Rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej z dnia 7 września 2023 roku ustanowiono rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza.

4 sierpnia 2024 roku upływa 120 lat od urodzin Witolda Gombrowicza, jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wieku. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza, zwrócił uwagę na zasługi twórcy w kształtowaniu literatury polskiej, języka oraz niezależności intelektualnej i otwartości kulturowej.

Zobacz w naszym katalogu publikacje Witolda Gombrowicza

Zobacz w naszym katalogu publikacje związane z Witoldem Gombrowiczem

Zobacz także:

Witold Gombrowicz

Witold Gombrowicz – życie i twórczość

Witold Gombrowicz – Filmowy Kanon Literatury

Muzeum Witolda Gombrowicza

Witold Gombrowicz - pierwowzory i ekranizowane sztuki

Rita Gombrowicz o Kronosie - nieznanym tekście Witolda Gombrowicza