/watch?v=zXk4QJGImQs

https://www.youtube.com/watch?v=tMN6aEsOLDo&feature=youtu.be

www.youtube.com/watch?v=SdXbWIK2Ymk

proporcje:

równania w postaci proporcji
https://www.youtube.com/watch?v=2Oov2YD4Ymk

wielkości wprost proporcjonalne
https://www.youtube.com/watch?v=eFPGYYZGCtQ

wielkości wprost proporcjonalne zadania tekstowe
https://www.youtube.com/watch?v=MkkMskegYes

pola figur:

zamiana jednostek pola powierzchni
https://www.youtube.com/watch?v=PaiZbp6WLn8

https://www.youtube.com/watch?v=CbusXtZ-pBI

pola wielokątów
https://www.youtube.com/watch?v=AZJIwJ0YAX8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AsQLTkiAJFc&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=96o4QGnQa74&feature=youtu.be

Twierdzenie Pitagorasa:

https://www.youtube.com/watch?v=bozxh0Unrxs&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=7u8lvtvncTs

https://www.youtube.com/watch?v=I95LKUwF2Nk

https://www.youtube.com/watch?v=-MXyYFhl9ts

https://www.youtube.com/watch?v=FWQ9TqrT59Y

Wzory w kwadracie i trójkącie równobocznym oraz trójkąty o kątach 30o, 60o, 90o i 90o, 45o, 45o:

wzór na przekątną kwadratu
https://www.youtube.com/watch?v=pCXEvFzr_Qs&feature=youtu.be

wysokość trójkąta równobocznego
https://www.youtube.com/watch?v=iobLCK3Oo9k&feature=youtu.be

wzór na pole trójkąta równobocznego
https://www.youtube.com/watch?v=_9mpyUjQ-s0&feature=youtu.be

przekątna kwadratu, pole i wysokość trójkąta równobocznego - powtórzenie wzorów
https://www.youtube.com/watch?v=dgmpKy-6pZA

własności trójkątów o kątach 30 60 90
https://www.youtube.com/watch?v=2eAo8Xhcqhg

własności trójkątów o kątach 90 45 45
https://www.youtube.com/watch?v=3ssUGTeYyjU&feature=youtu.be

trójkąty 30 60 90 45
https://www.youtube.com/watch?v=oPDmDk9KHtE&feature=youtu.be

Statystyka:

Średnia arytmetyczna i mediana
https://www.youtube.com/watch?v=B8moczxCh2g&feature=youtu.be

Bryły:

zamiana jednostek objętości
https://www.youtube.com/watch?v=JGmzRWWePYE

https://www.youtube.com/watch?v=5SNb5EgzZC8

sześcian i prostopadłościan powtórzenie
https://www.youtube.com/watch?v=tsHRyno0Ie4

ostrosłup pole powierzchni
https://www.youtube.com/watch?v=vZfsj9u_yEA

https://www.youtube.com/watch?v=D9pW9evZTOY

czworościan foremny pole i objętość
https://www.youtube.com/watch?v=MG2sjUB6k3k&feature=youtu.be

graniastosłup i ostrosłup
https://www.youtube.com/watch?v=8o0E_KXlW4c

https://www.youtube.com/watch?v=3q77tXK0alM

Koło i okrąg:

pole i obwód koła
https://www.youtube.com/watch?v=FmcNeP6dSPI

https://www.youtube.com/watch?v=agmqkVC56j8