Materiały do pracy psychologiczno-pedagogicznej

Centrum Edukacji Obywatelskiej ‒ największa polska organizacja pozarządowa działająca w sektorze edukacji. Kluczowe wartości CEO: uczenie się, szacunek, zaangażowanie, współpraca

https://ceo.org.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji ‒ publiczna placówka doskonalenia nauczycieli om zasięgu ogólnokrajowym prowadzona przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty i podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa w obszarze kształcenia ogólnego i wychowania

https://www.ore.edu.pl

Rzecznik Praw Dziecka ‒ ochrona praw dziecka, w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia, prawa do wychowania w rodzinie, prawa do godziwych warunków socjalnych, prawa do nauki

https://brpd.gov.pl

Komitet Ochrony Praw Dziecka ‒ pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie, pomoc ofiarom przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki

http://kopd.pl

Instytut Badań Edukacyjnych ‒ instytut badawczy prowadzący interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Wspiera szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną

https://www.ibe.edu.pl/pl/

Ankiety i scenariusze ‒ kluczowe pojęcia: bezpieczeństwo, motywacja, agresja, trudności w nauce, stres, uzależnienia

https://pedagogszkolny.pl/articles.php?cat_id=19&rowstart=0

Scenariusze zajęć ‒ kluczowe pojęcia: bezpieczeństwo, motywacja, agresja, trudności w nauce, stres, uzależnienia

https://pedagogszkolny.pl/articles.php?cat_id=8

Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: złość, radzenie sobie ze złością, ulga
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak mały kanczyl odkrył, kim naprawdę jest ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: poczucie przykrości, zadowolenie z siebie
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak Maisa z Naimą na jeden dzień życiem się zamieniły ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: niezadowolenie, wdzięczność
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak stare drzewo czas zatrzymało, by coś powiedzieć ludziom ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: poczucie bycia niesłuchanym, doświadczenie życzliwości
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak chłopiec, który żył na ulicy, wzbił się wysoko w powietrze ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: nadzieja, zapał
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak rajski ptak Mekere nauczył szacunku kamienie ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: niechęć, zaciekawienie
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak kolorowy Diego trafił na flagę Gwatemali ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: nostalgii, poczucie przynależności
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak skrzaty zaczęły ze sobą współpracować ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: nostalgii, poczucie przynależności
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 1. – Powitanie pary królewskiej ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie uczuć oraz emocji
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 2. – Stworzenie Królestwa Uczuć ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: radość, smutek, tęsknota, złość, onieśmielenie, poczucie sprawczości
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 3. – Pojawienie się nowego mieszkańca Królestwa ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: nieśmiałość, wstydliwość
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 4. – Radość w Królestwie ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: radość
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 5. – Królestwo zaklęte w kamienie ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: emocje, komunikacja
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 6. – Smutek pary królewskiej ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: smutek
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 7. – Tęsknota królowej ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: tęsknota
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 8. – Burza złości nad Królestwem ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: złość
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 9. – Przygotowania do urodzin Królestwa Uczuć ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: samoocena, poczucie sprawczości, samodzielność, odwaga
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Epizod 10. – Urodziny Królestwa Uczuć ‒ scenariusz lekcji dla 3-6 latków ‒ kluczowe pojęcia: emocje
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Michał i czarodziejska piłka ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: zalety, szacunek, wiara w siebie, poleganie na innych
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak Basia ptaki szczęścia uratowała ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: szczęście, radość, dbanie o szczęście innych https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak mały dzik Danyło przegonił wielkiego niedźwiedzia ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: problem, obrona, odwaga, bohaterstwo, bohater, dom, bezpieczeństwo
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Mkukusu i pierwsza kropla wody ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: potrzeby, dostrzeganie, zrozumienie i zaspokajanie potrzeb innych ludzi, mądre pomaganie, rozmawianie o potrzebach
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak mały Nyima pomógł wielkiemu człowiekowi śniegu ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: przyjaźń, lojalność, zaufanie
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak chmurka poprosiła dzieci o pomoc ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: życzliwość, sytuacja życiowa innych ludzi, potrzeby innych ludzi, unikanie ocen, pomaganie
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak mały Sunan posłuchał mądrego tygryska ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: docenianie tego, co się ma, rzeczy materialne, rzeczy niematerialne
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak syrenka Mellifa zrozumiała świat ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: edukacja, uczenie się od siebie, wiedza, szkoła jako miejsce uczenia się i zdobywania wiedzy, dokonywanie właściwych wyborów, roztropność
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak ocelocik Luis nie zostawił słabszego w potrzebie ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: troska, okazywanie troski innym ludziom, okazywanie troski zwierzętom, lekarz jako osoba okazująca troskę innym
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak pomiędzy wioskami most się nagle pojawił ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: współpraca i współdziałanie, współpraca jako budowanie mostów między ludźmi, porozumienie
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: kłótnia, spór, oskarżanie, zgoda, porozumienie, kompromis
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak biały słonik zawstydził małpy ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: różnorodność, szacunek, tolerancja, akceptacja
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak José zaczął cenić swoje córki ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: talenty, mocne strony, szacunek (bez względu na płeć)
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak bocianek spotkał Azzama na greckiej plaży ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: wojna, zagrożenie, pokój, powody opuszczania domu
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Jak Nam zaprosił do domu jednorożca ‒ scenariusz lekcji dla 6-9 latków ‒ kluczowe pojęcia: rodzina, ciepło rodzinne, więzi rodzinne, miłość
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

GWATEMALA - Szukaj pasji, która może uczynić Twoje życie lepszym ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: pasja, ciekawość życia
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

SUAZI - Szanuj drugiego człowieka i jego prawo do wolności ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: prawo, obowiązek, prawo do wolności, szacunek
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

KOLUMBIA - Twórz wspólnotę ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: wspólnota, zbiorowość, jednostka, egoizm, solidarność
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

INDIE - Szanuj granice innych ludzi i nie pozwól przekraczać własnych ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: stawianie granic, indywidualizm, szacunek, prywatność, intymność
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

BANGLADESZ - Żyj w zgodzie z innymi ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: zgoda, współpraca, konsensus, postawa prospołeczna
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

RWANDA - Szukaj przestrzeni do porozumienia się ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: komunikacja, porozumienie, parafraza https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

FILIPINY - Nie pozostawaj obojętny na poważne sprawy się ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: obojętność, odpowiedzialność, bycie pomocnym
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

PAPUA-NOWA GWINEA - Reaguj, kiedy komuś dzieje się krzywda ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: znieważanie, upokarzanie, krzywda, sprzeciw
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 1. - Słuchać, aby zrozumieć, a nie, aby odpowiedzieć ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: słuchanie, aktywne słuchanie, zrozumienie, budowanie relacji, debata
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 2. Pytasz tak, jak myślisz. Jak skutecznie zadawać pytania? ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: pytanie, skuteczność
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 3. Rodzaje pytań ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: ciekawość, otwartość, funkcja pytań
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 4. Wyrażanie własnego zdania – łatwe czy trudne? ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: szacunek, otwartość, ekspresja, budowanie poczucia własnej wartości
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 5. Język osobisty – kolejny nowy język? ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: ocenianie, ćwiczenie wyrażania własnego zdania
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 6. Czuję, bo potrzebuję. Jak zrozumieć własne emocje? ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: radzenie sobie z emocjami, samoświadomość
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 7. Jak opanować emocje? ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: zarządzanie emocjami, sprawność emocjonalna
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Warsztat 8. Empatia ‒ scenariusz lekcji dla 13-15 latków ‒ kluczowe pojęcia: zrozumienie, otwartość, ciekawość, bliskość
https://kulczykfoundation.org.pl/edukacja...

Mandala i kolorowanki on-line ‒ pomoc dydaktyczna – autyzm, rewalidacja
https://www.specjalni.pl/2020/04/mandala-online-kolorowanki.html#more

Awatarkowe lekcje ‒ pomoc dydaktyczna – autyzm, rewalidacja
https://www.specjalni.pl/2019/12/dzieci-uwielbiaja-avatary-ktore-coraz.html#more

Sala gier ‒ pomoc dydaktyczna – autyzm, rewalidacja

https://www.specjalni.pl/2020/04/sala-gier-proste-cwiczenia-dla-dzieci.html#more

Percepcja wzrokowa gier ‒ pomoc dydaktyczna – niepełnosprawność intelektualna, percepcja wzrokowa, rewalidacja

https://www.specjalni.pl/2018/07/p.html#more