Wiedza o społeczeństwie - szkoła podstawowa

Aktywni społecznie i politycznie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: aktywność obywatelska, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, NSZZ „Solidarność, partie polityczne
https://epodreczniki.pl/a/aktywni-spolecznie-i-politycznie/Du2QEFv0B

Budżet domowy. Racjonalne zarządzanie prywatnymi finansami - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: budżet domowy, zarządzanie finansami
https://epodreczniki.pl/a/budzet-domowy-racjonalne-zarzadzanie-prywatnymi-finansami/D13qK2hA1

Bunty społeczne w PRL (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: strajki, protesty, ruchy społeczne
https://epodreczniki.pl/b/bunty-spoleczne-w-prl/PzsnYaAG3

Być premierem - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: premierzy polscy
https://epodreczniki.pl/a/byc-premierem/DmPAHjWQP


Być premierem (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: premierzy polscy
https://epodreczniki.pl/a/byc-premierem/P14pu0qkP

Człowiek wobec totalitaryzmu i autorytaryzmu - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: autorytaryzm, totalitaryzm, holocaust, demokracja
https://epodreczniki.pl/a/czlowiek-wobec-totalitaryzmu-i-autorytaryzmu/D9Gdtgr17

Czy wolno bić dzieci? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: przemoc wobec dzieci, przemoc w rodzinie
https://epodreczniki.pl/a/czy-wolno-bic-dzieci/Dp0WVLpAN

Czy z ONZ świat jest lepszy? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: ONZ
https://epodreczniki.pl/a/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/DP7cExVKc

Czy z ONZ świat jest lepszy? (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: ONZ https://epodreczniki.pl/b/czy-z-onz-swiat-jest-lepszy/P61YW1FJJ

Czym są prawa człowieka? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa człowieka, ochrona praw człowieka
https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DKiwj4vMj

Demokracja a dyktatura - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: demokracja, dyktatura
http://scholaris.pl/zasob/72756?eid[]=SRE&sid[]=WOS5&bid=0&iid=0&api=

Galeria wielkich Polaków - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: wybitni Polacy, bohaterowie z małych ojczyzn
https://epodreczniki.pl/a/galeria-wielkich-polakow/DLHiRKLUI

Galeria Wielkich Polaków XX i XXI wieku (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: wybitni Polacy https://epodreczniki.pl/b/galeria-wielkich-polakow-xx-i-xxi-wieku/Pb0hxzYZx

Globalizacja. Dysproporcje rozwojowe współczesnego świata - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: globalizacja, dysproporcje rozwojowe
https://epodreczniki.pl/a/globalizacja-dysproporcje-rozwojowe-wspolczesnego-swiata/DI5zOMh95

Globalizacja – szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata? (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: globalizacja, dysproporcje rozwojowe
https://epodreczniki.pl/b/globalizacja---szansa-czy-zagrozenie-dla-wspolczesnego-swiata/Pmrq0dgF8

Globalna wioska w obliczu zagrożeń - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: problemy globalne, migracje, terroryzm, degradacja środowiska, głód
https://epodreczniki.pl/a/globalna-wioska-w-obliczu-zagrozen/Dfbaxy4Tc

Instytucje Unii Europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Unia Europejska
http://www.scholaris.pl/zasob/107570

Jak rozwiązywać konflikty? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: debata oxfordzka, konflikty społeczne
https://epodreczniki.pl/a/jak-rozwiazywac-konflikty/Df1pyKzFw

Jak rozwiązywać konflikty społeczne? (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: konflikty społeczne
https://epodreczniki.pl/b/jak-rozwiazywac-konflikty-spoleczne/P12EtomQn

Jak zdobywać wiedzę za granicą, czyli kształcenie w innych krajach Unii Europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: kształcenie za granicą, polityka edukacyjna Unii Europejskiej
https://epodreczniki.pl/a/jak-zdobywac-wiedze-za-granica-czyli-ksztalcenie-w-innych-krajach-unii-europejskiej/D14TnQwF0

Jestem uczniem – mam prawa i obowiązki w szkole - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa i obowiązki ucznia, samorząd uczniowski, system edukacji
https://epodreczniki.pl/a/jestem-uczniem---mam-prawa-i-obowiazki-w-szkole/DsQa7wjoS

Kapitalizm – co to takiego? (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: kapitalizm, gospodarka rynkowa
https://epodreczniki.pl/b/kapitalizm---co-to-takiego/P17XN79z3

Katalog aktywności obywatelskich - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: wolontariat, aktywność społeczna, stowarzyszenia, fundacje
https://epodreczniki.pl/a/katalog-aktywnosci-obywatelskich/DJn8vIDQh

Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: konflikty zbrojne
https://epodreczniki.pl/a/konflikty-zbrojne-we-wspolczesnym-swiecie/DBmFUby7p

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: konstytucja RP
https://epodreczniki.pl/a/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/D1GtYKfV2

Korzystamy, czy tracimy na korzystaniu z Unią? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Unia Europejska, środki unijne
http://scholaris.pl/zasob/66694?eid[]=SRE&sid[]=WOS5&bid=0&iid=0&api=

Masz głos – masz wybór - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa wyborcze, wybory
https://epodreczniki.pl/a/masz-glos---masz-wybor/DmGJBd7lW

Młody człowiek świadomym odbiorcą mediów - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: media
https://epodreczniki.pl/a/mlody-czlowiek-swiadomym-odbiorca-mediow/DgPrF5D62

Młodzi Polacy – to my - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: młodzież, edukacja, uzależnienia
https://epodreczniki.pl/a/mlodzi-polacy---to-my/D1F9CPMgn

Moja wielka i mała ojczyzna. Patriotyzm - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: patriotyzm, kosmopolityzm, nacjonalizm
https://epodreczniki.pl/a/moja-wielka-i-mala-ojczyzna-patriotyzm/D13c9mUNt

My patrioci (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: patriotyzm
https://epodreczniki.pl/b/my-patrioci/P1HEoRzVO

My Polacy – czyli kto? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: patriotyzm, naród, tożsamość narodowa
https://epodreczniki.pl/a/my-polacy-czyli-kto/Da0VBPKVv

My Polacy, czyli kto? (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: tożsamość narodowa https://epodreczniki.pl/b/my-polacy-czyli-kto/Pt5mfYvK2

Na drodze do demokracji. Konstytucja - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: demokracja, konstytucja
https://epodreczniki.pl/a/na-drodze-do-demokracji-konstytucja/D12EtCVfj

Nabywanie obywatelstwa. Obywatelstwo Unii Europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: obywatelstwo, obywatelstwo Unii Europejskiej
https://epodreczniki.pl/a/nabywanie-obywatelstwa-obywatelstwo-unii-europejskiej/D1A3F1B8y

Naruszanie praw człowieka - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: naruszenia praw człowieka, ludobójstwo, dyskryminacja, kara śmierci, handel ludźmi,
https://epodreczniki.pl/a/naruszanie-praw-czlowieka/D1HVcu30C

Nasza mała ojczyzna - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: ojczyzna, moja gmina, moja miejscowość
https://epodreczniki.pl/a/nasza-mala-ojczyzna/D9RdXag9Y

Nie jesteś sam. Człowiek w grupie społecznej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: grupy społeczne, zbiorowość, rodzina
https://epodreczniki.pl/a/nie-jestes-sam-czlowiek-w-grupie-spolecznej/D1HEnPAZh

Nie jesteś sam. Człowiek jako istota społeczna - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: więź społeczna, normy społeczne, socjalizacja
https://epodreczniki.pl/a/nie-jestes-sam-czlowiek-jako-istota-spoleczna/DHQwNqB1h

Nieletni wobec prawa - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: odpowiedzialność prawna osób nieletnich
https://epodreczniki.pl/a/nieletni-wobec-prawa/DnI8qciHb

Nieznajomość prawa szkodzi. (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: odpowiedzialność karna osób nieletnich
https://epodreczniki.pl/b/nieznajomosc-prawa-szkodzi/P1H5yEn5d

Obywatel jako wyborca - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: system wyborczy, kodeks wyborczy
https://epodreczniki.pl/a/obywatel-jako-wyborca/D18ZG412E

Obywatel Polski, obywatel Unii Europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: obywatelstwo, obywatelstwo Unii Europejskiej, obowiązki obywatelskie, prawa obywatelskie
https://epodreczniki.pl/a/obywatel-polski-obywatel-unii-europejskiej/DJBn3Ywhm

Obywatel w urzędzie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa obywatelskie, administracja publiczna,
https://epodreczniki.pl/a/obywatel-w-urzedzie/D10CKlG3P

Obywatel w urzędzie (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: samorząd terytorialny, prawa obywatelskie
https://epodreczniki.pl/b/obywatel-w-urzedzie/PRINvT9uS

Obywatele w działaniu - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: aktywność społeczna, organizacje społeczne, uczestnictwo polityczne
https://epodreczniki.pl/a/obywatele-w-dzialaniu/DE44MxAJH

Ochrona praw i wolności w Polsce - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa człowieka, ochrona praw człowieka
https://epodreczniki.pl/a/ochrona-praw-i-wolnosci-w-polsce/D1ARJJQGK

Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pokój - Bezpieczeństwo – Współpraca - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: ONZ
https://epodreczniki.pl/a/organizacja-narodow-zjednoczonych-pokoj---bezpieczenstwo---wspolpraca/D1EZk96tj

Organizacje pozarządowe chroniące prawa człowieka - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: organizacje pozarządowe, ochrona praw człowieka
https://epodreczniki.pl/a/organizacje-pozarzadowe-chroniace-prawa-czlowieka/DTBoSut4B

Organy ścigania - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prokuratura, policja
https://epodreczniki.pl/a/organy-scigania/DNrpnRdYa

Pakt Północnoatlantyki – historia (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: NATO
https://epodreczniki.pl/b/pakt-polnocnoatlantycki---historia-i-wspolczesnosc/PwTnwFFFb

Państwo - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: państwo
https://epodreczniki.pl/a/panstwo/D1AY4Eb36

Po co nam partie polityczne? System polityczny w Polsce - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: partie polityczne, wybory parlamentarne
https://epodreczniki.pl/a/po-co-nam-partie-polityczne-system-polityczny-w-polsce/D7kB68Tip

Podróże kształcą (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: turystyka, podróże
https://epodreczniki.pl/b/podroze-ksztalca/P2WsvI9nu

Podróże po wykształcenie (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: unijne programy w obszarze edukacji
https://epodreczniki.pl/b/podroze-po-wyksztalcenie/PuolKXKC

Podróżuję – co robić przed wyjazdem za granicę i w trakcie wyjazdu? - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: turystyka, podróż
https://epodreczniki.pl/a/podrozuje---co-robic-przed-wyjazdem-za-granice-i-w-trakcie-wyjazdu/D112YgM73

Polska i Polacy w Unii Europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Polska w Unii Europejskiej, integracja europejska
https://epodreczniki.pl/a/polska-i-polacy-w-unii-europejskiej/DffOdDx6r

Polska to my. Demokracja - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: demokracja
https://epodreczniki.pl/a/polska-to-my-demokracja/DxqjxjAXn

Polska w NATO - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: NATO, Polska w NATO
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-my-nato/DCmMFHwtO

Polska w Unii Europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Unia Europejska, Polska w Unii Europejskiej
https://epodreczniki.pl/a/polska-w-unii-europejskiej/DpNQdWoph

Polska w Unii Europejskiej (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Unia Europejska, Polska w Unii Europejskiej
https://epodreczniki.pl/b/polska-w-unii-europejskiej/P5rJM1FJI

Polska we współczesnym świecie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: polska polityka zagraniczna
https://epodreczniki.pl/a/polska-we-wspolczesnym-swiecie/DcdCPnBfN

Polskie konstytucje (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: konstytucje Polski
https://epodreczniki.pl/b/polskie-konstytucje/PDGe5UYre

Poszukiwanie pracy to ciężka praca (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: zatrudnienie, rynek pracy, CV, list motywacyjny
https://epodreczniki.pl/b/poszukiwanie-pracy-to-ciezka-praca/Pb68sY8mh

Poznaj mnie, a zrozumiesz. Naród a mniejszości narodowe - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: mniejszości narodowe
https://epodreczniki.pl/a/poznaj-mnie-a-zrozumiesz-narod-a-mniejszosci-narodowe/D16Tk1r4D

Prawa i obowiązki obywatelskie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa i obowiązki obywatelskie
https://epodreczniki.pl/a/prawa-i-obowiazki-obywatelskie/DlTB5Z41w

Prawo do informacji publicznej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawo do informacji publicznej
https://epodreczniki.pl/a/prawo-do-informacji-publicznej/DZg1bssHv

Prezydent wszystkich Polaków - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prezydenci Polski
https://epodreczniki.pl/a/prezydent-wszystkich-polakow/DwfJj5l1U

Prezydent wszystkich Polaków (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prezydenci Polski
https://epodreczniki.pl/b/prezydent-wszystkich-polakow/PFzOBNcBJ

Proces ustawodawczy – tworzenie aktów prawnych - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: inicjatywa ustawodawcza, Sejm, Senat
https://epodreczniki.pl/a/proces-ustawodawczy---tworzenie-aktow-prawnych/Dy0qTjW9V

Razem bezpieczniej. Organizacja paktu Północnoatlantyckiego - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: NATO
https://epodreczniki.pl/a/razem-bezpieczniej-organizacja-paktu-polnocnoatlantyckiego/D1dhXHJ7v

Rodzina jest najważniejsza - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: rodzina, grupa społeczna
https://epodreczniki.pl/a/rodzina-jest-najwazniejsza/Dcfx6QHgS

Role społeczne i role grupowe. Relacje między grupami społecznymi - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: role społeczne, role grupowe, grupy społeczne, relacje społeczne
https://epodreczniki.pl/a/role-spoleczne-i-role-grupowe-relacje-miedzy-grupami-spolecznymi/DLzsFawV8

Samorząd terytorialny - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: samorząd terytorialny, wybory samorządowe
https://epodreczniki.pl/a/samorzad-terytorialny/DD84jQJsx

Sejm bez tajemnic - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Sejm RP
https://epodreczniki.pl/a/sejm-bez-tajemnic/D7XM0BqZ

Społeczeństwo polskie. Zróżnicowanie społeczne / problemy społeczne - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: społeczeństwo polskie, struktura społeczna, problemy społeczne
https://epodreczniki.pl/a/spoleczenstwo-polskie-zroznicowanie-spoleczne-/-problemy-spoleczne/D21NaBgiL

Struktura wymiaru sprawiedliwości - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: sądownictwo, władza sądownicza, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu
https://epodreczniki.pl/a/struktura-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce/D62nQfqI1

Sztuka dialogu, czyli jak rozwiązywać konflikty w grupie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: konflikt społeczny, komunikacja społeczna, negocjacje, mediacja, arbitraż
https://epodreczniki.pl/a/sztuka-dialogu-czyli-jak-rozwiazywac-konflikty-w-grupie/D19Fz26gb

Temat: Europa – scenariusze lekcji europejskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: integracja europejska, Unia Europejska
https://drive.google.com/file/...

Trudna sztuka rządzenia. Polityka - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: polityka, władza polityczna
https://epodreczniki.pl/a/trudna-sztuka-rzadzenia-polityka/DFWd9tkV9

U nas jest fajnie - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: ojczyzna, szacunek do ojczyzny
https://epodreczniki.pl/a/u-nas-jest-fajnie/DjPRYqU5S

Unia Europejska. Cele i etapy integracji - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Unia Europejska, integracja europejska
https://epodreczniki.pl/a/unia-europejska-cele-i-etapy-integracji/DBLqR0tnw

Uniwersalny system praw człowieka - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa człowieka
https://epodreczniki.pl/a/uniwersalny-system-ochrony-praw-czlowieka/DxHnY6c4V

W gąszczu informacji - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: informacja, gazeta, media
https://epodreczniki.pl/a/w-gaszczu-informacji/Drc5hR514

W sieci reklamy - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: reklama, kampania społeczna
https://epodreczniki.pl/a/w-sieci-reklamy/D12zEJHXI

W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: Senat RP
https://epodreczniki.pl/a/w-senacie-rzeczypospolitej-polskiej/DxFHjs2zo

Władza sądownicza w Polsce - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: sądownictwo
https://epodreczniki.pl/a/wladza-sadownicza-w-polsce/Dt9SuNaEa

Władza ustawodawcza – Sejm i Senat - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: pojęcia: Sejm, Senat
https://epodreczniki.pl/a/wladza-ustawodawcza---sejm-i-senat/DnJHVNwWN

Władza wykonawcza w Polsce. Prezydent RP – Rada Ministrów - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prezydent RP, Rada Ministrów
https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp---rada-ministrow/D1B2HSegY

Współczesny patriotyzm - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: patriotyzm, postawa patriotyczna
https://epodreczniki.pl/a/wspolczesny-patriotyzm/D12WGGZcZ

Współpraca, działanie, rozwój – człowiek w życiu publicznym - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: wolontariat, aktywność społeczna
https://epodreczniki.pl/a/wspolpraca-dzialanie-rozwoj---czlowiek-w-zyciu-publicznym/D1D5GYQ7J

Wybieram zawód – pakiet edukacyjny dla klas 4-6 - scenariusz lekcji dla klas 4-6 - kluczowe pojęcia: wybór zawodu, orientacja zawodowa
http://scholaris.pl/zasob/103923

Z budżetu, czyli z naszych podatków – o absurdalnych wydatkach - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: budżet państwa, podatki, wydatki państwa, deficyt budżetowy
http://scholaris.pl/zasob/66691?eid[]=SRE&sid[]=WOS5&bid=0&iid=0&api=

Znam swoje prawa. Prawa i wolności człowieka - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: prawa człowieka, prawa dziecka
https://epodreczniki.pl/a/znam-swoje-prawa-prawa-i-wolnosci-czlowieka/D7raSPZx6

Żołnierze niezłomni - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: żołnierze antykomunistycznego podziemia, Dzień Pamięci „Żołnierzy Niezłomnych” https://epodreczniki.pl/a/zolnierze-niezlomni/Dp82K6yKW

Żołnierze niezłomni – hołd bohaterom (dodatki: film i ćwiczenia multimedialne) - scenariusz lekcji dla klas 4-8 - kluczowe pojęcia: żołnierze antykomunistycznego podziemia
https://epodreczniki.pl/b/zolnierze-niezlomni---hold-bohaterom/PYPvMSxBU

Człowiek – istota społeczna – scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: społeczeństwo, zbiorowość, wspólnota, grupa społeczna
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/1-czlowiek-istota-spoleczna

Reguły gry społecznej - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: wzajemność, odpowiedzialność, zaufanie i tolerancja w relacjach międzyludzkich
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/2-reguly-gry-spolecznej

Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: wyszukiwanie informacji na temat życia społecznego, w tym publicznego
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/3-jak-zdobywac-informacje-i-jak-z-nich-korzystac

O porozumiewaniu się i nieporozumieniach – scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: zasady komunikowania się, skuteczna autoprezentacja
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/4-o-porozumiewaniu-sie-i-nieporozumieniach

Bez współpracy ani rusz - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: grupy społeczne, zachowanie asertywne
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/5-bez-wspolpracy-ani-rusz

Trudne decyzje - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: decyzje indywidualne i grupowe, sposoby podejmowania wspólnych decyzji
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/6-trudne-decyzje

Negocjacje zamiast kłótni - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: konflikt i sposoby jego rozwiązania
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/i/7-negocjacje-zamiast-klotni

Rodzina, ach rodzina - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: rodzina jako grupa społeczna
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/ii/1-rodzina-ach-rodzina

Reguły gry społecznej - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia:
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/ii/2-reguly-gry-spolecznej

Szkoła jako wspólnota - scenariusz lekcji dla klasy VIII kluczowe pojęcia: szkoła w systemie edukacji, klasa szkolna, samorząd uczniowski
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/scenariusze/ii/3-szkola-jako-wspolnota

Jak poznać potrzeby innych? Część I. – scenariusz lekcji dla klasy VIII - uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego poznanie potrzeb innych osób jest ważne https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl...

Jak poznać potrzeby innych? Część II. – scenariusz lekcji dla klasy VIII - uczeń potrafi wyjaśnić, dlaczego poznanie potrzeb innych osób jest ważne
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl...

Na czym polega budżet obywatelski? – scenariusz lekcji dla klasy VIII - uczeń wie, czym jest budżet obywatelski i rozumie, w jaki sposób można się czynnie angażować w sprawy lokalne
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl...

Dlaczego w niektórych krajach dzieci pracują? – scenariusz lekcji dla klasy VIIIuczeń wyjaśnia, czym jest globalizacja, wskazuje różne aspekty globalizacji i jej skutki, tłumaczy, na czym polega problem pracy dzieci w niektórych krajach na świecie, trenuje umiejętności pracy zespołowej
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl...