Muzyka – klasa 1-3 szkoła podstawowa

Edukacja muzyczna dla klas 1-3
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-1-3/muzyka-i-plastyka/edukacja-muzyczna

Propozycje scenariuszy do nauczania muzyki
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusze...

Program wychowawczy dla klas 1-3 „Z muzyką w świat”
https://cloud6r.edupage.org/cloud/MUZYKA...

Edukacja muzyczna w klasach 1-3
https://nspmielec.edu.pl/blog/szkola/edukacja-muzyczna-w-klasach-1-3/

Muzyka w edukacji wczesnoszkolnej
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_49.html

Muzyka. Szkoła podstawowa. Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/nowa-podstawa-programowa.-szkola-podstawowa.-muzyka.-prezentacja.pdf