Muzyka – klasa 4-8 szkoła podstawowa

Umożliwia doskonalenie podstawowych aktywności muzycznych za pomocą różnorodnych propozycji ćwiczeń.
Skutecznie zapoznaje z wymaganymi treściami przedmiotowymi dzięki przejściu od praktyki do teorii.
Sprzyja wszechstronnemu umuzykalnieniu uczniów poprzez staranny dobór repertuaru muzycznego.
Systematyzuje wiedzę i ułatwia utrwalanie umiejętności za pomocą cyklicznych warsztatów muzycznych.
Zachęca do aktywnego udziału w lekcji dzięki ciekawym, lubianym propozycjom piosenek oraz utworów do grania i słuchania.

https://www.nowaera.pl/oferta-edukacyjna/reforma-2017/szkola-podstawowa/muzyka

Powszechna edukacja muzyczna adresowana jest do wszystkich uczestników procesu edukacyjnego niezależnie od poziomu zdolności i umiejętności muzycznych, postaw, zainteresowań czy przekonań. Podstawowym jej celem jest przygotowanie świadomych odbiorców i uczestników kultury muzycznej.
https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Muzyka

Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem
Szkoła Podstawowa - Muzyka
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-muzyka.pdf

Nauczanie muzyki w szkole podstawowej. Analiza rozwiązania systemowego
http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_54.html

Materiały dla nauczycieli do nauczania muzyki w klasach 4-6
https://www.dlanauczyciela.pl/zasoby/szkola-podstawowa-klasy-4-6/muzyka/lekcja-muzyki

Twórczość Krzysztofa Pendereckiego – scenariusz lekcji dla klasy 7- kluczowe pojęcia: muzyka klasyczna, współbrzmienie, sonoryzm, sylwetka Krzysztofa Pendereckiego
http://muzykotekaszkolna.pl/nauka/scenariusze-lekcji/tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87-krzysztofa-pendereckiego/

Stanisław Moniuszko i polska opera narodowa  - scenariusz lekcji dla klas 6-8 – kluczowe słowa: opera narodowa, wieszcz narodowy, sylwetka Stanisława Moniuszki
http://www.muzykotekaszkolna.pl/nauka...

Z repertuaru Koncertu Niepodległości – materiały na lekcję dla klasy 4 – kluczowe pojęcia: historia utworu, tekst mazurka, najstarsze nagranie ,, Mazurka Dąbrowskiego”
https://www.koncertniepodleglosci.pl/repertuar...

Wirtualna lekcja muzyki - materiały na lekcję dla klasy 4 – kluczowe pojęcia: rytmika, historia muzyki, forma muzyczna, kształcenie słuchu
http://dydaktykamuzyka.pl/2020/03/17...

Kolędy opracowane na fortepian - materiały na lekcję dla klasy 4-8- kluczowe słowa: Cicha noc, ulubione kolędy, kolędy polskie
http://vinella.pl/