Pedagogika specjalna

Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli (teoria, scenariusze zajęć i uroczystości, pomoce edukacyjne)

  • rewalidacja

  • oligofrenopedagogika

  • tyflopedagogika

  • surdopedagogika

  • autyzm

  • wczesne wspomaganie

  • logopedia

  • praca z uczniem zdolnym

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/

Scenariusze zajęć terapeutycznych dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do zespołów edukacyjno-terapeutycznych

http://www.znpchorzow.pl/publikacje...

Scenariusze zajęć dydaktycznych, rewalidacyjno-wychowawczych, edukacyjno-terapeutycznych, uroczystości szkolnych i projektów edukacyjnych dla uczniów zespołów szkół specjalnych

http://zsswarta.pl/publikacje.html

http://zssgol.pl/Publikacje.php

https://www.zssipo.radom.pl/informacje...

http://www.szkola.znin.pl/articles.php?cat_id=1

http://www.zs1.radom.pl/publikacje.html

http://www.zssdebica.edu.pl/index.php...

http://www.zssnr3krakow.pl/publikacje...

http://www.specjalistycznimyslowice...

http://www.zsslodygowice.pl/scenariusz-i,14.html

http://www.zsslodygowice.pl/scenariusz-ii,15.html

http://www.zsslodygowice.pl/program-edukacji-regionalnej-spotkania-z-tradycja,36.html

Scenariusze zajęć dydaktycznych i wychowawczych, uroczystości szkolnych i projektów edukacyjnych dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

https://sosw.deblin.pl/p,13,publikacje

http://soswgrebow.pl/publikacje/

http://www.bogumilek.neostrada.pl...

Scenariusze zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, muzykoterapeutycznych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

https://www.profesor.pl/Katalog-Publikacji,2,dla-nauczyciela,24,Pedagogika,29,Scenariusze

Scenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego w klasie pierwszej

http://www.kopernik.kielce.eu/projekty...